Living in Thailand

สวัสดิการสังคม (สหรัฐ)

Social Security     

รับสวัสดิการสหรัฐ (สำหรับผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณ)


 

ค่าครองชีพสำหรับปี 2020 (COLA)

COLA (Cost Of Living Adjustment) เคาะค่าครองชีพ โซเชียล ปี 2020 - 1.6% หรือ เฉลี่ย $288 ต่อปี หรือเดือนละ 24 เหรียญ

 


รับสวัสดิการสหรัฐตามที่ภาครัฐมีให้

การรับสวัสดิการสหรัฐตามที่ภาครัฐมีให้อย่างเต็ม ๆ ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนเงินอุดหนุนผู้มีรายได้น้อย

ผู้ที่จะได้รับสวัสดิการส่วนนี้ต้องมีรายได้น้อยหรือไม่ได้ทำงาน และไม่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้าน หรือคอนโด ถ้ามีก็จำหน่ายออกหรือยกให้ลูกก่อนที่จะขอรับสวัสดิการจากภาครัฐ

 


รับเงินโซเชียลในเมืองไทย

ก่อนอื่น ต้องเปิดบัญชีกับ "แบ็งก์กรุงเทพ" (แบ็งก์เดียวที่ สำนักงานโซเชียลฯ ยอมรับ)

นำเลขบัญชี (พร้อมด้วยระหัสแบ็งก์ หรือที่เรียกว่า routing numbers) ไปติดต่อที่ สำนักงานโซเชียลฯ (ถ้าคุณมีแผนที่จะไปสหรัฐ) หรือติดต่อสถานกงสุลในประเทศไทย หรือติดต่อทางอินเตอร์เน็ต หรือ ส่งจดหมายไปที่สำนักงานโซเชียลฯ

บัญชีที่เปิดกับแบ็งก์กรุงเทพเป็นบัญชีสำหรับรับเงินจากโซเชียลเพียงอย่างเดียว ผู้รับเงิน
โซเชียลเป็นผู้เปิดบันชีและเป็นผู้ถอนเพียงผู้เดียว ไม่มีการออก "เอทีเอ็มการ์ด" ต้องไป
ถอนด้วยตนเอง เหตุผลก็คือ ถ้าผู้รับเงินโซเชียลถึงแก่กรรมไม่มีผู้ใดสามารถถอนเงินออก
จากบัญชีได้ ธนาคารกรุงเทพต้องคืนเงินจำนวนที่เหลืออยู่ในบัญชีให้กับสำนักงานโซเชียลฯ

ฉนั้น ควรถอนเงินออกจากบัญชีที่ตั้งไว้สำหรับรับเงินโซเชียลให้หมดทุกครั้งที่ สำนักงาน
โซเชียลส่งมาให้ แล้วเก็บไว้ในบัญชีส่วนตัวอีกบัญชีหนึ่ง ถ้าต้องการความสดวกในการใช้ เอทีเอ็ม

(ขอบคุณ .. อุดม โล่สวัสดิ์, ทวี แผ่นทอง)


โซเชียลซิเคียวริที้ (Social Security)

ถ้าคุณอยู่ หรือเคยอยู่ในประเทศสหรัฐเอมริกา และจะเคยทำงานหรือไม่ก็ตาม โซเชียลซีเคียวริที้ช่วยคุณได้

โซเชียลซิเคียวริที้ (กองทุนบำนาญ) คือผลประโยชน์ที่รัฐบาลของสหรัฐฯจัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ทำงาน ได้รับผลประโยชน์เมื่อถึงเวลาปลดเกษียณ (retirement) หรือเงินบำนาญ (pension)

เงินโซเชียลก็คือเงินที่ทางรัฐบาลหักภาษีรายได้ ส่วนหนึ่งจะเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนโซเชียล เงินนี้คือเงินสะสมของแต่ละบุคคล เมื่อได้ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 10 ปี และเมื่อถึงอายุปลดเกษียณ จะได้รับบำนาญเป็นรายเดือน มากน้อยแล้วแต่เงินสะสมที่หักไว้

เงินโซเชียลที่จะได้รับจะคำนวณจากเงินภาษีที่บุคคลนั้นจ่ายหรือหักจากรายได้ คำนวนจากยอดเงินสะสมสูงสุด 10 ปี ไม่ว่าผู้นั้นได้ทำงาน 10 ปี 20 ปี หรือมากกว่านั้น

เงินโซเชียลไม่ได้จ่ายแค่บุคคลที่ทำงานเท่านั้น คู่สมรส (สามี หรือ ภรรยา) หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ต่ำกว่า 18 ปี) ก็รับได้ ถ้าบุคคลผู้ทำงานในครอบครัว หรือหัวหน้าครอบครัว  (head of household) ถึงแก่กรรม บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรับได้ทันที สามีหรือภรรยา จะรับได้ต่อเมื่อตนเองอายุอย่างน้อย 60 ปี (ภรรยารับเงินของสามี หรือสามี รับเงินของภรรยา แล้วแต่กรณี) ถ้าสามี (หรือภรรยา) กำลังอยู่ในระหว่างรับเงินเกษียณอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนไปรับเงินเกษียณของสามี (หรือภรรยา) ได้ ถ้าเห็นว่าเป็นจำนวนเงินมากกว่า

บุคคลทุพพลภาพสามารถรับเงินโซเชียลก่อนอายุปลดเกษียณได้

บุคคล หรือครอบครัวที่ยากไร้ มีรายได้ต่ำกว่าที่รัฐบาลประเมิน ก็สามารถรับเงินช่วยเหลือจากโซเชียลได้เช่นกัน

ถ้าสามี (หรือภรรยา) หรือหัวหน้าครอบครัวถึงแก่กรรม สามีหรือภรรยา หรือบุตร จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าทำศพ $255 เพียงครั้งเดียวทันที

บุคคลที่มีอายุอย่างน้อย 62 ปี ก็สามารถรับเงินโซเชียลได้ เรียกว่า early retire แต่จะได้รับเพียง 75% ของจำนวนเงิน ที่พึงได้เมื่ออายุครบเกษียณ (อย่างน้อย 65 ปี)

ทั้งนี้ ผู้ที่จะขอรับเงินโซเชียลดังกล่าว ควรไปติดต่อขอรับเงินโซเชียลที่สำนักงาน
โซเชียลซีเคียวริที้ ก่อนถึงกำหนดอายุเกษียณ อย่างน้อยสองเดือน

ผู้รับเงินโซเชียลไม่ต้องอยู่ในสหรัฐก็รับได้ ถ้าคุณอยู่ในประเทศไทย ให้ไปติดต่อที่กงศุลอเมริกัน ถ้าอยู่อเมริกา แต่ต้องการกลับมารับเงินโซเชึยลในประเทศไทยก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยบอกให้สำนักงานโซเชียล โอนเงินมาที่ ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นธนาคารเดียวที่สำนักงานโซเชียลอนุมัติ ก่อนอื่นต้องเปิดบัญชีกับแบงค์กรุงเทพ บอกกับแบงค์ว่าเปิดบัญชีเพื่อรับเงินโซเชียล (บำนาญ) จากอเมริกา แล้วเอาเลขบัญชีไปให้ สำนักงานโซเชียล อย่าลืม ชื่อที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษต้องตรงกับที่ให้ไว้กับสำนัก

 


       
All right reserved      
admin@livinginthailand.lcom