August 16, 2018
Living in Thailand

Living

 
หน้าแรก    

     

News

ซื้อที่ดินแล้วปล่อยทิ้งไว้อาจตกเป็นของคนอื่นได้

คงมีจำนวนไม่น้อยที่ยังอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ซื้อที่ดินในเมืองไทยเพื่อเก็บไว้ หวังว่าหลังปลดเกษียณแล้วจะกลับมาอยู่ หรือด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม รู้หรือไม่ว่าที่ดินที่คุณซื้อทิ้งไว้ หรือที่ดินที่คุณได้รับเป็นมรดก แต่คุณไม่ดูแลรักษาหรือไม่มั่นตรวจสอบ อาจตกเป็นของคนอื่นได้ ด้วยวิธี การครอบครองที่ดินแบบครอบครองปรหักษ์

การครอบครองปรปักษ์มีอยู่ทั่วไป ในต่างประเทศก็มี เช่น ที่สหรัฐฯ

การครอบครองปรปักษ์ ก็คือการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ว่างเปล่าที่เจ้าของไม่อยู่ในบริเวณ ไม่มีป้ายหรือรั้วล้อมรอบแสดงความเป็นเจ้าของ

ข้อมูลจาก - สำนักกฎหมายสรรพเนติ www.sappaneti.com/board/1162/3272/

การครอบครองปรปักษ์ เป็นการที่บุคคลอื่นจะได้สิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราโดยการครอบครองตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ ว่า "บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐ ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปี ไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรรมสิทธิ์"

หลักเกณฑ์แห่งการครอบครองปรปักษ์จนได้กรรมสิทธิ์ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ๖ ประการ ดังนี้
๑. ครอบครอง หมายถึง กริยายึดถือทรัพย์สิน เช่น เข้าทำประโยชน์ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ในเรือกสวนไร่นาถือว่าได้ครอบครองเรือกสวนไร่นานั้นแล้ว เป็นต้น
๒. ทรัพย์สินของผู้อื่น หมายถึง ทรัพย์สินที่เจ้าของมีกรรมสิทธิ์อยู่ในกรณีที่ดินจะต้องเป็นที่ดินที่มีโฉนด หรือตราจองเท่านั้น
๓. โดยสงบ คือ การครอบครองโดยปราศจากการข่มขู่ การใช้กำลัง การหลอกลวง และไม่มีใครมาหวงห้ามกีดกัน แสดงความเป็นเจ้าของ หรือฟ้องร้องขับไล่
๔. โดยเปิดเผย คือ การครอบครองโดยมิได้หลบซ่อนเร้น ปิดปัง หรืออำพรางใด ๆ
๕. ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ คือ การครอบครองโดยเจตนาตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น ไม่ใช่การครอบครองแทนผู้อื่น เช่น คนสวนเฝ้าสวนแทนเจ้าของสวน หรือครอบครอง ตามสัญญาที่ให้อำนาจไว้ เช่น การครอบครองที่นาทำนาตามสัญญาเช่านา เป็นต้น
๖. ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ติดต่อกันสิบปี หรือสังหาริมทรัพย์ห้าปี ความหมายของ"อสังหาริมทรัพย์" โดยทั่ว ๆไปหมายถึง ที่ดินรวมทั้งทรัพย์ที่ติดกับที่ดิน เช่น ตึกรามบ้านช่อง อาคารถาวรวัตถุ เป็นต้น "สังหาริมทรัพย์" ก็คือ ทรัพย์ที่ขนเคลื่อนที่ได้นั่นเอง

จากข่าว แนวหน้าออนไลน์ http://www.naewna.com/likesara/357821

เฟซบุ๊ก "สายตรงกฎหมาย" แนะนำว่า

1 หมั่นไปดูที่ดินเป็นประจำ อย่างน้อยสุดปีละ 1 ครั้ง

2 เมื่อไปดูที่ดิน หากมีชาวบ้านแถวนั้น ให้เข้าไปถามไถ่ว่ามีใครมาใช้ที่ดินของเราบ้างมั้ย

3 ตรวจหลักหมุดว่ายังอยู่ที่เดิมมั้ย ชำรุดหรือไม่ มีการเคลื่อนย้ายหรือไม่ ไม่ใช่ว่าหายไปแล้วล่ะ

4 ถ้าหลักหมุดหาย ควรไปแจ้ง ตร ขอดำเนินคดี เพราะการทำลายหลักหมุดเป็นความผิดอาญา หลังจากนั้น แจ้งที่ดินเพื่อดำเนินการรังวัดใหม่

5 ควรรังวัดที่ดินอย่างน้อยทุก 5 ปี หรือเมื่อพบความผิดปกติของเนื้อที่ที่เรามี เพราะที่ดินอาจมีการเพิ่มหรือลดได้ โดยเฉพาะที่ดินริมตลิ่งหรือริมน้ำ

6 ที่ดินเราควรล้อมรั้วไว้เพื่อกำหนดเขตแดนที่แน่นอน

7 ควรแสดงป้ายว่าที่ดินนี้มีเจ้าของ คนอื่นจะได้รู้ว่าไม่ใช่ที่ดินสาธารณะ

8 สังเกตว่ามีร่องรอยทางเดินผ่านหรือทางรถวิ่งผ่านประจำหรือไม่ เพราะอาจจะโดนใช้เป็นทางผ่านประจำก็ได้

