Living in Thailand จังหวัดเชียงราย US flag English
Start Page   June 16, 2017


   

ตำนานเล่ขาน เวียงหนองหล่ม (ล่ม) เล่ากันมาแต่โบราณ


อาหารอร่อย ดนตรีเพราะ ของฝากมากมาย

Chiang Rai Night Bazaar


ใช้ ม.44 เพิกถอนที่ดินเพื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ

คณะกรรมการจัดหาที่ดินเชียงราย เพื่อการจัดหาที่ดินสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ ได้ข้อสรุปพื้นที่ที่เหมาะสมและมีผลกระทบประชาชนน้อยสุด

 

ไฟไหม้โรงเรียน พิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า เด็กเสียชีวิต 17 ราย บาดเจ็บ 5

25 พ.ค. เกิดเหตุไฟไหม้หอพักโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา เป็นโรงเรียนของมูลนิธิพันธกิจสุขสันต์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตั้งอยู่ที่ ม.11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ทำให้เด็กนักเรียนหญิง เสียชีวิต 17 ราย และบาดเจ็บ 5 คน

โรงเรียนของมูลนิธิพันธกิจสุขสันต์ สอนเด็กนักเรียนจากครอบครัวยากจนจากกลุ่มชาติพันธ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย สอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา 6 มีห้องพักสำหรับเด็กที่อยู่ห่างไกล

ในคืนที่เกิดเหตุมีเด็กนักเรียนหลับนอนอยู่ 36 คน มีครูหนึ่งคนและแม่บ้านหนึ่งคน นอกจากนั้นกลับบ้านไปหมดแล้วเพราะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ - กองพิสูจน์หลักฐานสันนิษฐานว่า ต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้มาจากขั้วหลอดไฟทีเกิดความร้อนแล้วหยดลงมา บนตะกร้าใส่เสื้อผ้าแล้วทำให้เกิดเพลิงไหม้ ตามหลักฐานที่เห็นเพลิงไหม้ตะกร้าถึงก้นตะกร้า

 

เดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดิน

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและออกโฉนดที่ดินเพื่อความถูกต้องตามแผนที่ 1 / 50,000 คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ผู้บริหารท้องถิ่นและสำนักงานที่ดินเป็นกรรมการ ร่วมกันเดินสำรวจตรวจสอบการถือสิทธิครอบครองที่ดินและออกโฉนดแก่ผู้ถือสิทธิครอบครองที่ดินที่มีหนังสือ น.ส.3 น.ส.3ก ในที่ดินที่ สปก. จัดสรร หรือพื้นที่ที่ไม่รุกล้ำพื้นที่ป่าสงวยและอุทยานแห่งชาติและไม่เป็นพื้นที่ลาดชันเินกว่า 35 องศา ผู้ครอบครองได้ครอบครองและมีการทำประโยชน์ในที่ดินนั้นจริง

 

รถไฟ เด่นชัย - เชียงราย

รถไฟทางคู่ เด่นชัย เชียงราย เริ่มปี 2560 ... แน่

 

เชียงราย เหมือน แอลเอ

เคยเขียนไว้ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อประมาณ 8 ปีก่อน ถึงวันนี้มองยังไงก็ยังเหมือน แอลเอ ทั้งสภาพภูิอากาศ และ ภูมิประเทศ

 

 


ด่านแม่สายยืดเวลาเปิดถึง 20.30 น.

ไทย - พม่า เห็นควรยขยายเวลาเปิดด่านพรมแดน จาก เดิม 6.30 - 18.30 น. เป็น 6.30 - 20.30น.

