Travel  
Living in Thailand Travel Thailand English-thข่าว      

เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าไทยอีกครั้ง รอบนี้รับทุกประเทศ Test & Go

เริ่มลงทะเบียนรับนักท่องเที่ยว 1 กุมภาพันธ์ 2565

เงื่อนไขการเข้าประเทศเหมือนเดิม

จะต้องมีหลักฐานการจองโรงแรมและชำระเงินเพื่อพำนักที่โรงแรมในวันแรกและวันที่ 5 เพื่อตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งในระหว่างนั้นจะมีระบบติดตามตัวจากการเช็กอินไปยังโรงแรมเหล่านั้นด้วย

วันที่ 5 - 6 ผู้เดินทางต้องเข้ารับการตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ณ สถานที่ที่ราชการกำหนด (รัฐบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่าย)

เพิ่มพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox)

จ.ชลบุรี (อ.บางละมุง เมืองพัทยา อ.ศรีราชา อ.เกาะสีชัง อ.สัตหีบ เฉพาะ ต.นาจอมเทียน ต.บางเสร่)

จ.ตราด (เกาะช้าง)

เปิดพื้นที่ให้เดินทางเชื่อมโยงในกลุ่ม Sandbox ในช่วง 7 วัน ที่ต้องพำนักในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ ได้แก่

จ. ภูเก็ต จ. พังงา จ. กระบี่ จ. สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า)

โดยเป็นไปตามมาตรการเดิม ตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง และสามารถพำนักในโรงแรมในพื้นที่แซนด์บอกซ์ได้ไม่เกิน 3 โรงแรม ภายในระยะเวลา 7 วัน

 

 

       
เที่ยวไทย      
       
       
     
     
     
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com