November 21, 2014
ASEAN Living Living  
         

 

 

 


ปลัดกระทรวงการคลังสรุปจำนำข้าว 15 โครงการตั้งแต่ปี 2547 - 2556 มีผลขาดทุน 6.82 แสนล้านบาท

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2557 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยตัวเลข ผลขาดทุนจำนำข้าว ว่า 11 โครงการแรก สมัยก่อนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร) 1.63 แสนล้านบาท ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีผลขาดทุน จากการรับจำนำข้าวตันละ 1.5 หมื่นบาทใน 4 โครงการจำนวน 5.1 แสนล้านบาท

และปลัดกระทรวงการคลังได้กล่าวว่า การปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวในครั้งนี้ ถือเป็นการปิดบัญชีตามเอกสาร ตัวเลขบางส่วนอาจยังไม่ตรงกัน โดยหลังจากนี้จะมีการปิดบัญชีทุกวันที่ 30 กันยายน เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจน สำหรับสต๊อกข้าวล่าสุดของรัฐบาลขณะนี้มีอยู่ 19.2 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็นมูลค่า 2.25 แสนล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าวได้มีการรวมมูลค่าของข้าวที่เสื่อมคุณภาพ จำนวน 3.3 หมื่นล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

จำนำข้าวสมัยรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ขาดทุนกว่า 6 แสนล้าน ถึง ล้านล้านบาท - TDRI

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) หลังการตรวตสต๊อคข้าวพบว่ามีข้าวกว่า 80% ที่ไม่ได้คุณภาพ จากข้าว ที่อยู่ ในสต๊อคของรัฐบาลกว่า 17 ล้านตัน ส่งผลให้โครงการนี้มีผลขาดทุนไม่น้อยกว่า 6.6 แสนล้านบาทและหากใช้เวลาขายข้าวนาน 10 ปี จะทำให้ผลขาดทุนเพิ่มเป็น 9.6 แสนล้านบาท

คณะตรวจสอบข้าวยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ดีเอ็นเอ ข้าว เพื่อตรวจสอบการเจือปนข้าว และการนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาสรวมสิทธิ์


สภายกร่างรัฐธรรมนูญ

4 พ.ย.2557 นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช) ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 36 คน ที่คัดเลือกโดย คสช. ครม. สนช.และ สปช. โดยสำนักเลขาธิการ สปช.ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว


 


most clicks
 
Currency Exchange
Bangkok Bank November 21
USD (50 / 100) 32.40
British 50.70
Euro 40.58
Japanese (100) 27.38
Chinese (Yuan) 5.03
 
More exchange rates
How to spot counterdeit currency
 
wheather November 25 - 28
the winter is here in upper north & upper northeast
Wat Rongkhun (วัดร่องขุ่น)

North: morning fog, thick fog in some area, temperature 18 / 32C (66 / 89F) mountain low 8 - 13C (46 - 55F)

Northeast: morning fog, thick fog in some area, temperature 18 / 32C (64 / 89F) mountain low 10 - 13C (50 - 55F)

Central: morning fog, thick fog in some area, temperature 23 / 34C (73 / 93F)

East: morning fog, cloudy/sunshine, chance of rain 10% temperature 24 / 34C (75 / 93F)

South, Gulf of Thailand: chance of rain 40 - 60% of the area, temperature 23 / 32C (73 / 89F) wind 15 - 35 km/hr. seawave 1 - 2 meter

South, Andaman Sea: chance of rain 30 - 40% of the area, temperature 22 / 31C (71 / 88F)

Emergency Phone
 • Emergency 191 / 1190
 • Stolen vehicle 1192
 • Highway patrol 1193
 • Waterway accident 1196
 • Traffic information 1197
 • Traffic route information 1543
 • Emergency doctor 1154
 • Tourists police 1155
 • Emergency healthcare - Narenthorn Center 1669
 • Accident report - Police hospital 1691
เบอร์โทรฉุกเฉิน
 • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
 • โจรกรรมรถ 1192
 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
 • ข้อมูลจราจร 1197
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • สอบถามเส้นทาง 1543
 • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
 • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
 
 
       
       
       
       

TV online :

ทีวีไทย Thai PBS http://www.thaipbs.or.th/

กรมประชาสัมพันธ์ National Broadcasting NBT11 http://nbttv.prd.go.th/

เนชั่น แชนแนล http://www.nationchannel.com/

Thai News

Bangkok Post http://bangkokpost.com/

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ http://www.thanonline.com/index.php

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุระกิจ http://bangkokbiznews.com/home/

หนังสือพิมพ์โพสท์ทูเดย์ http://www.posttoday.com/

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/

หนังสือพิมพ์เดรินิวส์ http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ http://www.siamrath.co.th/web/

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ http://manager.co.th/home/

หนังสือพิมพ์มติชน http://www.matichon.co.th/

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ http//thaipost.net

       

All rights reserved

admin@livinginthailand.com