Associate of Southeast Asian Nations ASEAN Living in Thailand Living Living in Thailand - English Living  
    April 22, 2014

     
ไม่เคารพกติกา ไม่เคารพกฏหมาย - ไม่รักษากติกา ไม่รักษากฏหมาย ... ประเทศวุ่นวาย

อะไรคือประชาธิปไตย - ประชาธิปไตยคืออะไร ... ว่ากันให้มั่ว ใช้กันอย่างพร่ำเพื่อ สุดท้ายคนที่ใช้ คนที่พูดนั่นและมั่ว

ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบไหนสุดท้ายก็ต้องมาลงเอยที่กฏหมายที่ร่างไว้ เมื่อมีกฏหมายก็ต้องมีผู้รักษากฏหมาย และต้องมีศาลตัดสินคดีความตามกฏหมายกำหนด ถ้าไม่เคารพกฏหมาย ไม่เคารพอำนาจตุลาการ ความเป็นประชาธิปไตยไม่มี ไม่ว่าประเทศใด รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ที่แม้กระทั่งประธานาธิบดี หรือรัฐธสภา ไม่ เห้ฯด้วยกับผู้พิพากษาแต่ก็ต้องเคารพและปฏิบัติตาม

ศาล ไม่ว่าศาลใด ความยุธติธรรมคือที่พึ้งสุดท้ายของประชาชน คำตัดสินของศาลเป็นการชี้ขาดในแง่กฏหมาย ตาม ที่คู่ความทั้งสองฝ่ายเสนอ ไม่ใช่จากอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวของตุลาการ ศาลสำคัญอย่างศาลรัธรรมนูญจึงมี ตุลาการมากถึง 9 ตุลาการ เพื่อวินิจฉัยแง่กฏหมาย ความผิดพลาดแทบจะไม่มี ส่วนใครคิดว่าไมเป็นธรรม ไม่ถูกต้อง นั่นเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว

ยกคดีตัวอย่างที่ศาลอุธรเพิ่งอ่านคำพิพากษา คดีสาวขับรถยนต์ฮอนดา ชนท้ายรถตู้ประขำทาง ทำให้มีผู้เสียงชีวิต มากถึง 9 ศพ ศาลตัดสินให้จำคุกแค่ 2 ปี แต่จำเลยไม่เคยต้องโทษมาก่อน ศาลจึงให้รอลงอาญา 2 ปี มาที่ศาลอุธร ศาลอุธรก็ได้แต่เพิ่มระยะเวลารอลงอาญาเป็น 4 ปี ทั้่งนี้ไม่ใช่เพราะศาลเมตตาจำเลย หรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ศาลพิจารณาคดีตามตัวบทกฏหมายที่วางไว้

เมื่อผู้รักษากฏหมาย ไม่รักษากฏหมาย หรือเลือกปฏิบัติ ผู้กระทำความผิดก็ฝ่าฝืนกฏหมายอีกโดยไม่เกรงกลัวกฏหมาย สุดท้ายประเทศก็วุ่นวาย ฝ่ายที่เคารพกฏหมายก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม ความเป็นประชาธิปไตยก็ไม่เกิด เหตุเพราะ สิทธิความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญกำหนดได้ถูกปฏิเสธโดยผู้รักษากฏหมาย

กฏกติกาหรือกฏหมายที่มีอยู่ ถ้าเห็นว่าตัวบทกฏหมายไม่เป็นธรรม ก็เปลี่ยนกฏหมายให้เป็นธรรม ทั้งนี้ตามที่กฏหมาย กำหนด ที่ประเทศเกิดควาวุ่นวาย ไม่ได้เกิดเพราะกฏหมายไม่ดี แต่เป็นเพราะความคิดเห็นส่วนตัว และหลายครั้งก็ เป็นความคิดที่ผิด เหตุเพราะเข้าข้างตนเองหรือเข้าข้างพวกพ้อง

มาดูสถานการณ์ปัจจุบัน คนร้ายยิง M79 เควี่ยงระเบิด ยิงปืนเข้าใส่ กลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. และผู้ประกาศตนเป็นปรปัก กับรัฐบาลหรือฝ่ายตรงข้าม ผู้รักษากฏหมายไม่สามารถจับใครได้แม้แต่คนเดียว จึงเป็นที่มาของข่าวที่ว่ามีคนร้ายยิง ปืนหรือระเบิดใส่สถานีวิทยุเสื้อแดงหรือฝ่ายตรงข้าม ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นการเอาคืน แล้วในไม่ช้าก็จะขยายวงกว้าง ขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็จะกลายเป็นสงครามกลางเมือง ถ้าผู้รักษากฏหมายไม่เร่งรีบนำตัวคนร้าย มาลงโทษตามกฏหมาย

