บ้านดำ - Baan Dam  
  ถวัลย์ ดัชนี - Thawan Duchanee  

     
Baan Dam Baan Dam Baan Dam
Baan Dam Banndam
   
Baan Dam map
บ้านดำ - อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ 2544 อาจารย์ถวัลย์ ศิลปินล้านนาผู้อาวุโส ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2544

บ้านดำอยู่ห่างจากอนุสาวรีย์พ่อขุนไปทางเหนือ บนทางหลวง 1 ประมาณ 12 ก.ม.

Thawan Dachanee Thawan Dachanee

Baandam Museum (The Black House) by Thawan Duchanee The National Artist 2001

Thawan Dachanee is the senior atist of Lanna (Chiang Rai) was named The National Artist of the year 2001

Baandam located 12 kilometers north of King Mengrai statue on highway 1

 

   
   
All Rights Reserved  
admin@livinginthailand.com