Living in Thailand October 22, 2017
    Start Page Living Live in ASEAN Travel    

     

หมายกำหนดการพระราชพิธี

http://www.prbangkok.com/kingrama9/index.php/2017-10-04-07-11-24

เส้นทางจราจร

http://www.prbangkok.com/kingrama9/index.php/2017-10-06-03-43-27

เส้นทางการเดินทาง ศูนย์อำนวยการเดินทาง โทร. 1356

http://www.naewna.com/local/297167

สถานที่พักในเขต กทม.

สถานที่พักคอย - บริการห้องน้ำ และสถานที่พักผ่อน ไม่อนุญาตให้พักค้างคืน

สถานที่พักค้าคืน - พักค้างคืนนำอุปกรที่นอนมาเอง พักคอยหรือพักชั่วคราวได้

เขตพระนคร (ค้างคืนไม่ได้)

1.โรงเรียนวัดราชบูรณะ
2.โรงเรียนราชบพิธ
3.โรงเรียนวันอินทรวิหาร
4.โรงเรียนวัดมหรรณพาราม
5.โรงเรียนวัดใหม่อมตรส
6.โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
7.โรงเรียนวัดตรีทศเทพ
8.โรงเรียนวัดราชนัดดา
9.โรงเรียนวัดสุทัศน์
10.โรงเรียนวัดมหาธาตุ
11.โรงเรียนวัดพระเชตุพน
12.โรงเรียนวัดชนะสงคราม
13.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
14.โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระราชูปถัมภ์
15.โรงเรียนวันบวรนิเวศ 16.โรงเรียนสตรีวิทยา
17.โรงเรียนวัดราชบพิธ

18.โรงเรียนวัดสังเวช
19.โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
20.โรงเรียนราชินี
21.โรงเรียนภารตวิทยา
22.โรงเรียนพิมานวิทย์
23.วัดชนะสงคราม
24.วัดราชบูรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ)
25.วัดสุทัศน์เทพวราราม
26.วัดเทพธิดาราม
27.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
28.วัดบวรนิเวศวิหาร
29.วัดราชบพิธ
30.วัดสังเวชวิศยาราม
31.วัดอินทรวิหาร
32.วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ
33.วัดใหม่อมตรส
34.วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร
35.วัดตรีทศเทพ และ
36.วัดมหาธาตุ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (ค้างคืนไม่ได้)

1.โรงเรียนวัดสิตาราม
2.โรงเรียนวัดคณิกาผล
3.โรงเรียนวัดดิสานุการาม

4.โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์
5.วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
6.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
7.วัดสุนทรธรรมทาน และ
8.วัดโสมนัสราชวรวิหาร

เขตดุสิต (ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนสุโขทัย
2.โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
3.โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร
4.โรงเรียนวัดจันทรสโมสร
5.โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
6.โรงเรียนวัดราชผาติการาม

7.โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร
8.โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมาราม
9.โรงเรียนวัดธรรมาภิรตามราม
10.วัดประสาทบุญญาวาส
11.วัดอัมพวัน
12.วัดใหม่ทองเสน และ
13.วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

เขตบางพลัด (ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

เขตดินแดง(ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนวิชากร
2.โรงเรียนวิชูทิศ
3.โรงเรียนสามเสนนอก และ
4.อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) (สำหรับจุดนี้พักค้างได้ที่ศูนย์เยาวชนฯ)

เขตปทุมวัน (ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
2.โรงเรียนปลูกจิต
3.โรงเรียนวัดชัยมงคล
4.โรงเรียนวัดสระบัว
5.สวนลุมพินี
6.โรงเรียนวัดบรมนิวาส
7.โรงเรียนวัดดวงแข

เขตสัมพันธวงศ์ (ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
2.โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย
3.โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
4.โรงเรียนวัดปทุมคงคา

5.โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
6.วัดชัยชนะสงคราม
7.วัดไตรมิตรวิทยาคม
8.วัดจักรวรรดิราชาวาส
9.วัดปทุมคงคา และ
10.วัดสัมพันธวงศ์

เขตคลองสาน (ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
2.วัดเศวตฉัตรวรวิหาร และ
3.วัดทองเพลง

เขตบางนา (ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนวัดบางนาใน
2.วัดบางนาใน และ
3.วัดบางนานอก

เขตคลองเตย (ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ และ
2.โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

เขตบางซื่อ (ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม และ
2.โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

เขตจตุจักร (ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนวัดเทวสุนทร
2.โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ และ
3.วัดเทวสุนทร

เขตทวีวัฒนา (ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส และ
2.โรงเรียนวัดปุรณาวาส

เขตธนบุรี (ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย
2.โรงเรียนวัดโพธินิมิต
3.โรงเรียนวัดราชคฤห์
4.โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
5.โรงเรียนกันตทาราราม

