Living in Thailand Associate of Southeast Asian Nations ASEAN Living in Thailand Living Living in Thailand - English Living  
    July 30, 2014

 

 

 


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มี ๔๘ มาตรา

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทรธิราช บรมนาถบพิตร ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศ้กราช ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน


มาตรา 44 ให้อำนาจ คสช.

ไม่ประมาท ยึดอำนาจรอบนี้ทำการบ้านมาเรียบร้อย รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว มาตรา 44 ให้อำนาจ คสช.ท่วมท้น เพื่อประคับประคอง รัฐบาลรักษาการ และสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้ปราศจากการแซกแซง และป้องกันไม่ให้กลุ่ม ก่อกวนซึ่งอาจคืนชีพ ต่างจากรัฐประหารปี 48 หลังจากมีรัฐมนตรีรักษาการแล้วก็หมดอำนาจไป ... ผู้ที่ไม่ชอบมาตรานี้ก็คงจะเป็นกลุ่มอำนาจเก่า กลุ่มเสียผลประโยชน์ กลุ่มทุจริต กลุ่มที่มีความผิด กลุ่มอาชญากร ที่รอเวลา คสช.หมดอำนาจ

มาตรา 44 ให้ดาบ คสช. เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลบ้านเมืองให้อยู่ในความสงบต่อไปอีกอย่างน้อยหนึ่งปี ผู้ที่รักความสงบควรชอบมาตรานี้


คสช.ออกคำสั่งเตือนผู้จัดการรายสัปดาห

คสช.เตือน ผู้จัดการรายสัปดาห์ ฉบับที่ 251 วันที่ 21 ก.ค.-1ส.ค. 57 ตีพิมพ์ข้อความหลายเรื่อง ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ จึงได้ออกคำสั่ง ดังนี้

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่งฉบับ 108/2557

เรื่องการตักเตือนสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งฝ่าฝืนข้อห้าม โดยตามที่คสช.ได้ออกประกาศฉบับที่ 97/2557 ลงวันที่ 18 ก.ค. 57 ห้ามมีให้ผู้ประกอบกิจการหรือผุ้บริการด้านสื่อมวลชนทุกชนิดนำเสนอ หรือเผยแพร่ข้อมู,ข่าวสารสู่ประชาชน ด้วยข้อมูล อันเป็นเท็จอันส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

ทั้งนี้ปรากฎว่าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ สุดสัปดาห์ ฉบับที่ 251 วันที่ 21 ก.ค.-1ส.ค. 57 ตีพิมพ์ข้อความหลายเรื่อง ด้วย ข้อมูลอันเป็นเท็จ มีเจตนาไม่สุจริตเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของคสช. ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ดังกล่าว

จึงเห็นสมควรตักเตือนผู้เขียนบทความ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว ซึ่งหากฝ่าฝืนอีก จะ ดำเนินการตามกฎอัยการศึก ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา และส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม กฎหมายอีกด้วย พร้อมทั้งให้องค์กรวีชาชีพที่ผู้ฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นสมาชิกทำการสอบสวนจริยธรรมแห่งการประกอบ วิชาชีพกับบุคคล เหล่านั้น แล้วรายงานให้ทางคสช.ทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557

พล.อ.ประยุทธ์ จ้นทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เหยื่อสงคราม อิสราเอล - ปาเลสไตน์ กลับถึงไทยวันที่ 28 ก.ค.

ศพแรงงานไทยในอิสราเอล ที่เสียชีวิตจากเหตุต่อสู้ระหว่าง กลุ่ม ฮามาส และอิสราเอล กลับถึงไทยวันที่ 28 ก.ค. บ่าย 2

นายนรางกร กิตติยางกุล เป็นคนเมืองจังหวัดน่าน อยู่ที่ อ.ปัว เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลได้เพียง 1 เดือน เสียชีวิตจาก แรงระเบิดที่ยิงจากฝ่ายฮามาส

แผนที่....

most clicks
 
Currency Exchange
Bangkok Bank July 25
US (50 / 100) 31.47
British 53.36
Euro 42.33
Japanese (100) 30.78
Hong Kong 4.01
 
More exchange rates
How to spot counterdeit currency
 

Wheather July 29 - August 4

North; mostly cloudy, thunderstorm 60-70% of the area, temperature 24 / 32C (75 / 89F)

Northeast; mostly cloudy, thunderstorm 60 - 70% of the area, temperature 24 / 32C (75 / 89F)

Central; cloudy / sunshine, thunderstorm 30-40% of the area, temperature 25 / 33C (77 / 91F)

East; cloudy / sunshine, thunderstorm 40 - 60% of the area, temperature 25 / 31C (77 / 88F)

South; mostly cloudy, thunderstorm 40 - 60% of the area in Ggulf of Thailand, 60 - 70% in Andaman Sea, temperature 24 / 32C (75 / 89F)

 

Emergency Phone

 • Emergency 191 / 1190
 • Stolen vehicle 1192
 • Highway patrol 1193
 • Waterway accident 1196
 • Traffic information 1197
 • Traffic route information 1543
 • Emergency doctor 1154
 • Tourists police 1155
 • Emergency healthcare - Narenthorn Center 1669
 • Accident report - Police hospital 1691

เบอร์โทรฉุกเฉินที่ควรรู้

 • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
 • โจรกรรมรถ 1192
 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
 • ข้อมูลจราจร 1197
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • สอบถามเส้นทาง 1543
 • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
 • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
 
 
 
 
     

TV online :

ทีวีไทย Thai PBS http://www.thaipbs.or.th/

กรมประชาสัมพันธ์ National Broadcasting NBT11 http://nbttv.prd.go.th/

เนชั่น แชนแนล http://www.nationchannel.com/

 

Thai News

Bangkok Post http://bangkokpost.com/

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ http://www.thanonline.com/index.php

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุระกิจ http://bangkokbiznews.com/home/

หนังสือพิมพ์โพสท์ทูเดย์ http://www.posttoday.com/

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/

หนังสือพิมพ์เดรินิวส์ http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ http://www.siamrath.co.th/web/

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ http://manager.co.th/home/

หนังสือพิมพ์มติชน http://www.matichon.co.th/

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ http//thaipost.net

All rights reserved

webmaster@livinginthailand.com