November 17, 2021
Living in Thailand อุทยานแห่งชาติขุนน้ำนางนอน Englush - US
  จังหวัดเชียงราย   
เปิดถ้ำให้เข้าชม "ห้องโถง 1" เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 62

 
แผนที่ทางเข้า ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน
Khun Nam Nang Non National Forest map

เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ

 • จาก เชียงราย สถานีขนส่ว่ 1
 • นั่งรถเมล์เชียว หรือ รถ Blue Van
 • ลงที่ปากทางเข้าวัดบ้านจ้อง
 • นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
 • หรือ เดินเข้าไป 1.5 กิโลเมตร บริเวณแถวนี้เป็น บ้านเรือนที่อยู่อาศัยชุมชน
 • จากปากทางเข้า สระน้ำมรกต ไป บริเวณหน้าถ้ำ ระยะทางไม่ถึง 1 กิโลเมตร มีรถสองแถวรับส่ง

 

ขับรถมา

 • เข้าทาง "วัดบ้านจ้อง" (บริเวณนี้เป็นเขตชุมชน)
  ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ถึงบริเวณที่จอดรถ (ฟรี)
  จากบริเวณที่จอดรถถึง สระน้ำมรกต 300 เมตร (เดินเข้า)
  จากปากทางเข้าสระน้ำถึงปากทางเข้าถ้ำหลวงประมาณ 1 กิโลเมตร
 • เข้าทาง บริเวณพื้นที่เกษตร ติดกับศูนย์พัฒนา "จันกะผัก" (ทางไปดอยผาหมี)
  ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงถ้ำหลวง
update January 21, 2020    
     
ทางเข้าอุทยานแห่งชาติขุนน้ำนางนอน Thamluang National Forest The Emerald Pond
ทางเข้าวัดบ้านจ้อง ทางเข้าอุทยานแห่งชาติขุน้ำนางนอน สระมรกต
   
ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน เปิดถ้าให้เข้าชม "ห้องโถง 1" มีรถรางรับส่ง ปากทาง - อนุสาวรีย์จ่าแซม
ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
อนุสาวรีย์จ่าแซม หน้าอาคารนิทรรศการ ฮีโร่จ่าแซม ภายในอาคารนิทรรศการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com