Living in Thailand เที่ยวไทย ENEnglish - US
  เชียงราย  

   
ที่เที่ยว จ. เชียงราย      
เมืองเชียงราย หอศิลป์เชียงราย แม่สาย แม่สรวย
วัดร่องขุ่น วัดฝั่งหมิ่น เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ เวียงป่าเป้า
วัดร่องเสือเต้น ปางช้าง - หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร เชียงของ  
วัดห้วยปลากั้ง ดอยตุง - ดอยแม่สลอง เวียงแก่น  
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ถ้ำหลวง - ขถนน้ำนางนอน ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง  

เทศกาลไม้ดอกอาเซี่ยน  
Asian Flowers Festival

เทศกาลไม้อกอาเซี่ยน

วันที่ 24 ธ.ค. 65 - 9 ม.ค. 66

ที่สวนไม้งามริมกก

map-city bus-chiang rai flowers festival
     
News    

อุทยานหลวงราชพฤกษ์เลื่อนจัดงาน The night light of flora fest

ข่าวจากเดลินิวส์  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เลื่อนจัดงาน The night light of flora fest ตามที่กำหนดไว้ระหว่าง 23 ธันวาคม 2565 – 22 มกราคม 2566

กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

The night light of flora fest is cancel

     
เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 19    
     
18th Chiang Rai Flowers Festival
ภาพจาก เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 18
     

เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 19 เริ่ม 29 ธ.ค. 2565  ถึงวันที่ ..... 2566 ที่ สวนตุง

ปีนี้เริ่มช้ากว่าปกติ อาจเป็นเพราะเหตุ โควิด-19 แต่ก็ยังไม่มีหมายกำหนดว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด ก็คงจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดเช่นกัน

สวนตุงอยู่บนถนนธนาลัย ห่างจากถนนกลางเวียงไปทางตะวันออก 1 ถนน

     
ประวัติเชียงรายดอกไม้งาม
map-city bus-chiang rai flowers festival
แผนที่ งานดอกไม้
     
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย  

แผนที่เที่ยว ข.เชียงราย

เส้นทางท่องเที่ยว จ.เชียงราย

เชียงรายเมืองเก่า 760 ปี หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ วัดในเมืองเก่า ถนนคนเดิน ถนนคนม่วน ในท์บาซาร์
⦁ วัดร่องเสือเต้น
⦁ วัดฝั่งหมิ่น
⦁ ศูนย์วิปัสนาไร่เชิญตะวัน (ว. วชิรเมธี )
⦁ วัดร่องขุ่น
⦁ ไร่บุญรอด (สิงห์ปารค)
⦁ น้ำตกขุนกรณ์
⦁ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก น้ำพุร้อนผาเสริฐ
⦁ ปางช้าง - หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
⦁ วัดห้วยปลากั้ง
⦁ หอศิลป์สล่าล้านนา
⦁ น้ำพุร้อนโป่งพระบาท - น้ำตกโป่งพระบาท
⦁ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

เขต อ.แม่จัน
⦁ น้ำพุร้อนป่าตึง

เขต อ.แม่ฟ้าหลวง
⦁ ดอยแม่สลอง
⦁ ดอยตุง

เขต อ.แม่สาย
⦁ วัดถ้ำปลา
⦁ ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน
⦁ แม่สายเมืองชายแดน
⦁ วัดพระธาตุดอยเวา
⦁ ถนนคนกิน (หลัง 6 น. บริเวณหน้าด่านพรหมแดน)

เขต อ. เชียงแสน
⦁ สามเหลี่ยมทองคำ
⦁ วัดพระธาตุภูเข้า
⦁ เมืองโบราณเชียงแสน
⦁ วัดเจดีย์หลวง
⦁ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงแสน
⦁ วัดพระธาตุผาเงา (วัดเก่า 2,000 ปี)

เขต อ.เชียงของ เมืองชายแดน สปป. ลาว
⦁ วัดพระแก้ว

เขต อ.เวียงแก่น เมืองในขุนเขาลำน้ำโขง

เขต อ.เทิง
⦁ ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง
⦁ และ อีกหลาย "ภู"

เขต อ.พาน -
⦁ วัดห้วยทรายขาว
⦁ บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว

เวลายังมี กระสุนยังเหลือ?

