Living in Thailand เที่ยวไทย English - US
  พะเยา  
Living in Thailand - หน้าแรก Living Travel

เที่ยวไทย ไปทุกที่        
กระบี่ ตรัง สตูล สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ขุมพร ประจวบคีรีขันธ์
ราชบุรี สุพรรณ์บุรี กาญจนบุรี กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก
สุโขทัย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย
พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ เลย สุรินทร์
ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ตราด บึงกาฬ นครพนม
ชัยภูมิ มุกดาหาร        
ที่เที่ยว    
เที่ยวไทย - จ.พะเยา เที่ยวไทย - จ.พะเยา

เที่ยวไทย - จ.พะเยา

กว้านพะเยา

กว้านพะเยา ปรับปรุง พัฒนาต่อเนื่อง ใครไม่ได้ไปนานต้องไปดู การเปลี่ยน แปลงที่สวยงาม ร่มรื่น น่าเดิน น่าถ่ายรูป

 

     
     
เที่ยวไทย - จ.พะเยา เที่ยวไทย - จ.พะเยา เที่ยวไทย - จ.พะเยา

วัดแสนเมืองมา (วัดมาง หรือวัดหย่วน) ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ปี 2527 เป็นวัดชาวไทลื้อ บ้านหย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วัฒนธรรมชาวไทลื้อ เฮือนไทลื้อ บ้านหย่วน เรือนไม้เนื้อแข็ง
เที่ยวไทย - จ.พะเยา เที่ยวไทย - จ.พะเยา เที่ยวไทย - จ.พะเยา

วัดนันตาราม (วัดจองคา) ศิลปพม่า สร้างโดยชาวพม่า เป็นเรือนไม้สักทั้งหลัง ไม่มีหลักฐาน สร้างแต่เมื่อใด คหบดีเชียงคำ ชัวชวนชาวเชียงคำ ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรวัด เมื่อปี พ.ศ. 2463

เที่ยวไทย - จ.พะเยา เที่ยวไทย - จ.พะเยา เที่ยวไทย - จ.พะเยา
วัดพระนั่งดิน ประวัติพระนั่งดิน พระเจ้านั่งดิน
ที่กิน    
เที่ยวไทย - จ.พะเยา เที่ยวไทย - จ.พะเยา  
เที่ยวไทย - จ.พะเยา

ร้านนี้น่าจะเปิดมานานเพราะ ความอร่อย

ก่อนสั่ง "พิเศษ" สำรวจความจุพุงตัวเอง

เจ๊แกจัดหนัก

 
ที่พัก    
เมือง    
เที่ยวไทย - จ.พะเยา เที่ยวไทย - จ.พะเยา

โรงแรมพะเยาเกตเวย์

โปร 600

ใกล้สถานีขนส่ง

เที่ยวไทย - จ.พะเยา เที่ยวไทย - จ.พะเยา

โรงแรมวินโฮเทล 05.448.0333

โปร

290 - 400 - 590

ใกล้กว้าน ใกล้ขนส่ง

เชียงคำ    
เที่ยวไทย - จ.พะเยา เที่ยวไทย - จ.พะเยา เที่ยวไทย - จ.พะเยา
ภูซาง    
เที่ยวไทย - จ.พะเยา

ร๊อควิลเลจ 400 - 450 มีอาหารเช้า

084.373.1152

ทางหวง 1021 ห่างจาก อ.เชียงคำ 8 ก.ม.

เที่ยวไทย - จ.พะเยา
ขนส่งสาธารณะ    
เที่ยวไทย - จ.พะเยา

จากเชียงราย รถประจำทางสายสีฟ้า

หรือ

รถตู้ (รถแวน) ระหว่างจังหวัด

 

 
สถานีขนส่ง อ.เชียงคำ    
     
     
     
       
       
       
     
     
All Rights Reserved  
admin@livinginthailand.com