Living in Thailand

การศึกษาไทย

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

most clicks

Living
การศึกษาในภาครัฐของไทย - ตลกระดับโลก

การศึกษาในภาครัฐของไทย - ตลกระดับโลก

เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ การสอบเข้าเรียนโรงเรียนดังชั้น ป.1 ของเด็กอายุ 5 - 6 ขวบ

ครับ เดี๋ยวนี้ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องสอบเข้าเรียนแล้วครับ

เด็กอายุ 5 - 6 ขวบ อยู่ในวัย กิน นอน เล่น ต้องไปเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้าเรียนชั้น ป.1

เพิ่งได้ยินในประเทศไทยนี่แหละที่ทำกัน เท่าที่รู้ไม่มีประเทศไหนต้องมีการสอบเข้าเรียนชั้นอนุบาล - มัธยมปลาย
ก็มีประเทศไทยนี่แหละ ก็เพราะระบบการศึกษาของภาครัฐมันแย่ ทั้ง ๆ ที่งบประมาณการศึกษาอยู่ในระดับต้น ๆ ของโลก
ปีที่ผ่านมาก็ 5000,000 กว่าล้านบาท สูงกว่างบประมาณส่วนอื่น แต่ผลการศึกษาไม่เป็นที่น่าพอใจ จำได้ว่าอยู่ในอันดับ 8
ในภูมิภาคอาเซียน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี 2560

มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ถามผู้ปกครองได้ทุกคน ลูกหลานไม่เคยได้เรียนฟรี ค่าเรียนมีแต่แพงขึ้นทุกปี ตั้งแต่ค่านู่นค่านี่ ค่าเทอม ไปจนถึง ค่าแปะเจี๊ยะ

เรียนฟรีมีที่ไหน

ป้ายนี้บอกชัดๆ ยังไม่รู้ว่าจะได้เรียน หรือเปล่า ก็ต้องเสียเงินแล้ว ค่าใบสมัคร

ถ้าจับฉลากไม่ได้ ก็อดเรียน เสียค่าใบสมัครฟรี

ปีที่แล้วมีรายงานจาก จ.เชียงรายว่า โรงเรียนอนุบาลในเมืองแห่งหนึ่ง ในสังกัดกรทรวงศึกษาธิการมีการขายใบสมัคร
หมายถึง ผู้ปกครองพาเด็กเข้าเรียนอนุบาลต้องซื้อใบสมัคร เมื่อยื่นใบสมัครแล้ว ก็ใช่ว่าจะได้เรียน ยังต้องรอผลการจับฉลาก
หมายถึง ยังไม่รู้ว่าจะได้เรียนหรือไม่ก็ต้องเสียเงินแล้ว

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ก็ให้รัฐจัดให้มีการเรียนฟรีในการศึกษาภาคบังคับ ก็เช่นเดียวกัน ผ่านมา 10 ปี ไม่มีผู้ปกครองคนใด
บอกว่าลูกหลานของตนได้เรียนฟรี

แล้วจะเขียนรัฐธรรมนูญข้อนี้ทำไมถ้าปฏิบัติไม่ได้

ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออีกหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก เรียนฟรี หมายถึง เรียนฟรี จริง ๆ ค่าใบสมัครก็ฟรี ป.1 - มัธยมปลาย
ไม่มีค่า ภารโรง ค่าแม่บ้าน ค่าบำรุงการศึกษา รวมทั้ง

ไม่มีสิทธิพิเศษผู้มีอุปการะคุณ ไม่มีเด็กฝาก ไม่มีเด็กเส้น ทุกคนไปต่อหางแถว ใครมาก่อนได้สมัครเข้าเรียนก่อน ใครมาทีหลังก็ได้เรียน
ไม่มีใครตกหล่น

การศึกษาภาคบังคับที่นครลอสแองเจลิส 12 ปี ตั้งแต่ ป.1 ถึงมัธยมปลาย ผู้ปกครองต้องส่งเด็กเข้ารับการศึกษาภาคบังคับที่
โรงเรียนใกล้บ้านที่รัฐจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งอาหารกลางวันก็มีให้กินฟรี (เรื่องจริงไม่อิงนิยาย)


 
     
     
       
All right reserved      
admin@livinginthailand.lcom