จากบริเวณ อ.เทิง ท.ล.1021 เชื่อมต่อ เขต อ.ภูซาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

เขต จ. พะเยา

อ.ภูซาง
⦁ อุทยานแห่งชาติ - นำตกภูซาง (น้ำตกอุ่น)

อ.เชียงคำ
⦁ หมู่บ้านไทยลื้อ
⦁ วัดนันตาราม
⦁ วัดพระเจ้านั่งดิน
⦁ และวัดเก่าอีกหลายวัด

ลงใต้ เข้าเมืองพะเยา

ชมกว๊านพะเยา และวัดเก่าหลายวัด ... แล้วค่อยกลับบ้าน

* แบกเป้มาก็เที่ยวได้ เกือบทุกพื้นที่ด้วยรถโดยสาร สาธารณ

รถเมล์ รถตู้ (รถแวน) และรถสองแถว มีให้บริการเกือบทั่วไป ครอบคลุมกว่า 70%

 

     
เมืองเชียงราย      
เที่ยว - เชียงราย เที่ยว - เชียงราย เที่ยว - เชียงราย เที่ยว - เชียงราย
เชียงรายเมืองเก่า ๗๖๐ ปี วัดพระแก้ว หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ ราชรถศิลปประจำจังหวัด
เที่ยว - เชียงราย เที่ยว - เชียงราย เที่ยว - เชียงราย เที่ยว - เชียงราย
ขัวศิลปะสล่าเชียงราย วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง วัดร่องขุ่น
วัดฝั่งหมิ่น จังหวัดเชัยงราย เที่ยว - เชียงราย    
วัดฝั่งหมิ่น ปางช้าง - หมู่บ้านรวมมิตร    
แม่จัน - แม่ฟ้าหลวง      
เที่ยว - เชียงราย      
ดอยตุง - ดอยแม่สลอง      
อ.แม่สาย      
เที่ยว - เชียงราย เที่ยว - เชียงราย    
ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน แม่สาย    
อ.เชียงแสน      
เที่ยว - เชียงราย เที่ยว - เชียงราย วัดพระธาตุผาเงา
สามเหลี่ยมทองคำ เชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา
อ. พาน      
เที่ยว - เชียงราย      
วัดห้วยทรายขาว (อ.พาน)      
อ.เวียงป่าเป้า      
เที่ยว - เชียงราย เที่ยว - เชียงราย    
เวียงกาหลง น้ำพุร้อนแม่เจดี    
ที่กิน      
       
       
       
       
ถนนคนกิน      
       
 
 
       
       
ที่พัก      
       
       
       
       
ที่พักใกล้เส้นทาง City Bus
 
1. สนามบินเชียงราย
2. ศูนย์ราชการ * A. ที่ว่าการอำเภอเชียงราย
B. องค์การบริหารส่วนจังหวัด - สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง -
สำนักงานหนังสือเดินทาง
C. ด่านตรวจพืชแม่สาย D. สำนักงานทางหลวงชนบท
E. สำนักงานขนส่ง
3. วัดร่องเสือเต้น
4. อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย
5. โรงพยาบาลโอเวิร์บพูค
6. สถานีขนส่ง 1 - ไนท์บาซาร์r
7. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
8. โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์
9. เซ็นทรัลพลาซาร์
10. สถานีขนส่ง 2

H - โรงแรม
HT - Hostel
APT - ห้องพัก รายวัน / รายเดือน
G - Guesthouse

APT1 - ** Chat Residence 05.374.7231-2
APT2 - ** Memory Residence 05.374.7250
APT3 - ** B2
APT4 - **
** 350 - 600 - 800 +

โทรจากต่างประเทศ 66+ x.xxx.xxxx (ไม่มีศูนย์)

H1 -
H2 - บ้านล้านนา ** 05.371.2555
H3 - ลักษวรรณ สอร์ท ***
H4 -
H5 - ลักษวรรณ์ บูติก**
H6 - เวียงอินท์ ริเวอร์ไซด์ (ริมกก) ***
H7 - (Dusit ) ****
H8 -
H9 - ธัญญา เฮาส์ ** ** 05.375.448
H10 - นาค นคลา *** 05.371.7700-3
H11 - เชียงราย ** 05.371.1266
H12 - Golden Triangle *** 05.371.1339
H13 - Le Patta ****
H14 - Spinomad
H16 - สุขนิรัด์ (ใหม่) ****
H17 - Sann *** (แสนภูเก่า)
H18 - Blu Lagoon ** , Hi Chiang Rai **
H19 - เวียงอินทร์ *** 05.371.1533
H20 - Diamond Park **
H21 -
H22 - Hop Inn ** 02.659.2899
H23 - Golden Land **
H24 - อริยา อินน์ **
H25 - อมร อินน์ ** 05.375.6041 – 3
H26 - สบาย อินน์ ** 05.375.6600-1
H27 -
H28 -
H29 - เรือนทิพย์ *** 05.371.983
H30 - Inn Come *** 05.371.7850 – 79
H31 - The Mantrini **** 05.360.1555-9
H32 - Grand Vista **** 05.374.6053
H33 - พิมาน อินน์ ** 05.375.6733
H34 - สปอร์ต อินน์ **
H35 - (Little Duck) ***
H36 - Grand Room ***
H37 - Hop Inn ** 02.659.2899
H38 - Sun & Moon
H39 -
H40 -
H41 -
       
