May 23, 2017
Living in Thailand Living Living - EN English 


 

ติดกล้องหน้ารถได้ส่วนลดเบี้ยประกัน

ประกาศใช้แล้ว ติดกล้งวงจรปิด (CCTV) ถ่ายวีดีโอด้านหน้ารถได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน

.......................................

ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สําหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ โดยระบุว่า

เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน จึงส่งเสริมให้เจ้าของรถมีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-Circuit Television : CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ อันเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการตรวจสอบวินัยจราจร อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานสําคัญในการยืนยันถึงการกระทําความผิดจากการใช้รถยนต์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 นายทะเบียนจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

1.คําสั่งนี้เรียกว่า "คําสั่งนายทะเบียน ที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สําหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์"

2.คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3.ให้บริษัทให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท เป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ สําหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ โดยแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันเอาประกันภัย ในเวลาทําสัญญาประกันภัย และต้องติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยด้วย

สั่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560

นายสุทธิพล ทวีชัยการ

เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน


ใช้บัตร ATM ต่างประเทศถอนเงินในไทย

ใช้บัตร ATM จากแบงค์ของคุณในต่างประเทศ ถอนเงินจาก ATM แบงค์ไทย ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแพงขึ้นอีก ตอนนี้ก็ 220 บาท ต่อครั้ง ไม่ว่าคุณจะถอนเงินครั้งละเท่าไหร่ เริ่มมา 2 - 3 เดือนแล้ว จาก 150 บาทเมื่อไม่ถึง 10ปีก่อน เป็น 150 บาทเมื่อประมาณ 7 - 8ปีก่อน เป็น 180 บาท เมื่อประมาณ 5ปีก่อน แล้วก็เป็น 200บาท เมื่อประมาณ 3 ปีก่อน ก็ประมาณ 2 - 3 ปี ขึ้นที สำหรับแบงค์ของคุณถ้าในสหรัฐก็ยังเหมือนเดิม 5 ดอลลาร์

และข้อระวังใช้ เอทีเอ็มในไทยก็เหมือนเดิม อ่านรายละเอียดในจอตู้เอทีเอ็ม อย่าเร่งรีบ ในช่วงสุดท้ายก่อนที่ตู้จะจ่ายเงิน

คุณเห็นด้วยกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ทางแบงค์เสนอหรือไม่ (มักจะอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ควรจะเป็น)

หรือ ต้องการดำเนินการต่อไปโดยไม่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกำหนด .. ถ้าคุณเลือกกดปุ่มนี้ อัตราแลกเปลี่ยนก็จะเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตลาดเงินใน นิวยอร์ค สิ้นสุดในวันนั้น ซึ่งจะสูงกว่า

มีเพื่อนที่เคยทำงานอยู่ที่แบงค์แห่งหนึ่งในไทยบอกว่า ถ้าอยากจะซื้อหุ้นในไทยที่ปลอดภัยและได้กำไรแน่นอน ซื้อหุ้นแบงค์


บุกรุกที่ดิน

อดีต พล.ต.อ. จุมพล มั่นหมาย ก็โดน ข้อหาบุกรุกที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลาน สร้างบ้านพัก บนเนื้อที่ 13 ไร่ ต.ไทยสามัคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ในคดีนี้ นอกจากจุมพล มั่นหมาย แล้วยังมีบิ๊กตำรวจอีกหลายรายที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขาย หรือมอบให้

เรื่องบุกรุกที่ดินเป็นเรื่องยาว เรื่องใหญ่ เพราะมันเกี่ยวพันกับ บิ๊ก ทั้งนั้น บิ๊กข้าราชการ บิ๊กทหาร บิ๊กตำรวจ และบิ๊กกี้ในท้องุิที่ที่ใครๆ ก็กลัว หรือเกรงใจ ทุกวันนี้ยังสางไม่จบ รอให้เงียบหายไป หรือไม่ก็ รอเลือกตั้ง ดูท่าที ใครจะมาเป็นรัฐบาล มีใครที่พอคุยกันได้หรือป่าว แล้วก็ฮุ๊บต่อไป

สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานจากต่างประเทศที่เคยอยู่นาน หรือเตรียมซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้าน หรือคิดจะทำเป็นรีสอร์ท เพื่อจะได้กลับมาใช้บั้นปลายชีวิต ก็ขอให้ตรวจสอบให้ดี เป็นที่ดินชนิดใด บุกรุกหรือเปล่า และต้องเข้าใจด้วยว่า บิ๊กวันนี้อาจไม่บิ๊กวันหน้า จะได้ไม่สูญเงินเปล่า หรือซวยหน่อยอาจติดคุก

.......................