ผลจากการค้าขายและการท่องเที่ยวชายแดนของสอง ประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความจำเป็นต้องขยาย เวลาปิดด่านออกไป เพื่อความสดวกของคู่ค้า ตามข้อตกลงเบื่องต้น ซึ่งอาจจะมีการขยายเวลาปิดถึง 24.00 น. ในภายหลัง

นอกจากนี้ ในการหารือระหว่างสองประเทศยังมีการกล่าวถึงการอนุญาติให้หนังสือผ่านแดนชั่วคราวสำหรับชาวพม่า สามารถเดินทางเข้าไทยได้ไกลถึง 60 กิโลเมตร จากเดิมที่กำหนดไว้เพียงเขตอำเภอแม่สาย


ไทย - พม่าเปิดวีซ่าที่ด่านพรมแดน

ไทย - พม่าเปิดให้บริการวีซ่าที่ด่านพรมแดน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 2556 ผู้ถือพาสปอร์ตพร้อมวีซ่าสามารถเดินทางเข้าออกประเทศได้สะดวกขึ้น สำหรับผู้ที่ไม่มีพาสปอร์ต ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอใบอนุญาตข้ามแดนตามปกติ

ผลจากการเปิดประเทศของพม่าทำให้การค้าและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางการพม่าและไทยจึงได้ ร่วมมือกันเปิดให้มีบริการวีซ่าผ่านแดนเพื่อความสะดวกของประชาชนทั้งสองประเทศ รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ ก็ได้รับความสะดวกด้วย และในอนาคตอันใกล้ก็จะเปิดให้มีบริการวีซ่าออนอไรเวัล (visa on arrival) ที่ด่านพรมแดน ด้วย แต่ในปัจจุบันการขอวีซ่าเข้าประเทศ (ทั้งสองประเทศ) ยังต้องไปขอที่สถานกงสุล

การยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอใบข้ามแดนยังเป็นตามปกติ ยื่นได้ที่ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย ซึ่งอยู่ห่างจาก ด่านผ่านแดนลงมาทางใต้ประมาณ 2 ก.ม. ค่าธรรมเนียม 30 บาท และเสียค่าฝ่านฝั่งประเทศพม่าอีก 10 บาท


ตรวจคนเข้าเมืองที่สามเหลี่ยมทองคำสร้างเสร็จแล้ว ใช้พาสปอร์ตผ่านแดนหรือทำหนังสือผ่านแดนไปฝั่ง สปป.ลาว ได้ที่นี่


 

สภาพอากาศ 18 - 22 มิถุนายน
ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิ 24 34/C (75 / 93F)
วัดร่องเสือเต้น
วัดห้วยปลากั้ง
วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย
วัดห้วยทรายขาว
วัดห้วยทรายขาว
 
 
 
ถนนคนเดิน
ถนนคนเดิน ทุกวันเสาร์ ที่ ถ.ธนาลัย
รถราง
นังรถรางแอ่วเมืองเล่าขาน ๙ ตำนานเจียงฮาย วันละสองเที่ยว (หลังอนุสาวรีย์พ่อขุน) บริการฟรี
CRM-Clock-tower หอนาฬิกา เฉลิมพระเกียรติ ออกแบบโดย อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

มีเสียงระฆังบอกเวลาทุก ๆ ชั่วโมง และทุกเวลา 19, 20, 21น. มีการแสดง แสง สีเสียง และบรรเลงเพลง "เชียงรายรำลึก" ซึ่งขับร้องโดย รัตนา จงสุทธนามณี อดีต อบจ.

http://www.youtube.com/watch?v=YqftcKrzYSU
Baandam - the Black House

บ้านดำ

อาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ 2544

ถ้า วัดร่องขุ่น เป็นวัดในสวรรค์ บ้านดำก็คงจะอยู่ในนรก

map ... >>>

map ... >>>

 

อาจารย์ถวัล ดัชนี อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี
อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ 2544

24 กันยายน 2482 - 3 กันยายน 2557

 
เบอร์โทรฉุกเฉินที่ควรรู้
  • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
  • โจรกรรมรถ 1192
  • ตำรวจทางหลวง 1193
  • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
  • ข้อมูลจราจร 1197
  • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
  • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
  • สอบถามเส้นทาง 1543
  • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
  • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691

 

ประมวลภาพลอยกระทงนครเชียงราย ... >>>
ประมวลภาพเชียงรายดอกไม้งาม
สะพานมิตรภาพแห่ที่ 4 ... >>>
     
