Start page - June 12, 2019
Living in Thailand

Living in Thailand

English, American EN
     
     
     

News

จัดตั้งรัฐบาล

11 มิถุนา. โปรดเกล้าแต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

ตำแหน่งรัฐมนตรี (ยังไม่เป็นทางการ)

พลังประชารัฐ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.พลังงาน,
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม,
นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง นายอนุชา นาคาศัย รมช.การคลัง
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.อุตสาหกรรม
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา นั่ง รมว.มหาดไทย,
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี,
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.แรงงาน
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ควบกลาโหม,
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ,
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย

พรรคประชาธิปัตย์

รองนายกรัฐมนตรี 1 ตำแหน่ง,
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
รัฐมนตรีช่วยว่าการ 4 ตำแหน่ง คือ รมช.มหาดไทย, รมช.คมนาคม, รมช.ศึกษาธิการ และ รมช.สาธารณสุข

พรรคภูมิใจไทย (ภท.)

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข,
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ นั่ง รมว.คมนาคม และ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นั่ง รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา

พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)

นายวราวุธ ศิลปอาชา จะนั่ง รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
นายประภัตร โพธสุธน นั่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์

พรรครวมพลังประชาชาติไทย

รมว.การต่างประเทศ

พรรคชาติพัฒนา

รมช.อุตสาหกรรม

...............................................

เลือกนายกรัฐมนตรี วันที่ 5 พ.ค.

500 : 244 เสียง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายำรัฐมนตรีคนที่ 30

โดนถล่มเละทั้งวัน ทั้งความไม่เหมาะสมและด่าฟรี แต่สุดท้าย ทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ก็โหวดให้ ลุงตู่ เป็นนายกฯ ต่อ

ที่น่าสนใจ ฝ่ายค้าน ที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจ ไม่ได้บอกว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ดีอย่างไร เหมาะสมอย่างไร สมควรที่จะเป็นนายกฯ คนต่อไป

ถ้าตัด 250 เสียง (ที่ว่ากันว่าแต่งตั้งโดยฝ่ายสืบทอดอำนาจ) ออกจากจำนวน ส.ส. และ ส.ว. ที่ลงคะแนนเสียงให้ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ยังมากกว่านาย ธนาธร 6 เสียง

นอกสภาวุ่น ไม่ยอมรับผลของการออกเสียงในสภา เพราะฝ่ายที่ตนสนับหนุนไม่ชนะ แต่ฝ่ายที่ตนเกลียดชัง ชนะ

ประชาธิปไตยไทย ยังอยู่ครบ ... แบบ ไทย ไทย ...

ก็เตรียมรับมือกับความวุ่น ๆ นอกสภา

เมื่อมองดูในแล้ว ก็รอมองดูนอก ... ประเทศมหาอำนาจตะวันตก ว่าไง ยอมรับผลของการลงคะแนนเลือกนายกฯหรือไม่

ก็ปรากฏว่า นาย Mike Pompeo รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ได้เตรียมตัวมาเยือนไทยแล้ว ... อาวุธสงครามที่ค้างคาใจไม่ยอมขายให้ไทยก็คงจะขายตอนนี้ละ ... ในขณะที่ข่าวต่างๆ ได้ออกมาบอกว่า อเมริกาไม่ยอมรับรัฐประหารของไทย .. จะไม่ลงทุนในไทย .. ข่าวจากโพสท์ทูเดย์ บอกว่า "สหรัฐแซงญี่ปุ่น รั้งที่1มูลค่าการลงทุนในไทย" เรียบร้อยแล้ว https://www.posttoday.com/economy/582159

รัฐบาลอังกฤษก็ได้แสดงความยินดีกับผลสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ....


โปรดเกล้าแต่งตั้ง ประธาน ส.ว - ส.ส.

31 พ.ค.62

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๒ เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

๑. นายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร
๒. นายสุชาติ ตันเจริญ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
๓. นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง

จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามความใน มาตรา ๑๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

....................................

31 พ.ค.62 - ราชกิจจานุเบกษาประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่วุฒิสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นประธานและรองประธานวุฒิสภา ดังนี้

๑. นายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภา
๒. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
๓. นายศุภชัย สมเจริญ เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานวุฒิสภา ตามความในมาตรา ๑๑๖ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

...................................

จบแล้ว เลือกประธาน วุฒิสภา - ประธาน สภาผู้แทนราษฎร

เลือกประธาน ส.ว.