รถขนส่งสาธารณะในเมือง รถเมล์สายเหนือ รถเมล์สายตะวันออก - เฉี่ยงเหนือ รถเมล์สายใต้
       
ขนส่งสาธารณะ    
transportation - Chiang transportation - Chiang Map travel Chiang Rai

สถานีขนสง 1 สำหรับการเดินทางภายใน จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง อยู่ที่ถนนประสพสุข

1. บ้านดำ (อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี) 12.5 ก.ม. จากห้าแยกพ่อขุน .. ลงรถที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ทางเข้า บ้านดำ อยู่ใกล้กัน เดินเข้าประมาณ 1 ก.ม.
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. สนามบินเชียงรายอินเตอร์
4. ศูนย์ราชการ
5. วัดห้วยปลากั้ง
6. วัดร่องเสือเต้น 2.5 ก.ม. จาก ห้าแยกพ่อขุน .. นั่งรถเมล์เขียว หรือรถสองแถว .. ลงถนนแม่กก ระยะเดินไปวัดประมาณ 1/2 กม.
7. อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย
8. สถานีขนส่ง 1 ( ไนท์บาซาร์)
9. โรงพยาบาลเชียงราย
10. โรงพยาบาลโอเวอร์บรูค
11. โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์
12. โรงพยาบาลเกษมรษฎร์
13. สถานีขนส่ง 2
14. วัดร่องขุ่น 13 ก.ม. จาก ห้าแยกพ่อขุน .. นั่งรถเมล์สายสีฟ้า หรือรถสองแถว (ไป อ.พาน)
15. วัดพระแก้ว อยู่ในเขตเมืองเก่า
16. หอนาฬิกา
17. ขัวศิลปะ (หอศิลป)
18. วัดพระสิงห์
19. โรงพยาบาลกรุงเทพ (สาขาเชียงราย)
       
รถสองแถว เขตเมืองเชียงราย green bus line lightblue bus line เที่ยวเมืองเชียง ๗๖๐ ปี
รอบเวียง - รอบเมือง รถเมล์เขียง - สายเหนือ รถเมล์ปีฟ้า - สายใต้ รถเมล์สายแดง - ตะวันออก
       
รถประจำทางเชียงราย New Taxi January 2018 Tuk Tuk Sam Lor
รถตู้ (แวน) ไปแม่สาย รถแท็กซี่มีเตอร์ รถ ตุ๊กตุ็ก รถสามล้อ
       
     

 

       
เดินทางข้ามจังหวัด ... หรือว่า ข้ามประเทศ  
เผื่อว่าเที่ยวเชียงรายครบตาม ต้องการ แล้ว และต้องการไปเที่ยวต่อที่อื่น เชียงรายก็มี รถทัวร์พาคุณไปจังหวัด ใกลัๆ หรือ ไกลๆ หรือข้ามไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านก็มีรถไป
     
รถโดยสารระหว่าจังหวัด  
Transportation - Chiang Rai
กรีนบัส (Green Bus) ไปหลายจังหวัด
เที่ยวเมืองเชียง ๗๖๐ ปี
คันนี้ไป นครราชสีมา
เที่ยวเมืองเชียง ๗๖๐ ปี
คันนี้ไป ภูเก็ต
เดินทางข้ามประเทศ    
เที่ยวเมืองเชียง ๗๖๐ ปี
คันนี้ไป หลวงพระบาง สปป.ลาว
   
     
รถเช่า      
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์ จักรยาน
Travel Chiang Rai      
เที่ยวไทย ไปทุกที่        
กระบี่ ตรัง สตูล สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ขุมพร ประจวบคีรีขันธ์
ราชบุรี สุพรรณ์บุรี กาญจนบุรี กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก
สุโขทัย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย
พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ เลย สุรินทร์
ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ตราด บึงกาฬ  
           
     
     
     
       
       
       
     
     
All Rights Reserved  
admin@livinginthailand.com