เช่นเดียวกัน พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา จัดตั้ง "อค์กรเก็บขยะประเทศ" องค์กรนี้ตั้งขึ้นเพื่อตามไล่ล่ากลุ่มที่ จาบจ้างหรือหมิ่นสถาบัน ที่ นพ.เหรียญทองจัดตั้งขึ้นก็เพราะทนไม่ได้ที่มีบุคคลจำนวนหนึ่งกร้าวร้าวจาบจ้วงสถาบัน อันเป็นที่รักเคารพของปวงชนชาวไทย โดยที่ผู้รักษากฏหมายไม่สามารถนำคัวมาดำเนินคดีตามกฏหมายได้ และแล้ว พล.ต.นพ.เหรียญทองก็ถูกคนร้ายคุกคาม ถึงกับประกาศจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธเพื่อปกป้องตนเอง

แล้วเมื่อไหร่จะจบ ถ้ากฏหมายไม่เป็นกฏหมาย หรือไม่มีใครเคารพกฏหมาย หรือไม่มีใครเคารพศาล การปฏิเสธกฏหมายปฏิเสธศาลไม่ยอมรับอำนาจตุลาการ ไม่เป็นประชาธิไตย

น่าจะเรียกว่า บ้านป่าเมืองเถื่อน ก็มีแต่คนเถื่อนเท่านั้นที่อาศัยอยู่


ศอ.รส. (ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ)

ส่วนหนึ่งของแถลงการ ศอ.รส. ฉบับที่ 1

ข้อ 1 เรียกร้องให้ ป.ป.ช. ที่อยู่ในระหว่างดำเนินคดีทุจริตจำนำข้าว นายก รัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร อย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จริงโดยไม่เลือกปฏิบัติสองมาตรฐาน .. ...

ข้อ 2 (1) มีความกังวลในตัวคณะกรรมการ ป.ป.ช.บางคน ศอ.รส.จึงขอเรียกร้องให้ ป.ป.ช.พิจารณาดำเนินคดี และมีคำวินิจฉัยต่อยิ่งลักษณ์ ในกรณีรับจำนำข้าวอย่างตรงไปตรงมา ตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยไม่เลือก ปฏิบัติเป็น ๒ มาตรฐาน (๒) มีความกังวลในตัวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางคน ศอ.รส.จึงขอเรียกร้องให้ ศาล รัฐธรรมนูญพิจารณาและมีคำวินิจฉัยต่อยิ่งลักษณ์ ในกรณีแต่งตั้งโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี อย่างตรงไปตรงมา เพราะเมื่อเป็นการกระทำในอำนาจหน้าที่ของนายกฯ แล้ว ก็ไม่อาจเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงได้ และประการ สำคัญอย่างยิ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องไม่วินิจฉัยเกินเลยไปถึงขนาดว่า หากความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแล้ว รัฐมนตรีทั้งคณะจะต้องพ้นจากตำแหน่งไปตามมาตรา ๑๘๐ โดยจะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมี คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ตามมาตรา ๑๘๑ อีกไม่ได้

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 และรัฐธรรมนูญ 2550 ไม่มีใครสามารถแทรกแซงได้ เช่นเดียวกันกับศาลรัฐธรรมนูญ

ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ (ศอ.รส.) แต่งตั้งโดยรัฐบาล (คณะรัฐมนตรี) ภายใต้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชิตนวัตร

ป.ป.ช. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับการแต่งตั้งโดย พระมหากษัตริย์ตามคำแนะนำของวุฒิสภา ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องไม่มีลัษณะต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 256 (รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 205)

ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรตุลาการที่จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แทนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ยุบเลิกไป และมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ แต่ไม่มีอำนาจหน้าที่พิจารณา อรรถคดีทั่วไป (วิกิพีเดีย)

ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากบุคคลดังต่อไปนี้ ...>>> (รัฐธรรมนูญ 2550 ศาล)

แถลงการ ศอ.รส. มีเนื้อหาใกล้เคียงกับแกนนำ นปช. (แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จขการ) ซึ่งสนับสนุนรัฐบาล

?????? ...........