 • นายพรเพชร วิชิตชลชัย ส.ว. เป็นประธานวุฒิสภา
 • พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1
 • นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2

ทั้งสามได้รับการเสนอชื่อ และไม่มีการเสนอชื่ออื่น จึงได้รับเลือกเป็นประธานตามลำดับดังกล่าว

เลือกประธาน ส.ส. โดยมี นายชัย ชิดชอบ เป็นหัวหน้าในที่ประชุม

แข่งกันดุเล็กน้อย โดยเฉพาะรองประธานคนที่ 1ชนะกันแค่ 2 คะแนน

 • นายชวน หลีกภัย เป็นประธาน ส.ส. ชนะนายสมพงษ์​ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ด้วยคะแนนเสียง 258 : 235
 • นายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ ได้รับเลือกเป็นรองประธานคนที่ 1 ด้วยคะแนน 248 เสียง  ชนะ น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ได้ 246 เสียง เพียง 2 คะแนน จากสมาชิกทั้งหมด 494 คน
 • นายศุภชัย โพธิ์สุ (ครูแก้ว) ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย เป็นรองประธานสภาฯคนที่ 2 ชนะนพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ หรือหมอสงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ด้วยคะแนน 256 : 239

ปิดประชุม


R.I.P. พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม ที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อเวาประมาณ 9 น. วันที่ 26 พ.ค. 62

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463 ใน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เป็นบุตรชายคนรองสุดท้อง จากจำนวน 8 คน ของรองอำมาตย์โทหลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) ต้นตระกูล ติณสูลานนท์ กับนางวินิจทัณฑกรรม (ออด ติณสูลานนท์)


upate

สงครามการค้า จีน - สหรัฐฯ

ประธานาธิบดี ทรัมป์ ออกคำสั่งแบนหัวเหว่ย อ้างว่า อุปกรณ์ของ หัวเหว่ย จารกรรมข้อมูล ... จนถึงบัตนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยัน

แคนาดา จับลูกสาวประธานหัวเหว่ย เมิ่ง หวั่น โจว ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินบริษัทหัวเว่ย ตามหมายจับของสหรัฐอเมริกา ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดการคว่ำบาตร อิหร่าน ต่อสหรัฐ ... ทางการสหรัฐขอให้แคนาดาส่ง เมิ่ง หวั่น โจว กลับสหรัฐ ... กระบวนการ ยุติธรรม แคนาดาก็เกือบทำตามสหรัฐร้องขอ แต่สถานทูตจันในแคนาดาคัดค้าน ... ขณะนี้ เมิ่ง หวั่น โจว อยู่ในระหว่างประกันตัว ...

ว่ากันตามความจริง และถูกต้อง ... การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนต้องเป็นไปตามกระบวนการกฏหมายระหว่างประเทศและกฏหมายของประเทศที่ที่มีสนธิสัญญา ... ตัองมีกระบวนการยุติธรรมตรวจสอบว่าเป็นจริงตามที่ประเทศร้องขอหรือไม่ ... ประเทศไทยก็เคยมีการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนหลายครั้งในหลายประเทศ ... ผลปรากฏว่า กว่าจะได้รับตัวผู้ต้องหา ก็ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมของประเทศนั้นๆ ... หลายคดีก็ไม่ส่ง อ้างว่าเป็นคดีการเมือง ...ว่ากันตามเป็นจริง บางครั้งก็ขึ้นกับความพึงพอใจมากกว่าหลักเกณฑ์ ...

การแบนหัวเหว่ย อ้างว่า อุปกรณ์ 5จี ของหัวเหว่ย จาระกรรมข้อมูล ที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ .. ต้องเรียกว่า เป็นการกล่าวหาปราศจากหลักฐาน ... เพื่อหวังผลอย่างอื่นหรือไม่ ...

หัวเหว่ย พัฒนา ... ระบ 5จี ล้ำหน้าประเทศอื่นในโลก ... โทรศัพท์ หัวเหว่ย พัฒนาอย่างรวดเร๋็ว ราคาก็ถูกกว่า ทำให้ โทรศัพท์แอปเปิล ล่วงลงไปอยู่อันดับ 3 .. หัวเหว่ยกำลังจะไล่ทัน ซัมซุง ...

ความพยายามของสงครามการค้า (ที่สู้ไม่ได้) ก็คือ ... ทำให้คู่แข่งสู้ไม่ได้ ทั้งราคาและสินค้า ... ระหว่าประเทศ ก้อ ... ขึ้นภาษี ...

สำหรับ จึนกับอเมริกา ... ผลออกมา ... ชาวอเมริกันก็ใช้ของที่ทำในประเทศจีนแพงขึ้น ... เพื่อให้หันมาใช้ของที่ทำในประเทศ ... ถ้ามี ... อีกด้านหนึ่ง ก็เป็นการหารายได้เข้าประเทศ ... หรือจริงๆ แท้จริงแล้ว ... รายได้นั้นมาจากประชาชนผู้บริโภคนั่นเอง

ข่าวว่า กูเกิล อาจยุติการใช้ Androi ของหัวเหว่ย .. แต่คงไม่ใช่เรื่องง่าย .. อาจยกเลิกไม่ให้ติดตั้งในรุ่นใหม่ที่ยังไม่เข้าตลาดได้ แต่ไม่ใช่รุ่นที่อยู่ในตลาด รวมทั้งรุ่นเก่าที่ กูเกิล ยังต้องให้การอัปเดต .. ไม่งั้นจะเป็นการทรยศต่อผู้บริโภค .. รวมทั้งอาจถูกฟ้องร้อง


