June 5, 2018
Living in Thailand

เที่ยว จ.เชียงราย

 

หน้าแรก Living Live in
     
     

News

เชียงรายก็มี เท็กซี่ โอเค

New Taxi January 2018

     
วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง
วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย Wat Rong Suaten วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย - Wat Huai Plakang
บ้านดำ วัดป่าหมากหน่อ เวียงหนองล่ม
บ้านดำ ตำนานเล่าขานเกาะแม่ม่าย เวียงหนองหล่ม

อัตราแลกเปลี่ยน - แบ็งก์กรุงเทพ

พยากรณ์อากาศ

เบอร์โทรเหตุฉุกเฉิน

 • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
 • โจรกรรมรถ 1192
 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
 • ข้อมูลจราจร 1197
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • สอบถามเส้นทาง 1543
 • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
 • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลอื่น    
วิธีตรวจแบ็งปลอม    
แผนที่ แบ็งก์ - แลกเปลี่ยนเงินตรา    
     

ข่าวท่องเที่ยว

 

ปฏิทินท่องเที่ยว

 • วันพ่อขุนเม็งรายมหาราช 26 ม.ค. - 4 ก.พ.
 • วันสงกรานต์ 13 - 15 เมษา ทั่วไป, 16 - 18 เมษา ที่ เชียงแสน (แข่งเรือไทยลาว)
 • ลอยกระทง
 • เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม
 • เทศกาลไม้ดอกอาเซียน
   
       
All right reserved      
admin@livinginthailand.lcom