นอกเหนือไปจากการใช้ที่ดินสปก. ผิดวัตถุประสงค์ การได้มาที่ดิน สปก. สค.1 การอ้างอิงใบ ภบท.5 ก็มีการบุกรุกที่ดินหรือครอบครองที่ดินไม่ถูกต้องตามกฏหมายกำหนด

นี่ก็เช่นกัน ผู้ซื้อที่ดินต่อจากผู้อื่นโดยไม่รู้ความเป็นมาหรือความเป็นจริงก็จะถูกยึดคืนและอาจถูกดำเนินคดีด้วย ไม่ว่าจะมีโฉนดที่ดินรองรับการครอบครองอย่างถูกต้องก็ตาม

ข่าวล่าสุด ที่ดินหาดฟรีดอม (Freedom beach) ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ และทหารเรื่อในเขตพื้นที่ สนธิกำลังเข้ายึด คืนที่ดินเขตป่าไม้จำนวน 65 ไร่ พร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ครอบครอง ซึ่งอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ


คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลา Long Stay Visa

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักในราชอณา จักรไทย หรือที่เรียกว่า Long Stay Visa เพื่อพักผ่อนหรือเพื่อรักษาสุขภาพ ให้อยู่ต่อได้นานต่อเนื่องถึง 10 ปี

หลักเกณฑ์ของ Long Stay Visa

จะต้องเป็นพลเมืองประเทศ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี แคนาดา ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น นอร์เวย์ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ อิตาลี่ อินเดีย

มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

มีเงินฝากในธนาคาร 3,000,000 บาทขึ้นไปและคงบัญชีเงินฝากเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันตรวจลงตรา หรือ มีรายได้เดือนละ 100,000 บาทขึ้นไป

มีกรมธรรม์หลักประกันสุขภาพขั้นต่ำำ 1,000 ดอลลาร์ต่อ 1 ปี สำหรับผู้ป่วยนอก และ 10,000 ดอลาร์ต่อ 1 ปี สำหรับผู้ป่วยใน

วีซ่าจะออกให้เป็นครั้งละ 5 ปี ต่อได้ 1 ครั้ง เป็นเวลา 5 ปี รวมเป็น 10 ปี

ต้องรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 90 วัน


ธวัชชัยแล้วใครอีก

ในขณะที่การพิสูจน์การตายของนายธวัชชัย อนุกูล อดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงาและภูเก็ตที่ยังมีความ คลุม เคลือ การตายของนายธวัชชัยเป็นการฆ่าตัวตาย หรือตายในมือพนักงานหรือแพทย์พยาบาล หรือว่าเป็นการตายเพราะ ฆ่าปิดปากตัดตอนเพื่อไม่ให้สาวถึงผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้อง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) น่าจะมีหลักฐานเพียงพอในการจับกุมดำเนินคดีนายธวัชชัย และก็ไม่น่าแปลกใจที่ ดีเอสไอ อาจมีหลักฐานหรือข้อมูลอื่นๆ ในการจับกุมหรือควบคุมตัวเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอื่นๆ ด้วย เพราะการบุกรุกที่ดินในเขตป่า อุทยานฯ และที่ดิน สปก. มีทั่วไปแทบทุกจังหวัด และผู้ที่ออกเอกสารสิทธิก็กรมที่ดิน นั่นแหละ รวมทั้งผู้ว่า รองผู้ว่าบางคน และข้าราชการระดับสูงบางคนก็มีเอี่ยวอยู่ด้วย และก็อย่างลืมว่าผู้ที่มีอิทธิพลใน ท้องที่ก็มีเยอะเหมือนกัน