ป้าทุบรถ

ศาลจังหวัด เขตพระโขนง อ่านคำพิพาษาคดีพนักงานอัยการยื่นฟ้อง น.ส.รัตนฉัตร แสงหยกตระการ และ น.ส.มณีรัตน์ แสงภัทรโชติ (2 ป้าทุบรถ) เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำให้เสียทรัพย์

ศาลเห็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358 และ 83 พิพากษาจำคุกคนละ 3 เดือนและปรับคนละ 18,000 บาท ในทางนำสืบจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกคนละ 2 เดือนและปรับคนละ 12,000 บาท เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองกระทำผิดเพราะความเครียดและความโกรธสะสมมานาน ความผิดที่ทำไม่ร้ายแรงนัก และจำเลยได้บรรเทาผลร้ายจากการกระทำความผิดโดยนำเงินมาวางศาล 50,000 บาท เพื่อชำระแก่ผู้เสียหายตามที่เสียหายจริง เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองเคยรับโทษจำคุกมาก่อน เห็นควรให้โอกาสจำเลยทั้งสองกลับตนเป็นพลเมืองดี โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี

...................................

ศาลปกครองสูงสุดยืนตาม ศาลปกครองกลางแผนกคดีสิ่สิ่งแวดล้อม สั่งปรีบ 5,000 บาท เนื่องจากมิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองกลาง (ไทยพีบีเอส 8 มีนา 2562)


เปรมชัย กรรณสูตร กับพวก ล่าเสือดำทุ่งใหญ่นเรศวร

คดีฆ่าเสือดำในป่าสงวน

คดีที่ยื่นฟ้อง นายเปรมชัย กรรณสูตร ประธานบริหารบริษัท อิตาเลียนไทย พร้อมพวกรวม 4 คน ร่วมกันก่อเหตุล่าสัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวรศาลนัดฟังคำพิพากษา 19 มี.ค. นี้

ว่าแล้ว ต้มยำเสือดำ ก็กลายเป็นต้มจืด จริงๆ

เปรมชัยโดนแค่ ไก่ฟ้าหลังเทา แต่ไม่โดนเสือดำ ทั้งๆ ที่ หางเสือดำอยู่ในหม้อ เกิดอะไรขึ้นกับคดี?

ศาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พิพากษาจำคุกนายเปรมชัย กรรณสูต ประฑานบริษัท อิตาเลี่ยนไทย เป็นเวลา 16 เดือน ใน 5 ข้อหา ยกฟ้องข้อหาครอบครองซากเสือดำ

 1. ร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
 2. ร่วมกันล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. ร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
 4. ร่วมกันช่วยซ่อนเร้นช่วยพาเอาไปเสียหรือรับไว้ซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยกระทำความผิดกฎหมาย และ
 5. ร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต

24 พ.ค. 62

ทนายเปรมชัย ยื่นอุทธรณ์ศาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร

....................................

11 มิถุนายน 62

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 (สมุทรสงคราม) พิพากษา จำคุกนายเปรมชัย กรรณสูตร ในคดีติดสินบนเจ้าหน้าที่ เป็นเวลา 1 ปีไม่รอลงอาญา ส่วนนายยงค์ โดดเครือ จำเลยที่ 2 ศาลเห็นว่า ไม่เกี่ยวข้อง จึงให้ยกฟ้อง

นายเปรมชัย ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหลังยื่นประกัน 2000,000 บาท .. ศาลสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ .. ทนายนายเปรมชัยเตรียมยื่นอุทธร


อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศ

เบอร์โทรเหตุฉุกเฉิน

 
 • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
 • โจรกรรมรถ 1192
 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
 • ข้อมูลจราจร 1197
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • สอบถามเส้นทาง 1543
 • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
 • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอัตราแลกเปลี่ยนกลางระฟว่างประเทศ
  วิธีตรวจสอบธนบัตรรุ่นใหม่ (ร 10)
<<<วิธีตรวจแบ็งปลอม (ร 9)>>>
แลกเปลี่ยนธนบัตรหรือเงินสด ไปที่ "Super Rich" จะได้ เรท สูงกว่าแบงค์หรือที่อื่น Super Rich ไม่มีทั่วไป จะมีก็แต่ในเมืองท่องเที่ยว ค้นหา Super Rich ใน Google search
 
ใช้บัตรเอทีเอ็มในเมืองไทยควรตรวจสอบข้อมูลบน หน้าจอตู้เอทีเอ็มแบงค์ใช้กลเม็ดให้กดรับอัตราแลก เปลี่ยนที่ต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนกลางกว่า 2 บาท
 
กรมอุตุนิยมวิทยาฯ https://tmd.go.th/  highlite ท่องเที่ยว    
  จังหวัดเชียงราย  
วนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง บ้านดำ วัดป่าหมากหน่อ
วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน บ้านดำ ตำนานเล่าขานเกาะแม่ม่าย
เวียงหนองล่ม วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง
เวียงหนองหล่ม (อาณาจักรล่มสลายเมื่อพันกว่าปี) วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย Wat Rong Suaten วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย - Wat Huai Plakang
     
     
     
     
     
All rights reserved    
admin@livinginthailand.com