Living in Thailand

ท่องเที่ยว จ.ลำพูน

 
หน้าแรก living live in

     

สถิติอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์, 2494 - 2558

  • 9.5 C (49F) วันที่ 30 พ.ย.2526
  • 3.5 C (38F) วันที่ 25 ธ.ค. 2542
  • 7.8 C (41F) วันที่ 9 ม.ค. 2529
  • 9.2 C (48F) วันที่ 1 ก.พ. 2536

สถิติอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2494 - 2558

  • 38.5C (101F) วันที่ 19 ก.พ. 2558
  • 41.7C (107F) วันที่ 26 มี.ค. 2535
  • 42.6C (109F) วันที่ 29 เม.ย. 2526
  • 42.3C (108F) วันที่ 6 พ.ค. 2535
  ข้อมูล - กรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูล - กรมอุตุนิยมวิทยา

ท่องเที่ยว จ.ลำพูน

ชอบเมืองเก่า เมืองบประวัติศาสตร์ มาลำพูนไม่พลาดแน่

ถ้าไม่นับ "เวียงหนองหล่ม" หรือ "เวียงโยนกนาคพันธุ์สิงหนวัติ" ที่จังหวัดเชียงราย ที่ยังไม่พบหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นเมืองเก่ากว่า1,500 ปี "นครหริภุญชัย" มีอายุกว่า 1,343 ปี ก็น่าจะเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

นอกจาก นครหริภุญชัย อาจเป็นนครที่มีความเก่าแก่ (ที่สุด) ในประเทศไทยแล้ว นครหริภุญชัย ยังอาจเป็นต้นแบบของที่มาของพระเครื่องต่าง ๆ รวมทั้งศิลปะแลวัฒนะธรรมต่าง ๆ อีกจำนวนมาก

     
     
     
 
 
 
       
All right reserved      
admin@livinginthailand.lcom