Associate of Southeast Asian Nations ASEAN Living in Thailand Living Living in Thailand - English Living  
    April 18, 2014

     
ศอ.รส. (ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ)

ส่วนหนึ่งของแถลงการ ศอ.รส. ฉบับที่ 1

ข้อ 1 เรียกร้องให้ ป.ป.ช. ที่อยู่ในระหว่างดำเนินคดีทุจริตจำนำข้าว นายก รัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร อย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จริงโดยไม่เลือกปฏิบัติสองมาตรฐาน .. ...

ข้อ 2 (1) มีความกังวลในตัวคณะกรรมการ ป.ป.ช.บางคน ศอ.รส.จึงขอเรียกร้องให้ ป.ป.ช.พิจารณาดำเนินคดี และมีคำวินิจฉัยต่อยิ่งลักษณ์ ในกรณีรับจำนำข้าวอย่างตรงไปตรงมา ตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยไม่เลือก ปฏิบัติเป็น ๒ มาตรฐาน (๒) มีความกังวลในตัวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางคน ศอ.รส.จึงขอเรียกร้องให้ ศาล รัฐธรรมนูญพิจารณาและมีคำวินิจฉัยต่อยิ่งลักษณ์ ในกรณีแต่งตั้งโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี อย่างตรงไปตรงมา เพราะเมื่อเป็นการกระทำในอำนาจหน้าที่ของนายกฯ แล้ว ก็ไม่อาจเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงได้ และประการ สำคัญอย่างยิ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องไม่วินิจฉัยเกินเลยไปถึงขนาดว่า หากความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแล้ว รัฐมนตรีทั้งคณะจะต้องพ้นจากตำแหน่งไปตามมาตรา ๑๘๐ โดยจะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมี คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ตามมาตรา ๑๘๑ อีกไม่ได้

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 และรัฐธรรมนูญ 2550 ไม่มีใครสามารถแทรกแซงได้ เช่นเดียวกันกับศาลรัฐธรรมนูญ

ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ (ศอ.รส.) แต่งตั้งโดยรัฐบาล (คณะรัฐมนตรี) ภายใต้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชิตนวัตร

ป.ป.ช. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับการแต่งตั้งโดย พระมหากษัตริย์ตามคำแนะนำของวุฒิสภา ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องไม่มีลัษณะต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 256 (รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 205)

ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรตุลาการที่จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แทนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ยุบเลิกไป และมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ แต่ไม่มีอำนาจหน้าที่พิจารณา อรรถคดีทั่วไป (วิกิพีเดีย)

ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากบุคคลดังต่อไปนี้ ...>>> (รัฐธรรมนูญ 2550 ศาล)

แถลงการ ศอ.รส. มีเนื้อหาใกล้เคียงกับแกนนำ นปช. (แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จขการ) ซึ่งสนับสนุนรัฐบาล

?????? ...........


ทำไมต้องปฏิรูปประเทศก่อนมีการเลือกตั้ง

เคยเขียนไว้แล้ว เรื่องการปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปการเมือง ให้เหมาะสมกับประเทศไทย หย่าไปตามก้นประเทศตะวันตก ประชากรและวิถีชีวิตแตกต่างกัน ที่สำคัญ ความเป็นมาของประเทศไม่เหมือนกัน หลักการของประชาธิปไตยต้องมีการ เลือกตั้ง, ใช่, แต่ถ้าไม่ปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชากรในประเทศ ไม่เช่นนั้นก็ไม่น่าจะเรียกว่าเป็น ประชาธิปไตย

....... >>>


รัฏฐาธิปัตย์

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขา กปปส. ประกาศเป็น "รัฏฐาธิปัตย์" ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หมดอำนาจ

รัฏฐาธิปัตย์ หรือการนำเอาอำนาจของรัฐกลับมาเป็นของประชาชน ไม่ต่างกับ ปฏิวัติโดยประชาชน หรือ "ปฏิวัติประชาชน"