ทำไมต้องปฏิรูปประเทศก่อนมีการเลือกตั้ง

เคยเขียนไว้แล้ว เรื่องการปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปการเมือง ให้เหมาะสมกับประเทศไทย หย่าไปตามก้นประเทศตะวันตก ประชากรและวิถีชีวิตแตกต่างกัน ที่สำคัญ ความเป็นมาของประเทศไม่เหมือนกัน หลักการของประชาธิปไตยต้องมีการ เลือกตั้ง, ใช่, แต่ถ้าไม่ปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชากรในประเทศ ไม่เช่นนั้นก็ไม่น่าจะเรียกว่าเป็น ประชาธิปไตย

....... >>>


รัฏฐาธิปัตย์

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขา กปปส. ประกาศเป็น "รัฏฐาธิปัตย์" ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หมดอำนาจ

รัฏฐาธิปัตย์ หรือการนำเอาอำนาจของรัฐกลับมาเป็นของประชาชน ไม่ต่างกับ ปฏิวัติโดยประชาชน หรือ "ปฏิวัติประชาชน"

การปฏิวัติประชาชน ก็คือ "กบฏ" ถ้าทำไม่สำเร็จ เช่นเดียวกันกับ "ปฏิวัติ" หรือการทำ "รัฐประหาร"

ข้ออ้างของนายสุเทพ ที่ว่าไม่เป็นกบฏก็คือ ในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นนายรัฐมนตรีของ ยิ่งลักษณ์ สิ้นสุดลง ก็ต้องคืนอำนาจให้กับประชาชน แต่ถ้า ยิ่งลักษณ์ ไม่ยอมลงจากตำแหน่ง ประชาชนก็มีสิทธิ์ยึดอำนาจคืน ข้ออ้างของนายสุเทพ จึงมีเหตุมีผล รวมทั้งการต่อสู้ในชั้นศาล

แต่การปฏิวัติภาคประชาชนเป็นการกระทำที่ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีข้าราชการรวมทั้งทหารร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายรัฐบาลมีกลุ่มคนเสื้อแดงสนับสนุน แต่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะทำให้ทหารต้องออกมารักษาความสงบ คงไม่ใช่ปฏิวัติหรือยึดอานาจ แต่จะเป็นการประกาศใช้กฏอัยการศึกเพื่อยุติสงครามกลางเมือง เมื่อบ้านเมืองอยู่ภาย ใต้กฏอัยการศึกทหารคือผู้รักษาความสงบเรียบร้อย อำนาจสูงสุดอยู่ในมือของผู้ประกาศใช้กฏอัยการศึก ก็เป็นอีกเหตุ หนึ่งที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ต้องสิ้นสุดลง


 

   
 

 

Most clicks
Currency Exchange
Bangkok Bank April 18
US (50 / 100) 31.81
British 53.24
Euro 43.87
Japanese (100) 31.89
Hong Kong 4.05
 
More exchange rates
How to spot counterdeit currency
 
Wheather

April 19 - 26

North; hazy sunshine, thunderstorm 30% of the area, temperature 24 / 40C (75 / 104F)

Northeast; hazy sunshine, thunderstorm 30% of the area, temperature 24 / 39C (75 / 102F)

Central; hazy sunshine, thunderstorm 25% of the area, temperature 25 / 37C (77 / 98F)

East; sunshine, thunderstorm 30% of the area, temperature 24 / 35C (75 / 95F)

South; chance of rain 35% of the area , temperature 24 / 35C (75 / 95F)

Travel
Emergency Phone
 • Emergency 191 / 1190
 • Stolen vehicle 1192
 • Highway patrol 1193
 • Waterway accident 1196
 • Traffic information 1197
 • Traffic route information 1543
 • Emergency doctor 1154
 • Tourists police 1155
 • Emergency healthcare - Narenthorn Center 1669
 • Accident report - Police hospital 1691
เบอร์โทรฉุกเฉินที่ควรรู้
 • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
 • โจรกรรมรถ 1192
 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
 • ข้อมูลจราจร 1197
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • สอบถามเส้นทาง 1543
 • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
 • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
Songkran in Chiang Rai, Chiang Saen, Chiang Khong and Mae Sai April 13 - 18
 
 

กปท. (กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ) แกนนำ กปท. ประกอบด้วยกลุ่มเสนาธิการนอกราชการ รุ่นเดียว กันกับ เสธ์อ้าย พล.อ. บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ และได้ร่วม ขับเคลื่อนอยู่เบื่องหลัง เมื่อครั้งที่ เสธ์อ้าย ชุมนุม

คปท. (คณะนักเรียนนักศึกษาปฏิรูปประเทศ)

กปปส. (คณะกรรมการเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข)

Thais Expat
   
 

จดหมายจาก NTO ถึงครอบครัว และมิตรสหายของ นายสุทิน ธราทิน

เครือข่ายคนไทยในต่างประเทศ NTO

คนไทยใน แอลเอ สนับสนุนปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง เรียกร้อง นายกฯ ยิ่งลักษณ์ลากออกจากนายกฯ รักษาการ

     
     
All rights reserved www.livinginthailand.com