October 28, 2018
Living in Thailand

Living

 
หน้าแรก    

     

News

แบ็งก์ไทยมาลูกใหม่ ไม่ถูกใจแบ็งก์ ไม่จ่ายเงิน

แบ็งก์ไทยมาลูกใหม่ ไม่ถูกใจแบ็งก์ ไม่จ่ายเงิน

เมื่อหลายปีก่อนกดเงินที่ เอทีเอ็มแบ็งไทย เคยมีวิธีให้ยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แบ็งก์เสนอ แทนที่จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนกลางที่ นิวยอร์ค ซึ่งต่างกันเกือบสองบาท ถ้าไม่ยอมรับก็จะยกเลิกและคืนบัตรเอทีเอ็ม

มารอบนี้ใช้วิธีหลอกให้กดยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แบ็งก์เสนอ ด้วยวิธีหลอกให้กดระหัสใหม่ พร้อมกันนั้น ด้านล่างจะมีข้อความว่า ยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แบ็งก์เสนอ ถ้าไม่อ่านดูแล้วกดระหัสก็จะเป็นการยอมรับอันตราแลกเปลี่ยน ตู้เอทีเอ็มก็จะจ่ายเงินทันที

ธนาคารแห่งประเทศไทยควรตรวจสอบและควบคุมแบ็งก์ให้อยู่ในกติกาสากล ก่อนที่เรื่องฉาวจะยาวไกลไปทั่วโลก แล้วก็จะกลายเป็นการล่อลวงระดัลชาติ

กระบวนการยุติธรรมก็ควรตรวจสอบการกระทำของแบ็งก์ เข้าข่ายล่อลวงหรือไม่

แบ็งไทยทำกำไรจากคนไทยแต่ละปีก็มากกว่าแบ็งทั่วโลกที่อยู่แค่ระดับพึงพอใขและภายใต้กฏระเบียบ และเมื่อมีการแข่งขันกันระหว่างแบ็งก์ก็ยิ่งทำให้เกิดผลประโยชน์กับลูกค้า

แต่แบ็งก็ไทยไม่ได้อยู่ในสภาพที่แข่งขันกัน และอาจจะเป็นการร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบ

ทางที่ดีสำหรับผู้ที่เดินทางมาไทย พกเงินสดติดตัวแล้วมาแลกเปลี่ยนสกุลเงินดีที่สุด เมื่อใดต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราก็ไปที่ Super Rich บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ให้ Rate ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินใด ค้นหาใน Google เพื่อสถานที่ใกล้คุณ ส่วนมากจะอยู่ในเมืองท่องเที่ยว


ซื้อที่ดินแล้วปล่อยทิ้งไว้อาจตกเป็นของคนอื่นได้

คงมีจำนวนไม่น้อยที่ยังอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ซื้อที่ดินในเมืองไทยเพื่อเก็บไว้ หวังว่าหลังปลดเกษียณแล้วจะกลับมาอยู่ หรือด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม รู้หรือไม่ว่าที่ดินที่คุณซื้อทิ้งไว้ หรือที่ดินที่คุณได้รับเป็นมรดก แต่คุณไม่ดูแลรักษาหรือไม่มั่นตรวจสอบ อาจตกเป็นของคนอื่นได้ ด้วยวิธี การครอบครองที่ดินแบบครอบครองปรหักษ์

การครอบครองปรปักษ์มีอยู่ทั่วไป ในต่างประเทศก็มี เช่น ที่สหรัฐฯ

การครอบครองปรปักษ์ ก็คือการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ว่างเปล่าที่เจ้าของไม่อยู่ในบริเวณ ไม่มีป้ายหรือรั้วล้อมรอบแสดงความเป็นเจ้าของ

ข้อมูลจาก - สำนักกฎหมายสรรพเนติ www.sappaneti.com/board/1162/3272/

การครอบครองปรปักษ์ เป็นการที่บุคคลอื่นจะได้สิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราโดยการครอบครองตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ ว่า "บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐ ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปี ไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรรมสิทธิ์"