6.โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
7.วัดบางสะแกใน
8.วัดใหม่ยายนุ้ย
9.วัดโพธินิมิต
10.วัดกันตทาราราม
11.วัดบุคคโล

เขตบางกอกน้อย (ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนวัดดุสิตาราม

เขตบางกอกใหญ่ (ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนวัดราชสิทธาราม
2.โรงเรียนวัดท่าพระ
3.โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
4.โรงเรียนวัดดีดวด
5.โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
6.โรงเรียนวัดนาคกลาง

7.โรงเรียนวัดสังข์กระจาย
8.โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา
9.โรงเรียนทวีธาภิเษก
10.โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
11.โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
12.วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
13.วัดประดู่ฉิมพลี
14.วัดเจ้ามูล
15.วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร และ
16.วัดเครือวัลย์

เขตบางขุนเทียน (ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนวัดสะแกงาม
2.โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
3.โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม เชื่อมนุกูล)
4.โรงเรียนวัดหัวกระบือ
5.ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน และ
6.ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน

เขตลาดกระบัง(ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนวัดบำรุงรื่น
2.โรงเรียนวัดบึงบัว
3.โรงเรียนวัดปากบึง
4.โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส
5.โรงเรียนแดงเป้า และ
6.โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

เขตหนองแขม(ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนบ้านขุนประเทศ
2.โรงเรียนประชาบำรุง
3.โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
4.วัดหลักสาม
5.วัดหนองแขม และ
6.วัดไผ่เลี้ยง

เขตหลักสี่ (ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนการเคหะท่าทราย
2.โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา1 ,
3.โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา2 ,
4.โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)
5.โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) และ
6.โรงเรียนทุ่งสองห้อง

เขตห้วยขวาง(ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
2.โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก
3.โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม
4.วัดอุทัยธาราม
5.วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และ
6.วัดใหม่ช่องลม

เขตพระโขนง(ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
2.โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)
3.โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)
4.วัดวชิรธรรมวรวิหาร และ 5.วัดราษฎรศรัทธาธรรม

เขตบางกะปิ(ค้างคืนได้)

1.วัดบึงทองหลางเขตทุ่งครุ 1.โรงเรียนนาหลวง
2.โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)
3.โรงเรียนชูสินทองประดิษฐอนุสรณ์ และ
4.โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

เขตสวนหลวง(ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนคลองกลันตันเขตวังทองหลาง 1.โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
2.โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก
3.โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) และ
4.วัดสามัคคีธรรม

เขตบางบอน(ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
2.โรงเรียนวัดนินสุขาราม
3.วัดบางบอน และ
4.วัดนินสุขาราม

เขตทุ่งครุ (ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนนาหลวง
2.โรงเรียนราษฎร์บูรณะ
3.โรงเรียนชูสินทองประดิษฐอนุสรณ์
4.โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

เขตมีนบุรี(ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ และ
2.วัดบำเพ็ญเหนือ

เขตหนองจอก(ค้างคืนได้)

1.โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
2.วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม


 
ครบรอบ 1 ปีการเสด็จสวรรคต
ครบรอบ 1 ปีการเสด็จสวรรคต
ตรวจสอบถวายพระเพลิง naewna.com รวบรวมละเอียดดี
การเดินทางไปถวายพระเพลิง http://www.naewna.com/local/297167
จุดถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ
http://www.naewna.com/local/297264
ค้นหาจุดถวายดอกไม่จ้นทน์ ใน และ ต่างประเทศ http://www.kingrama9.th/ SandalwoodFlowers
ไว้ทุกข์ถึงวันที่ 25 ตุลาคม
หมายกำหนดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560

รถโดยสาร สู่ สนามหลวง

(Shuttle Bus) บริการฟรี 21 เส้นทาง จาก -

 1. หมอชิต 2
 2. สายใต้ใหม่
 3. เอกมัย
 4. อนุสาวรัย์ชัยฯ
 5. วงเวียนใหญ่
 6. ธูปเตมีย์
 7. เมืองทองธานี
 8. สนามม้านางเลิ้ง
 9. สนามบินดอนเมือง
 10. เซ็นทรัลเวสต์เกต
 11. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
 12. สนามบินสุวรรณภูมิ
 13. ใบเทค บางนา
 14. เซ็นทรัลพระราม 2
 15. ศาลายา
 16. เมกาบางนา
 17. พุทธมณฑลสาย 4
 18. สโมสรตำรวจ
 19. ฟิวเจอร์พาร์ค เรล ลิงก์ มักกะสัน

รถโดยสารประจำทาง 25 เส้นทาง

สาย 1, 2, 3, 12, 15, 25, 32, 42, 47, 53, 59, 60, 68, 70, 79, 80, 82, 91, 203, 503, 508, 509, 511, 516, 556

 
รถรับจ้างสาธารณะฉวยโอกาส - เอาเปรียบ โทร.1584
     
     
All Right Reserved admin@livinginthailand.com