Living in Thailand

เที่ยวเมืองเชียงราย

 


     

ข่าวท่องเที่ยว

 


 
Pra Yok Chiang Rai วัดพระแก้วเชียงราย

ภายในพิพิธภัณฑ์

วัดพระแก้ว

เดิมชื่อ "วัดป่าเยียะ" (วัดป่าไผ่) เมื่อปี พ.ศ. 1977 ได้มีการค้นพบพระแก้วมรกตที่วัดนี้ จากตำนานที่ เล่าขานกันไว้ว่า วันหนึ่งเกิดฟ้าผ่าองค์เจดีย์ ทำให้ เจดีย์แตก และพบองค์พระปูนปั้นซ่อนในองค์เจดีย์ จึงได้นำไปประดิษฐานเพื่อสักการะ ต่อมาวันหนึ่ง ปูนที่พอกองค์พระแตก จึงพบว่า ภายในเป็นองค์พระ แกะสลักจากหินหยกสีเขียว ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า "วัดพระแก้ว"

ปัจจุบันพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตน ศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ในกรุงเทพฯ

พระแก้วองค์ ปัจจุบันในวัดพระแก้ว เชียงราย สร้าง ขึ้นโดยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย เรียก "พระหยกเชียงราย"

ภายในวัดมีพิพธภัณฑ์จัดแดงพระพุทธรูปโบราณ และสิ่งของเก่าแก่อื่น ๆ อีกมากมาย

Wat Phra Singh Wat Phra Singh วัดพระสิงห์

เคยเป็นที่ปะรดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ (สิงค์ ๑) ซึ่งสร้างโดยกษัตริย์ลังกาเมื่อ พ.ศ. ๗๐๐ อันเชิญ เข้าประเทศสยามโดยพ่อขุนราม คำแหง (๑๘๒๐ - ๑๘๖๐) พระเจ้ามหาพรม ผู้ครองเมืองเชียงราย ใน ขณะนั้น ได้อันเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐาน ที่เมือง เชียงราย และได้อยู่คู่กับเมืองเชียงราย

เป็นเวลา 20 ปี ก่อนที่ เจ้าแสนเมืองมาผู้ครองนคร เชียงใหม่ ชนะการสู้รบแล้วอัญเชิญไปประดิษฐานที่ เชียงใหม่ ปัจจุบันพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานอยู่ใน พระที่นั่งพุทไธศวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (ที่มา พระเครื่องตั้มศรีวิชัย)

บานประตูอุโบสถเป็นไม้แกะสลักโดยศิลปินล้านนา อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี (บ้านดำ)

วัดกลางเวียง เชียงราย วัดกลางเวียง เชียงราย วัดกลางเวียง (เสาหลักเมือง - เสาสดือเมือง)

เสาสดือเมืองตั้งอยู่ในวัดกลางเวียง วัดกลางเวียงตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนรัตนาเขต และอุตรกิจ วัดกลางเวียงเป็นวัดเก่าแก่ มีอายุประมาณ 670 ปี จากการรังวัดเมืองพบว่า วัดนี้อยู่ในใจกลาง เมืองพอดี จึงได้ประดิษฐานเสาหลักเมือง (เสาสดือเมือง) ในเขตวัดแห่งนี้

 
อนุสาวรีย์พ่อขุน อนุสาวรีย์พ่อขุน พญามังรายมหาราช

หรือชาวเชียงรายเรียก พ่อขุนมังราย สร้างเมือง เชียงรายและขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตรย์ เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๐๕ และพ่อขุนยังได้สร้าง เวียงกุมกาม (อำเภอสารพี จ.เชียงใหม่) เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๒๙ และเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๑๘๓๔

อนุสาวรีย์พ่อขุน ตั้งอยู่ที่ ห้าแยกพ่อขุน บนทางหลวง สาย 1

ตุงหลวง

 

สถูปพญามังราย วัดดอยงำเมือง

สถูปพญามังราย

 

วัดดอยงำเมือง

 

       
       
       
       
       
All right reserved      
admin@livinginthailand.lcom