Living in Thailand   January 15, 2018
    Start page Living Live in ASEAN Travel    
                 

<< เดือนที่แล้ว >>
     

คนไทยมาจากไหน

เถียงกันมานานนับสิบปีก็ยังไม่มีข้อสรุป หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ยังไม่ยอมรับกัน
เหตุที่ไม่ยอมรับกันก็มีข้ออ้างแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความคิดหรืออุดมการณ์
ของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ก็ไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใด
เพราะนั่นคือความเป็นไทย หรือควรจะเรียกว่า
ความเป็นไทยก็คือ ความหลากหลายนั่นเอง

คนไทยมาจากไหน ? .. อ่านต่อ >>>แท็กซี่เพื่อความปลอดภัย New Taxi - The Taxi OK

เริ่มวิ่งบริการแล้ว Taxi Ok - Taxi VIP แท็กซี่เพื่อความปลอดภัยทั้ง ผู้โดยสารและคนขับ

ตามที่กรมการขนส่งได้มีการเปิดตัวการบริการแท็กซี่ใหม่ที่เรียกว่า แท็กซี่ โอเค - แท็กซี่ วีไอพี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้โดยสารและคนขับ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วย ก็เริ่มมีคนพบรถแท็กซี่จดทะเบียนใหม่ออกวิ่งในกรุงเทพฯแล้ว

แท็กซี่ที่จดทะเบียนใหม่ต้องมีดังนี้

call new taxi with confidence (at least a level)

starting January 1, 2018 the new taxi register must equip with following

New Taxi January 2018

start January 1, 2018 all new taxi register required to have new taxicab

 

 

New Taxi January 2018

New Taxi January 2018 green available (empty) light in Thai (the old one is red)

 • ไฟว่างเป็น สีเขียว (จากเดิมใช้ สีแดง)

 

New Taxi January 2018

information on screen monitor; the information of the driver, the place where passenger picked up, destination and extra charge indicated on bottom of screen

New Taxi January 2018 on screen information

จอมอนิเตอร์ข้อมูลคนขับ จุดรับ จุดส่ง ค่าบริการเพิ่ม

New Taxi Januray 2018

GPS map shows current position

 

 

 • GPS แสดงเส้นทางการเดินทาง

 

New Taxi January 2018

closed circuit camera monitor inside passenger car

กล้องวงจรปิด (close circuit camera) ภายในรถ

New Taxi January 2018

emergency button send signal for help to central located where can be seen and use,

 

ปุ่ม SOS หรือปุ่มเรียกความช่วยเหลือ เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้โดยสารและคนขับ

ภาพจากข่าว ไทยพีบีเอส

ทางกรมการขนส่งได้จัดให้มีหน่วยงานควบคุมดูแล รวมทั้งการกดมีเตอร์

ผู้โดยสารไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มจากการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่และการตรวจสอบของกรมการขนส่ง แต่การโทรเรียกหรือการเรียกผ่านแอพพลิเคชั่นต้องเสีย 20 บาท

ถ้าแท็กซี่เป็นเช่นนี้ทุกคัน รถแท็กซี่บริการอย่าง Uber หรือบริการชนิดอื่นสู้ไม่ได้แน่นอน

ถ้าเห็นไฟว่างหน้ารถเป็นสีเขียวก็เรียกได้เลย

อย่างนี้ต้องเรียกว่า The best in the world

สำหรับแท็กซี่ วีไอพี ยังไม่เป็นข่าว


เริ่มแล้ว เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14

เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 - 01 เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 - 02 เชียงรายดอกไม้าม ครั้งที่ 14 - 03
เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 - 04 เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 - 05 เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 - 06
เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งบที่ 14 - 07 เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 - 08 เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 - 09
เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14
 

เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 14 จัดขึ้นเพื่อสงเสริมการท่องเที่ยวโดยเทศบาลนครเชียงราย ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561


 

most clicks
พระราฃบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
 
ASEAN Rates
More exchange rates from Bangkok Bank
How to spot counterfeit currency
today weather
 
Thai national weather forecast http://tmd.go.th/en/
Forecast January 16 - 20

North: morning fog, temperature in uper part 16 / 27C (61 / 80) lower part 21 / 32C (70 / 89F) mountain low 6 / 12C (43 / 53F) northeast wind 10 - 30 km/hr

Northeast: morning fog, temperature in upper part 16 / 27C (61 / 80) lower part 21 / 33C (70 / 91F) mountain low 10 - 15C (50 / 59F) northeast wind 15 - 30 km/hr

Central: morning fog, temperature 22 / 33C (71 / 91F) northeast wind 10 - 30 km/hr

East: morning fog, temperature 22 / 32C (71 / 89F) northeast wind 18 - 30 km/hr. seawave 1- meter

South - Gulf of Thailand: chance of rain 30 - 40%, temperature 20 / 31C (68 / 88F) northeast wind 15 - 35 km/hr. seawave 1 - 2 merter

South - Andaman Sea: chance of rain 10 - 20% of the area, temperature 23 / 32C (73 / 89F) northeast wind 15 - 35 km/hr. seawave - 1 / 2 meter

 
เวียงหนองล่ม
เกาะแม่ม่าย - เวียงหนองล่ม
วัดร่องเสือเต้น
วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย Wat Rong Suaten - Chiang Rai
วัดห้วยปลากั้ง
วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย - Wat Huai Plakang - Chiang Rai
Emergency Phone
 • Emergency 191 / 1190
 • Stolen vehicle 1192
 • Highway patrol 1193
 • Waterway accident 1196
 • Traffic information 1197
 • Traffic route information 1543
 • Emergency doctor 1154
 • Tourists police 1155
 • Emergency healthcare - Narenthorn Center 1669
 • Accident report - Police hospital 1691
เบอร์โทรฉุกเฉิน
 • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
 • โจรกรรมรถ 1192
 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
 • ข้อมูลจราจร 1197
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • สอบถามเส้นทาง 1543
 • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
 • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
 
                 
                 
                 
                 
All Rights Reserved            
admin@livinginthailand.com