การปฏิวัติประชาชน ก็คือ "กบฏ" ถ้าทำไม่สำเร็จ เช่นเดียวกันกับ "ปฏิวัติ" หรือการทำ "รัฐประหาร"

ข้ออ้างของนายสุเทพ ที่ว่าไม่เป็นกบฏก็คือ ในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นนายรัฐมนตรีของ ยิ่งลักษณ์ สิ้นสุดลง ก็ต้องคืนอำนาจให้กับประชาชน แต่ถ้า ยิ่งลักษณ์ ไม่ยอมลงจากตำแหน่ง ประชาชนก็มีสิทธิ์ยึดอำนาจคืน ข้ออ้างของนายสุเทพ จึงมีเหตุมีผล รวมทั้งการต่อสู้ในชั้นศาล

แต่การปฏิวัติภาคประชาชนเป็นการกระทำที่ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีข้าราชการรวมทั้งทหารร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายรัฐบาลมีกลุ่มคนเสื้อแดงสนับสนุน แต่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะทำให้ทหารต้องออกมารักษาความสงบ คงไม่ใช่ปฏิวัติหรือยึดอานาจ แต่จะเป็นการประกาศใช้กฏอัยการศึกเพื่อยุติสงครามกลางเมือง เมื่อบ้านเมืองอยู่ภาย ใต้กฏอัยการศึกทหารคือผู้รักษาความสงบเรียบร้อย อำนาจสูงสุดอยู่ในมือของผู้ประกาศใช้กฏอัยการศึก ก็เป็นอีกเหตุ หนึ่งที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ต้องสิ้นสุดลง


 

   
 

 

Most clicks
Currency Exchange
Bangkok Bank April 18
US (50 / 100) 31.81
British 53.24
Euro 43.87
Japanese (100) 31.89
Hong Kong 4.05
 
More exchange rates
How to spot counterdeit currency
 
Wheather

April 19 - 26

North; hazy sunshine, thunderstorm 30% of the area, temperature 24 / 40C (75 / 104F)

Northeast; hazy sunshine, thunderstorm 30% of the area, temperature 24 / 39C (75 / 102F)

Central; hazy sunshine, thunderstorm 25% of the area, temperature 25 / 37C (77 / 98F)

East; sunshine, thunderstorm 30% of the area, temperature 24 / 35C (75 / 95F)

South; chance of rain 35% of the area , temperature 24 / 35C (75 / 95F)

Travel
Emergency Phone
 • Emergency 191 / 1190
 • Stolen vehicle 1192
 • Highway patrol 1193
 • Waterway accident 1196
 • Traffic information 1197
 • Traffic route information 1543
 • Emergency doctor 1154
 • Tourists police 1155
 • Emergency healthcare - Narenthorn Center 1669
 • Accident report - Police hospital 1691
เบอร์โทรฉุกเฉินที่ควรรู้
 • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
 • โจรกรรมรถ 1192
 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
 • ข้อมูลจราจร 1197
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • สอบถามเส้นทาง 1543
 • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
 • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
Songkran in Chiang Rai, Chiang Saen, Chiang Khong and Mae Sai April 13 - 18
 
 

กปท. (กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ) แกนนำ กปท. ประกอบด้วยกลุ่มเสนาธิการนอกราชการ รุ่นเดียว กันกับ เสธ์อ้าย พล.อ. บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ และได้ร่วม ขับเคลื่อนอยู่เบื่องหลัง เมื่อครั้งที่ เสธ์อ้าย ชุมนุม

คปท. (คณะนักเรียนนักศึกษาปฏิรูปประเทศ)

กปปส. (คณะกรรมการเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข)

Thais Expat
   
 

จดหมายจาก NTO ถึงครอบครัว และมิตรสหายของ นายสุทิน ธราทิน

เครือข่ายคนไทยในต่างประเทศ NTO

คนไทยใน แอลเอ สนับสนุนปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง เรียกร้อง นายกฯ ยิ่งลักษณ์ลากออกจากนายกฯ รักษาการ

     
     
All rights reserved www.livinginthailand.com