ก็มีคำถามว่า ที่ดิน สปก. ที่ดิน สค.1 ที่ดินราชภัสดุ ที่ดินที่มีใบ ภบท.5 ที่คุณซื้อมา ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่

ตอนนี้ การบังคับใช้กฏหมายภายใต้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา และ คสช. ไม่มีการลดหย่อนผ่อนปรนผู้มีอำนาจ มากบารมี

ก็หมายความว่า ถ้าที่ดินที่คุณซื้อมา ไม่ว่าจะซื้อมาจากใคร ถ้าไม่ถูกต้องตามกฏหมายก็จะถูกยึดคืน แและยังอาจถูก ดำเนินคดีอีกด้วย

 


ลื้อรีสอร์ทภูทับเบิก

รีสิอร์ทที่ภูทับเบิก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ที่นี่มีทั้งการใช้ที่ดิน สปก.ผิดวัตถุประสงค์ การบุกรุกที่ดินเขตป่า เขตอุทยานฯ และการครอบครองที่ดินบนเนินเขา
ลาดชันมากว่า 35 องศา การดำเนินคดีได้สิ้นสุดแล้ว เจ้าของรีสอร์ทต้องรื้อถอนเอง หรือเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอน

ล่าสุด หลังจากการกำหนดวันลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างได้สิ้นสุดสองครั้งสามครา มีการขัดขวางการรื้อถอนของเจ้าหน้าที่
แต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าทำการลื้อถอน และการลื้อถอนก็ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว

ผู้ครอบครองที่ดินและมีการสร้างรีสอร์ทบริเวณนี้มีทั้งนายทุนนอกพื้นที่ นายทุนในพื้นที่ มีการซื้อขายที่ดิน
และชาวบ้านที่อยู่และใช้ประโยชน์ในที่ดินเอง แต่เมื่อเห็นว่าการสร้างรีสอร์ทเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาชม
ความงามของภูทับเบิกมีรายได้ ดีก็เลยหันมาผันที่ดินทำกินเป็นรีสอร์ท บางรายกู้เงินมาสร้างรีสอร์ท
ซึ่งเป็นการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ชัดเจน


พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสนอโดยกระทรวงการคลัง ไม่ใช่การจัดเก็บถาษีใหม่ หรือการเก็บภาษีเพิ่มเติม แต่เป็นการปรับปรุงภาษีโรงเรือน พ.ศ. 2547 และภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

จุดประสงค์ของการปรับปรุงภาษีที่ดิน

  • เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อ.ป.ท.) จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเพื่อมี รายได้เพียงพอที่จะนำไปใช้บริหารจัดการท้องที่ของตน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษี
  • ผลักดันให้มีการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ หรือกระจายการถือครองที่ดิน เป็นการลดความเหลื่อมล้ำอีกทางหนึี่ง
  • ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการของ อ.ป.ท.

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ ขาดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ไม่มีการจัดเก็บภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่า ไม่มีการจัดเก็บภาษีที่ดินผู้ถือครองที่ดินจำนวนมาก และไม่มีการจัดเก็บภาษี ผู้ถือครองบ้านหลังที่สอง หรือสาม หรือสี่ ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ทำให้ท้องที่ขาดรายได้ที่จะนำ ไปใช้ในการบริหารจัดการท้องที่

เมื่อมีการจัดเก็บภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่า ก็จะกระตุ้นให้มีการนำที่ดินรกร้งว่างเปล่าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือจำหน่าย ให้ผู้อื่นนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ผู้ถือครองที่ดินจำนวนมากก็จำหน่ายที่ดินเพื่อลดการถือครอง

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม - เมื่อมีกฏหมายบังคับใช้ก็จะทำให้มีการตรวจสอบ โดยผู้เสีภาษีและประชาชนในท้องที่ ตรวจสอบการจัดเก็บภาษี และการนำรายได้จากภาษีไปใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการท้องที่

สำหรับผู้ที่มีที่ดินหรือมีบ้านเพียงหลังเดียว หรือทรัพย์สินไม่เกืน 50 ล้านบาท ก็ไม่ต้องเป็นกังวล

