Living in Thailand เที่ยวไทย English - US
  แพร่  
Living in Thailand - หน้าแรก Living Travel

เที่ยวไทย ไปทุกที่        
กระบี่ ตรัง สตูล สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ขุมพร ประจวบคีรีขันธ์
ราชบุรี สุพรรณ์บุรี กาญจนบุรี กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก
สุโขทัย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย
พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ เลย สุรินทร์
ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ตราด บึงกาฬ นครพนม
ชัยภูมิ มุกดาหาร        
     
     
     
ที่เที่ยว    
พระธาตุช่อแฮ

ตำนานพระธาตุช่อแฮ

ในตำนานพระเจ้าเลียบโลก กล่าวว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาถึงเมืองพล (เมืองแพร่) ประทับ ณ ใต้ต้นจอมแค่ (ต้นสะแก) บนดอยโกสิยะธะชัคคะบรรพต ชาวลั๊วะ ชื่อขุนลั๊วะอ้ายก้อม ได้มากราบไหว้พระพุทธเจ้าที่ดอยนี้ พระพุทธเจ้าได้แสดงปาฏิหาริย์ให้ขุนลั๊วะได้เกิดแรงศรัทธา จากการที่พระพุทธเจ้าฉันหมากที่ทำให้เมาโดยไม่เป็นอันตราย และประทานพระเกศาธาตุเส้นหนึ่งเป็นที่ระลึก โดยขุนลั๊วะอ้ายก้อน ได้นำพระเกศาเส้นนั้นใส่ในผอบ บรรจุไว้ในห้องสิงห์ทองคำและนำไปประดิษฐานไว้ในถ้ำที่อยู่ใกล้ๆ เทวดาก็เนรมิตหินปิดปากถ้ำไว้ และรับสั่งว่าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้ว ให้นำพระบรมสารีริกธาตุพระข้อศอกข้างซ้ายมาบรรจุไว้ ณ สถานที่นี้

   
     
ที่เที่ยว    
  เที่ยว - แพร่ เที่ยว - แพร่
  เที่ยว - แพร่ เที่ยว - แพร่
เที่ยว - แพร่ เที่ยว - แพร่  

คุ้มวงศ์บุรี หรือ บ้านวงศ์บุรี ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนคำลือ (ถนนหลังจวนผู้ว่า สี่แยกพระนอนเหนือ ใกล้กับวัดพงษ์สุนันท์) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นคุ้มของเจ้าพรหม วงศ์พระถาง หรือ หลวงพงษ์พิบูลย์ ผู้สืบเชื้อสายมาจากอดีตเจ้าหลวงนครแพร่ และเจ้าสุนันทา วงศ์บุรี (บุตรีบุญธรรมในแม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา) ได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2536 ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

วิกิพีเดีย

 
เที่ยว - แพร่ เที่ยว - แพร่  

คุ้มวิไชยราชา หรือ บ้านวิชัยราชา เป็นคุ้มของพระวิไชยราชา (เจ้าหนานขัติ แสนศิริพันธุ์) พระวิไชยราชานครแพร่องค์สุดท้าย และอดีตเสนาคลังเมืองนครแพร่ บุตรในเจ้าแสนเสมอใจเครือญาติเจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นตอง เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 19 ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองเก่าแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วิกิพีเดีย

 
  เที่ยว - แพร่ เที่ยว - แพร่
  เที่ยว - แพร่ เที่ยว - แพร่
เที่ยว - แพร่ เที่ยว - แพร่ เที่ยว - แพร่
เที่ยว - แพร่

เที่ยว - แพร่

เที่ยว - แพร่

ผืนนี้มีผืนเดียวในโลก ทอให้พระพี่นาง

   
     
 
 
   
     
ที่กิน    
     
     
ที่พัก    
เที่ยว - แพร่ เที่ยว - แพร่

โรงแรมแพร่นครา

05.452.1321

อ.เมือง จ.แพร่

โรงแรม 4 ดาว ที่นอน 5 ดาว ค่าห้อง 3 ดาว

     
ขนส่งสาธารณะ      
       
       
     
 
 
   
     
     
     
All Rights Reserved  
admin@livinginthailand.com