Living in Thailand

เที่ยวเชียงราย

November 25, 2020
 

เมืองเก่า ๗๖๐ ปี

EN English USข่าวท่องเที่ยว

เทศกาล เชียงรายดอกไม้งาม มีให้ชมสองแห่ง

,มหกรรมม้ดอกอาเซี่ยน - ที่สวนไม้งามริมกก 25 ธันวาคม 2562 - 12 มากราคม 2563

เทศกาล เชียงรายดอกไม้งาม - ทีี่สวนตุง วีนที่ 27 ธันวาคม 2562 - 19 มกราคมา 2563

นั่งรถ ซิตี้บัส (City Bus) ไปชมได้ทั้งสองแห่ง (ดูแผนที่)


 
       
Pra Yok Chiang Rai

วัดพระแก้วเชียงราย ภายในพิพิธภัณฑ์

ภาพซ้ายมือคือพระหยก ที่ชาวเชียงรายร่วมกันสร้าง

วัดพระแก้ว

เดิมชื่อ "วัดป่าเยียะ" (วัดป่าไผ่) เมื่อปี พ.ศ. 1977 ได้มีการค้นพบพระแก้วมรกตที่วัดนี้ จากตำนานที่ เล่าขานกันไว้ว่า วันหนึ่งเกิดฟ้าผ่าองค์เจดีย์ ทำให้ เจดีย์แตก และพบองค์พระปูนปั้นซ่อนในองค์เจดีย์ จึงได้นำไปประดิษฐานเพื่อสักการะ ต่อมาวันหนึ่ง ปูนที่พอกองค์พระแตก จึงพบว่า ภายในเป็นองค์พระ แกะสลักจากหินหยกสีเขียว ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า "วัดพระแก้ว"

ปัจจุบันพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตน ศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ในกรุงเทพฯ

พระแก้วองค์ ปัจจุบันในวัดพระแก้ว เชียงราย สร้าง ขึ้นโดยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย เรียก "พระหยกเชียงราย"

ภายในวัดมีพิพธภัณฑ์จัดแดงพระพุทธรูปโบราณ และสิ่งของเก่าแก่อื่น ๆ อีกมากมาย

Wat Phra Singh Wat Phra Singh วัดพระสิงห์

เคยเป็นที่ปะรดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ (สิงค์ ๑) ซึ่งสร้างโดยกษัตริย์ลังกาเมื่อ พ.ศ. ๗๐๐ อันเชิญ เข้าประเทศสยามโดยพ่อขุนราม คำแหง (๑๘๒๐ - ๑๘๖๐) พระเจ้ามหาพรม ผู้ครองเมืองเชียงราย ใน ขณะนั้น ได้อันเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐาน ที่เมือง เชียงราย และได้อยู่คู่กับเมืองเชียงราย

เป็นเวลา 20 ปี ก่อนที่ เจ้าแสนเมืองมาผู้ครองนคร เชียงใหม่ ชนะการสู้รบแล้วอัญเชิญไปประดิษฐานที่ เชียงใหม่ ปัจจุบันพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานอยู่ใน พระที่นั่งพุทไธศวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (ที่มา พระเครื่องตั้มศรีวิชัย)

บานประตูอุโบสถเป็นไม้แกะสลักโดยศิลปินล้านนา อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี (บ้านดำ)

วัดมิ่งเมือง วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง

วัดนี้มีอายุกว่า ๗๐๐ ปี สร้างขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับการสร้างเมือง เชียงราย

วัดมิ่งเมืองตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนบรรพปราการและถนน

 
วัดกลางเวียง เชียงราย วัดกลางเวียง เชียงราย วัดกลางเวียง (ที่ตั้ง เสาหลักเมือง)

วัดกลางเวียงตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนรัตนาเขต และอุตรกิจ วัดกลางเวียงเป็นวัดเก่าแก่ มีอายุประมาณ 670 ปี จากการรังวัดเมืองพบว่า วัดนี้อยู่ในใจกลาง เมืองพอดี จึงได้ประดิษฐานเสาหลักเมือง บ้างก็เรียกว่า เสาสดือเมือง

(เสาสดือเมืองตั้งอยู่บนดอยจอมเทอง)

 
สถูปพญามังราย วัดดอยงำเมือง สถูปพญามังราย

ตั้งอยู่บนดอยงำเมือง

วัดดอยงำเมือง

 

อนุสาวรีย์พ่อขุน อนุสาวรีย์พ่อขุน พญามังรายมหาราช

หรือชาวเชียงรายเรียก พ่อขุนมังราย สร้างเมือง เชียงรายและขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตรย์ เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๐๕ และพ่อขุนยังได้สร้าง เวียงกุมกาม (อำเภอสารพี จ.เชียงใหม่) เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๒๙ และเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๑๘๓๔

อนุสาวรีย์พ่อขุน ตั้งอยู่ที่ ห้าแยกพ่อขุน บนทางหลวง สาย 1

ตุงหลวง

 

       
แผนที่ เที่ยวเชียงรายเมืองเก่า
 1. วัดร่องเสือเต้น
 2. วัดศรีบุญเรือง
 3. อนุสาวรีย์พ่อขุนมังราย
 4. วัดกลางเวียง
 5. วัดพระสิงห์
 6. โรงพยาบาลโอเวอร์บรุค
 7. วัดพระแก้ว
 8. คุ้มนายพล - ศาลากลางจังหวัด (เก่า)
 9. วัดดอยงำเมือง - สถูปพญามังราย
 10. วัดพระธาตุดอยจอมทอง - เสาสดือเมือง
 11. วัดมุงเมือง
 12. ตลาดเทศบาล 1
 13. มัสยิด
 14. วัดมิ่งเมือง
 15. คริสตจักรเชียงราย 1
 16. วัดศรีเกิด
 17. ตลาดเทศบาล 2
 18. วัดศรีทรายมูล
 
แผนที่เที่ยวเมืองเชียงราย ปรับปรุง 24 พ.ย. 63    
     

พยากรณ์อากาศ

วิธีตรวจสอบธนบัตรรุ่นใหม่ (ร 10)

กรมอุตุนิยมวิทยาฯ https://tmd.go.th/  
   
   
   

อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย

 

เบอร์โทรเหตุฉุกเฉิน

currency exchange rate from central bank

 • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
 • โจรกรรมรถ 1192
 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
 • ข้อมูลจราจร 1197
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • สอบถามเส้นทาง 1543
 • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
 • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอัตราแลกเปลี่ยนกลางระหว่างประเทศ
     

ใช้บัตร เอทีเอ็ม ในเมืองไทยควรตรวจสอบข้อมูลบน หน้าจอตู้ เอทีเอ็ม แบงค์ใช้กลเม็ดให้กดรับอัตราแลก เปลี่ยนที่ต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนกลางกว่า 2 บาท

  ธนาคารนี้ - กดไม่ยอมรับ ก็ยังยัดเยียดให้ยอมรับ ด้วยการหลอกให้ใส่ระหัสใหม่ พร้อมกับมี ข้อความ ข้างล่างบอกว่ายอมรับอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร
ATM awareness ATM awareness ATM awareness
ค่าบริการธนาคารไทย 220 บาท ทุกธนาคาร ทุกธนาคารพยายามยัดเยียดอัตราแลกเปลี่ยน (ภาพนี้ต่างธนาคารกับภาพกับภาพซ้าย)
     
     
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com