       
ท่องเที่ยว
ข้อมูล
ปฏิทินท่องเที่ยว 2516

วันพ่อขุนเม็งราย - ประจำปี

26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2016

สงกรานต์ - ประจำปี

ทั่วไทย 13 - 15 มกราคม

เชียงแสน 16 - 18 มกราคม

ลอยกระทง - ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

14 - 15 พฤศจิกายน

เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 13

ที่ สวนตุงและโคม

29 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560

เทศกาลไม้ดอกอาเซี่ยน ครั้งที่ 5 ที่ สวนสาธารณะริมกก

 

 
 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในสครเชียงรายอยู่ในองค์การ บริหารบริหารส่วนจังหวัด
บริการแท๊กซี่

บริการแท๊กซี่ (ติดมีเตอร์) ในเชียงราย เรียกได้บนท้องถนน หรือโทร 05.377.3477

เที่ยวบินใหม่

China Eastern Airline เปิดเที่ยวบิน คุนหมิง - เชียงราย อาทิตย์ละ 3 เที่ยว

เส้นทางเดินรถสายใหม่

บขส.เปิดเส้นทางเดินรถสายที่ 8 เชียงใหม่–หลวงพระบาง ใช้รถ ป.อ.2 โดยร่วมกับ บริษัทนาหลวงของ สปป.ลาว

จากเชียงใหม่ แวะเชียงราย และ เชียงของ ลงเรือข้ามฝากไปฝั่ง ลาว ขึ้นรถโดยสารของบริษัท นาหลวง ไปหลวงพระบาง ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง อัตราค่าโดยสาร 1,200 บาท ตลอดสาย

หลังจากสะพานมิตรภาพ 4 สร้างเสร็จ (2556) ก็จะเปลี่ยนเป็นรถ ปอ.1 ข้ามไปฝั่งลาว อัตราค่าโดยสาร 1,500 บาทตลอดสาย

เมืองพอ่ขุน
Pra That Doi Chom Thong

พระธาตุดอยจอมทอง สร้างเมื่อสมัยพระยาเรือนแก้ว ในปี พ.ศ. 1483 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระเจ้าพังคราข แห่ง นครโยนกนาคพันธุ์ทรงอัญเชิญมา ประดิษฐานที่วัดพระธาตุจอมกิตติ พระธาตุดอยตุง และ วัดพระธาตุดอยจอมทอง (พงศาวดารโยนก)

Wat Doi Chom Thong

วัดพระธาตุดอยจอมทอง สร้างในสมัยพระยาเรือนแก้ว เมื่อปี พ.ศ. 1483

ไหว้พระ 9 วัดในเขตกำแพงเมืองเก่า ....>>>

เสาสะดือเมือง ตั้งอยู่ที่ดอยจอมทอง เสาสดือเมืองมี 108 หลัก ตั้งอยู่บน รูปแบบสมมุติของจักรวาล อันเป็นคติ ที่มีมาแต่โบราณ
city pilar shrine

เสาหลักเมือง (หรือเสาสะดือเมือง) ตั้งอยู่ในวัดกลางเวียง วัดกลางเวียงตั้งอยู่ที่มุมถนน อุตรกิจ - รัตนาเขต

จากการรังวัด วัดกลางเวียงตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเชียงราย เสาหลักเมืองจึงตั้ง ณที่แห่งนี้

Chiang Rai Presbyterian Church

คริสตจักรเพรซบีเทียเรียน (Presbyterian) คริสตจักรแห่งแรกในเมืองเชียงราย สร้าง โดย Dr William Briggs เมื่อปี ค.ศ. 1914 นายแพทย์ วิลเลี่ยม เป็นชาวอเมริกัน ซึ่งในขณะนั้น เป็นแพทย์ประจำอยู่ที่ โรงพยาบาล Overbrook คริสตจักรตั้งอยู่ที่ แยกประตูสรี (ถนนบรรพปราการ - พหลโยธิน) โรงพยาบาล โอเวอร์บรูค สร้างเมือปี ค.ศ. 1903 ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนสิงหไคล - ไตรรัตน

Overbrook hospital
       
     
All rights reserved