ผู้ที่มีที่ดินรกร้างว่างเปล่า ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรืออีกนัยหนึ่งเก็บไว้เพื่อเก็งกำไร ก็ต้องหาทางใช้ที่ดินให้เป็น ประโยชน์ หรือจำหน่ายที่ดินให้ผู้อื่น จะได้ไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งมีอัตราสูง

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับนี้ไม่นับว่าเป็นการขึ้นภาษีหรือเรียกเก็บภาษี แต่เป็นการปรับปรุงการเก็บภาษี ท้องที่ให้มีประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำ

ใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังมีการแยกแยะ อาคารหรือบ้านเรือนที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ และการแบ่งส่วนเพื่อใช้ในการ พาณิชย์

ถ้าเทียบกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสหรัฐฯ ก็ต้องเรียกว่าห่างไกลกันมาก การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างในสหรัฐฯ หรือที่เรียกว่า Property tax ที่มีอัตราสูงมากกว่า ร้อยละ 2 ในบางมลรัฐ และเก็บตามราคาประเมิน ที่ดินทุกแปลง

เมื่อมองภาพรวมจะเห็นว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการจัดเก็บภาษีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของท้องที่ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ครอบครองทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่มีไม่ถึง 50 ล้านบาท


เดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดิน

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและออกโฉนดที่ดินเพื่อความถูกต้องตามแผนที่ 1 / 50,000 คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ผู้บริหารท้องถิ่นและสำนักงานที่ดินเป็นกรรมการ ร่วมกันเดินสำรวจตรวจสอบการถือสิทธิครอบครองที่ดินและออกโฉนดแก่ผู้ถือสิทธิครอบครองที่ดินที่มีหนังสือ น.ส.3 น.ส.3ก ในที่ดินที่ สปก. จัดสรร หรือพื้นที่ที่ไม่รุกล้ำพื้นที่ป่าสงวยและอุทยานแห่งชาติและไม่เป็นพื้นที่ลาดชัินกว่า 35 องศา ผู้ครอบครองได้ครอบครองและมีการทำประโยชน์ในที่ดินนั้นจริง

 

 

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ได้ทำร่างประกาศ คสช. เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ตามคำสั่งของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์ เพื่อออกเป็นคำสั่ง คสช. ตามมาตรา 44 เรียกคืนที่ดิน สปก. จากผู้ที่ครอบครองที่ดิน เกินกว่า 500 ไร่ ซึ่งมีทั้งหมด 425 แปลง

เตรียมใช้ ม.44 เรียกคืนที่ดิน สปก.

สปก. (สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ได้ทำร่างประกาศ คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เรียกคืนที่ดิน สปก. โดยใช้อำนาจตาม มาตรา 44 ตามที่รัฐมนตรีเกษตรฯ ได้สั่งการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ที่ดิน สปก.ที่จะเรียกคืนชุดแรกคือผู้ถืครอง 500 ไร่ขึ้นไป และรองลงมาถึงผู้ครอบครอง 100 ไร่ตามลำดับ รวมเป็น พื้นที่ที่จะถูกเรียกคืน 428,390 ไร่ ครอบคลุม 34 จังหวัด (8 มิ.ย.59)

 

ข้อมูล
โรคระบาด
การเมืองการปกครอง
ที่ดินและกฏหมาย
ข่าวที่ดิน สปก. - บุกรุกที่ดิน
 
 
 
 
     

TV online :

ทีวีไทย Thai PBS http://www.thaipbs.or.th/

กรมประชาสัมพันธ์ National Broadcasting NBT11 http://nbttv.prd.go.th/

เนชั่น แชนแนล http://www.nationchannel.com/

 

Thai News

Bangkok Post http://bangkokpost.com/

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ http://www.thanonline.com/index.php

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุระกิจ http://bangkokbiznews.com/home/

หนังสือพิมพ์โพสท์ทูเดย์ http://www.posttoday.com/

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/

หนังสือพิมพ์เดรินิวส์ http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ http://www.siamrath.co.th/web/

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ http://manager.co.th/home/

หนังสือพิมพ์มติชน http://www.matichon.co.th/

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ http//thaipost.net

 

   

All rights reserved

admin@livinginthailand.com