หลักเกณฑ์แห่งการครอบครองปรปักษ์จนได้กรรมสิทธิ์ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ๖ ประการ ดังนี้
๑. ครอบครอง หมายถึง กริยายึดถือทรัพย์สิน เช่น เข้าทำประโยชน์ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ในเรือกสวนไร่นาถือว่าได้ครอบครองเรือกสวนไร่นานั้นแล้ว เป็นต้น
๒. ทรัพย์สินของผู้อื่น หมายถึง ทรัพย์สินที่เจ้าของมีกรรมสิทธิ์อยู่ในกรณีที่ดินจะต้องเป็นที่ดินที่มีโฉนด หรือตราจองเท่านั้น
๓. โดยสงบ คือ การครอบครองโดยปราศจากการข่มขู่ การใช้กำลัง การหลอกลวง และไม่มีใครมาหวงห้ามกีดกัน แสดงความเป็นเจ้าของ หรือฟ้องร้องขับไล่
๔. โดยเปิดเผย คือ การครอบครองโดยมิได้หลบซ่อนเร้น ปิดปัง หรืออำพรางใด ๆ
๕. ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ คือ การครอบครองโดยเจตนาตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น ไม่ใช่การครอบครองแทนผู้อื่น เช่น คนสวนเฝ้าสวนแทนเจ้าของสวน หรือครอบครอง ตามสัญญาที่ให้อำนาจไว้ เช่น การครอบครองที่นาทำนาตามสัญญาเช่านา เป็นต้น
๖. ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ติดต่อกันสิบปี หรือสังหาริมทรัพย์ห้าปี ความหมายของ"อสังหาริมทรัพย์" โดยทั่ว ๆไปหมายถึง ที่ดินรวมทั้งทรัพย์ที่ติดกับที่ดิน เช่น ตึกรามบ้านช่อง อาคารถาวรวัตถุ เป็นต้น "สังหาริมทรัพย์" ก็คือ ทรัพย์ที่ขนเคลื่อนที่ได้นั่นเอง

จากข่าว แนวหน้าออนไลน์ http://www.naewna.com/likesara/357821

เฟซบุ๊ก "สายตรงกฎหมาย" แนะนำว่า

1 หมั่นไปดูที่ดินเป็นประจำ อย่างน้อยสุดปีละ 1 ครั้ง

2 เมื่อไปดูที่ดิน หากมีชาวบ้านแถวนั้น ให้เข้าไปถามไถ่ว่ามีใครมาใช้ที่ดินของเราบ้างมั้ย

3 ตรวจหลักหมุดว่ายังอยู่ที่เดิมมั้ย ชำรุดหรือไม่ มีการเคลื่อนย้ายหรือไม่ ไม่ใช่ว่าหายไปแล้วล่ะ

4 ถ้าหลักหมุดหาย ควรไปแจ้ง ตร ขอดำเนินคดี เพราะการทำลายหลักหมุดเป็นความผิดอาญา หลังจากนั้น แจ้งที่ดินเพื่อดำเนินการรังวัดใหม่

5 ควรรังวัดที่ดินอย่างน้อยทุก 5 ปี หรือเมื่อพบความผิดปกติของเนื้อที่ที่เรามี เพราะที่ดินอาจมีการเพิ่มหรือลดได้ โดยเฉพาะที่ดินริมตลิ่งหรือริมน้ำ

6 ที่ดินเราควรล้อมรั้วไว้เพื่อกำหนดเขตแดนที่แน่นอน

7 ควรแสดงป้ายว่าที่ดินนี้มีเจ้าของ คนอื่นจะได้รู้ว่าไม่ใช่ที่ดินสาธารณะ

8 สังเกตว่ามีร่องรอยทางเดินผ่านหรือทางรถวิ่งผ่านประจำหรือไม่ เพราะอาจจะโดนใช้เป็นทางผ่านประจำก็ได้

9 พบผู้บุกรุก เป็นความผิดอาญาข้อหาบุกรุก สามารถแจ้งความดำเนินคดีภายใน 3 เดือนนับแต่รู้เรื่อง รู้ตัว

10 กรณีพบผู้บุกรุก ควรดำเนินการตกลงให้รู้เรื่องว่า เค้าอยู่บนที่ดินเรานะ จะเช่าหรือจะซื้อหรือจะอย่างไร ก็ควรตกลงกันให้รู้เรื่อง ไม่งั้นก็ไล่ออกไป หรือดำเนินคดีเด็ดขาดได้เลย

หากพบเห็นความไม่ชอบมาพากล ควรปรึกษานักกฎหมายหรือทนายความ


ที่ดิน ส.ป.ก. - ที่ดินตามเกาะแก่ง - เขตภูเขาสวยงาม

ที่ดิน ส.ป.ก. - ที่ดินตามเกาะแก่ง - เขตภูเขาสวยงาม ยังไม่นิ่ง แม้ว่า รัฐบาล - คสช. พยายามกวาดล้างนายทุนบุกรุกที่ดินอย่างจริงจังเป็นเวลากว่า 3 ปี ก็ยังไม่เสร็จสิ้น หลายพื้นที่ไม่ยอมรื้อ ไม่ยอมไป เช่นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งรีสอร์ทสวยงามบนเกาะก็ยังคงอยู่ ที่ดินว่างเปล่าหลายพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิหรือไม่มีเอสารสิทธิที่ถูกต้อง หรือมีเอกสารสิทธฺที่ออกโดยมิชอบ