9 พบผู้บุกรุก เป็นความผิดอาญาข้อหาบุกรุก สามารถแจ้งความดำเนินคดีภายใน 3 เดือนนับแต่รู้เรื่อง รู้ตัว

10 กรณีพบผู้บุกรุก ควรดำเนินการตกลงให้รู้เรื่องว่า เค้าอยู่บนที่ดินเรานะ จะเช่าหรือจะซื้อหรือจะอย่างไร ก็ควรตกลงกันให้รู้เรื่อง ไม่งั้นก็ไล่ออกไป หรือดำเนินคดีเด็ดขาดได้เลย

หากพบเห็นความไม่ชอบมาพากล ควรปรึกษานักกฎหมายหรือทนายความ


ที่ดิน ส.ป.ก. - ที่ดินตามเกาะแก่ง - เขตภูเขาสวยงาม

ที่ดิน ส.ป.ก. - ที่ดินตามเกาะแก่ง - เขตภูเขาสวยงาม ยังไม่นิ่ง แม้ว่า รัฐบาล - คสช. พยายามกวาดล้างนายทุนบุกรุกที่ดินอย่างจริงจังเป็นเวลากว่า 3 ปี ก็ยังไม่เสร็จสิ้น หลายพื้นที่ไม่ยอมรื้อ ไม่ยอมไป เช่นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งรีสอร์ทสวยงามบนเกาะก็ยังคงอยู่ ที่ดินว่างเปล่าหลายพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิหรือไม่มีเอสารสิทธิที่ถูกต้อง หรือมีเอกสารสิทธฺที่ออกโดยมิชอบ

ซื้อที่ดินรวมทั้งรีสอร์ท กิจการ ในพื้นที่เหล่านั้น ไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะสูญเงินเปล่าหรือไม่ โฉนดที่ดินหรือ น.ส.3 บางครั้งก็กลายเป็นการออกเอกสารสิทธิมิชอบ รวมทั้งการซื้อกิจการที่กลายเป็นกิจการเถื่อนที่เปิดมาแล้วหลายปี ไม่เคยได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการก็เคยเป็นข่าวมาแล้ว

ฉนั้น .... อย่าซื้อ

หมายรวมถึง การซื้อจากคนที่คุณรู้จัก หรือบุคคลที่คุณคิดว่าน่าเชื่อถือ

เหตุเพราะ บางทีเขาก็ไม่รู้ว่า โฉนดที่เขาได้มา เป็นการออกโฉนดที่ไม่ถูกต้อง บางครั้งเจ้าหน้าที่ที่ดินยังไม่แน่ใจเลย โดนกันเยอะแล้ว

ข่าวผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 8 มิถุนายน 61 พาดหัว พบ ที่พักโรงแรม โฮสเทล บนเกาะพีพี ผิดกฏหมายกวาร้อยละ 80

อีกข่าว "หุบเขาไฮโซ" ยึดคืนบ้านหรู แจ้งจับเจ้าของโครงการรุกป่าสงวนเชียงใหม่

ที่เชียงใหม่นี่ ตอนมาใหม่ ๆ ก็เคยไปดูที่ดิน บ้านจัดสรร หนามกอลฟ หลายแห่ง สวยงามดี แต่ตรวจสอบไปเรื่อย ๆ ก็จะพบว่า หลายแห่งมีการใช้ที่ดิน สปก.ผิดวัตถุประสงค์ มีการบุกรุกป่า มีการบุกรุที่สาธารณะ

เมื่อสิบกว่าปีก่อน ไปที่ไหนก็มีคนมีที่ดินขาย แทบจะร้อยทั้งร้อยเป็นที่ดิน สปก. หรือต้องการซื้อที่ดินสวยงาม กี่ไร่ก็สั่งได้ เดี๋ยวเขาหามาให้ มีโฉนดแน่นอด .... โชคดีที่ไม่คล้อยตาม ... ก็สงสัยว่า ทำไมถึงมีที่ดินขายกันเยอะแยะ คุยกับใครเรื่องหาซื้อที่ดินก็มีขาย ชอบที่แบบไหนเดี๋ยวพาไปดู

     
     
อัตราแลกเปลี่ยน - แบ็งก์กรุงเทพ พยากรณ์อากาศ เบอร์โทรเหตุฉุกเฉิน
 
  • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
  • โจรกรรมรถ 1192
  • ตำรวจทางหลวง 1193
  • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
  • ข้อมูลจราจร 1197
  • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
  • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
  • สอบถามเส้นทาง 1543
  • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
  • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลอื่น    
วิธีตรวจแบ็งปลอม    

 

 
   

TV online :

ทีวีไทย Thai PBS http://www.thaipbs.or.th/

กรมประชาสัมพันธ์ National Broadcasting NBT11 http://nbttv.prd.go.th/

เนชั่น แชนแนล http://www.nationchannel.com/

 

Thai News

Bangkok Post http://bangkokpost.com/

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ http://www.thansettakij.com/

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุระกิจ http://bangkokbiznews.com/home/

หนังสือพิมพ์โพสท์ทูเดย์ http://www.posttoday.com/

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/

หนังสือพิมพ์เดรินิวส์ http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ http://www.siamrath.co.th/web/

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ http://manager.co.th/home/

หนังสือพิมพ์มติชน http://www.matichon.co.th/

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ http//thaipost.net

       
All right reserved      
admin@livinginthailand.lcom