ซื้อที่ดินรวมทั้งรีสอร์ท กิจการ ในพื้นที่เหล่านั้น ไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะสูญเงินเปล่าหรือไม่ โฉนดที่ดินหรือ น.ส.3 บางครั้งก็กลายเป็นการออกเอกสารสิทธิมิชอบ รวมทั้งการซื้อกิจการที่กลายเป็นกิจการเถื่อนที่เปิดมาแล้วหลายปี ไม่เคยได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการก็เคยเป็นข่าวมาแล้ว

ฉนั้น .... อย่าซื้อ

หมายรวมถึง การซื้อจากคนที่คุณรู้จัก หรือบุคคลที่คุณคิดว่าน่าเชื่อถือ

เหตุเพราะ บางทีเขาก็ไม่รู้ว่า โฉนดที่เขาได้มา เป็นการออกโฉนดที่ไม่ถูกต้อง บางครั้งเจ้าหน้าที่ที่ดินยังไม่แน่ใจเลย โดนกันเยอะแล้ว

ข่าวผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 8 มิถุนายน 61 พาดหัว พบ ที่พักโรงแรม โฮสเทล บนเกาะพีพี ผิดกฏหมายกวาร้อยละ 80

อีกข่าว "หุบเขาไฮโซ" ยึดคืนบ้านหรู แจ้งจับเจ้าของโครงการรุกป่าสงวนเชียงใหม่

ที่เชียงใหม่นี่ ตอนมาใหม่ ๆ ก็เคยไปดูที่ดิน บ้านจัดสรร หนามกอลฟ หลายแห่ง สวยงามดี แต่ตรวจสอบไปเรื่อย ๆ ก็จะพบว่า หลายแห่งมีการใช้ที่ดิน สปก.ผิดวัตถุประสงค์ มีการบุกรุกป่า มีการบุกรุที่สาธารณะ

เมื่อสิบกว่าปีก่อน ไปที่ไหนก็มีคนมีที่ดินขาย แทบจะร้อยทั้งร้อยเป็นที่ดิน สปก. หรือต้องการซื้อที่ดินสวยงาม กี่ไร่ก็สั่งได้ เดี๋ยวเขาหามาให้ มีโฉนดแน่นอด .... โชคดีที่ไม่คล้อยตาม ... ก็สงสัยว่า ทำไมถึงมีที่ดินขายกันเยอะแยะ คุยกับใครเรื่องหาซื้อที่ดินก็มีขาย ชอบที่แบบไหนเดี๋ยวพาไปดู

     
     

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศ

เบอร์โทรเหตุฉุกเฉิน

  • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
  • โจรกรรมรถ 1192
  • ตำรวจทางหลวง 1193
  • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
  • ข้อมูลจราจร 1197
  • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
  • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
  • สอบถามเส้นทาง 1543
  • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
  • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอัตราแลกเปลี่ยนกลางระฟว่างประเทศ    
     
แลกเปลี่ยนธนบัตรหรือเงินสด ไปที่ "Super Rich" จะได้ เรท สูงกว่าแบงค์หรือที่อื่น Super Rich ไม่มีทั่วไป จะมีก็แต่ในเมืองท่องเที่ยว Super Rich ในเชียงรายตั้งอยู่ที่ ถ.ธนาลัย ใกล้ประตูเชียงใหม่    
     

ใช้บัตร เอทีเอ็ม ในเมืองไทยควรตรวจสอบข้อมูลยน หน้าจอตู้ เอทีเอ็ม แบงค์ใช้กลเม็ดให้กดรับอัตราแลก เปลี่ยนที่ต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนกลางกว่า 2 บาท

   

 

 
   

TV online :

ทีวีไทย Thai PBS http://www.thaipbs.or.th/

กรมประชาสัมพันธ์ National Broadcasting NBT11 http://nbttv.prd.go.th/

เนชั่น แชนแนล http://www.nationchannel.com/

 

Thai News

Bangkok Post http://bangkokpost.com/

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ http://www.thansettakij.com/

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุระกิจ http://bangkokbiznews.com/home/

หนังสือพิมพ์โพสท์ทูเดย์ http://www.posttoday.com/

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/

หนังสือพิมพ์เดรินิวส์ http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ http://www.siamrath.co.th/web/

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ http://manager.co.th/home/

หนังสือพิมพ์มติชน http://www.matichon.co.th/

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ http//thaipost.net

       
All right reserved      
admin@livinginthailand.lcom