Living in Thailand   ASEAN ASEAN Living - Thai Lving Living - US Living     Start page
              May 27, 2016

 

most clicks

พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ. ๒๕๕๙

 


กระบวนการยุติธรรมเข้มแข็งคือทางออกประเทศ

เดินหน้าสู่ความเป็นธรรมตามหลักประชาธิปไตยสากล

ประเทศไทยอยู่ในระบบอุปถ้มภ์มาโดยตลอด และนับวันจะใช้กันอย่างพร่ำเพื่อ ใครจะรู้จักใคร ใครทำผิดอะไร หรือต้องการความสดวกรวดเร็ว รวมไปถึงเกิดคดีอาชญากรรมก็มีการวิ่งเต้นหาผู้มีอำนาจช่วยปัดเป่าคดีให้หายไป จนในที่สุดกฏหมายก็ไม่สามารถเอาผิดผู้ใดได้ จึงได้กลายมาเป็น อาชญากรรมครองเมือง ใครมีเส้นใหญ่กว่าใคร ลูกท่านหลานเธอไม่ต้องติดคุก หรือไม่ต้องเข้าขบวนการยุติธรรม

ถ้าใครว่าที่ผ่านๆ มามีความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงก็ เพี้ยน ไปหน่อย

ประชาธิปไตยไม่เพียงแค่ สิทธิและเสรีภาพ และมีการเลือกตั้งโอยเสรี

ส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญของประชาธิปไตยก็คือ กฏหมายที่เที่ยงธรรม ถูกต้อง และสามารถใช้บังคับได้ในทุกเหตุการณ์ ทุกกรณีย์ ไม่ว่าผู้กระทำความผิดเป็นใคร ลูกหลานหรือเครือญาติใคร หรือรู้จักใครยิ่งใหญ่แค่ไหน

 


สิทธิมนุษยชน - สิทธิเสรีภาพ และ กฏหมาย

ชาติตะวันตกยกเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องใหญ่ แต่จะเหนือสิ่งอื่นใดคงไม่ใช่ อย่าบ้าจี้เต้นตาม

สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสำคัญ แต่สิทธิและเสรีภาพก็ยังต้องอยู่ภายใต้กฏหมายที่บัญญัติไว้ (หมายถึงกฏหมายของแต่ละประเทศด้วย)

ความจำเป็นที่ต้องมีกฏหมายก็เพื่อใช้บังคับให้กระทำหรือไม่ให้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด และเพื่อความสงบเรียบร้อยของ บ้านเมื่อง

การตรากฏหมายก็ด้วยเหตุและผล คือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุและป้องกันไม่ให้ผลที่จะตามมา อันเนื่องจากการกระทำ

ประเทศไทยมีกฏหมายมาตรา 112 เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหมิ่นประมาทสถาบัน หรือวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย

ประเทศไทยปกครองโดยพระมหากษัตริย์กว่า 700 ปี พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ (ถ้าไม่ทั้งหมด)

ถ้าไม่มีมาตรา 112

ถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล วิพากษ์วิจารณ์สถาบันไปในทางเสื่อมเสีย ผู้ที่เคารพรักสถาบันอาจเกิด ความ ไม่พอใจ เกิดการต่อต้าน เกิดการทะเลาะวิวาท โดยบุคคล โดยกลุ่มบุคคล เกิดการ ทำร้ายร่างกาย และถึงขั้นเสียชีวิต ประเทศจะไม่สงบสุข ขาดความมั่นคง เพราะคนในชาติทะเลาะกันเอง มาตรา 112 จึงมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ เช่นนั้น แน่นอนว่ากฏหมายต้องมีบทลงโทษ ถ้าไม่มี กฏหมายก็ขาดประสิทธิภาพ

มาตรา 112 เป็นกฏหมายของประเทศไทย ทั่วโลกต้องเคารพและปฏิบัติตาม เช่นเดียวกับกฏหมายของประเทศอื่น ที่คนไทยต้องเคารพและปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะชอบหรือเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม

กฏหมายมีไว้เพื่อ ป้องกัน ปราบปราม กำหนดให้กระทำหรือไม่ให้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทุกประเทศก็มีกฏหมายเฉพาะกาลเช่นกัน ยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีกฏหมายมากมายเพื่อใช้ในการปกครอง ประเทศ มลรัฐ และเมือง

สหรัฐฯ มีกฏหมายประเทศ (Federal law) กฏหมายมลรัฐ (State law) และกฏหมายเมือง (City law)

ตัวอย่างในสหรัฐฯเมื่อเร็วๆ นี้ หลายมลรัฐมีการออกกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีการบิกกล่าวส่วนผสมของอาหารที่มี GMO ปะปน ซึ่งกฏหมายนี้เป็นกฏหมายเฉพาะมลรัฐ ไม่เกี่ยวกับกฏหมายประเทศ หมายถึงมลรัฐใดไม่มีกฏหมายนี้ก็ได้

หรืออีกกฏหมายหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้เช่นกัน กฏหมายการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะอย่างเปิดเผบ กว่า 40 มลรัฐได้ผ่าน กฏหมายนี้ และมีความแตกต่างกันในแต่ละมลรัฐ เช่นการกำหนดพื้นที่ห้ามพกอาวุธ หรือในเมือง (City) บางเมืองก็มี กฏหมายครอบคลุมเฉพาะเมือง เช่นห้ามพกพาอาวุธอย่างเปิดเผยในทุกกรณี หรือเฉพาะบางพื้นที่

ไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ก๊ตาม เมื่อกฏหมายมีอยู่ก็ต้องปฏิบัติตาม เมื่อมีผู้กระทำความผิด ก็ต้องเข้าสู้กระบวนการยุติธรรม ตามที่กฏหมายกำหนด


TTIP Leaks

Greenpeace เผยเอกสารลับ 248 หน้าของการเจรจาการค้าและการลงระหว่าง กลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐฯ หรือ TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)

เป้าหมายสำคัญของการเจรจาก็คือ การให้กลุ่มประเทศยุโรปลดหย่อนกฏหมายการปิดฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม GMO (Genetically Modified Organisms) และสารเคมีที่ใช้ในอาหาร ทำให้เกิดการประท้วงในหลายประเทศ

สำหรับประเทศไทยและกลุ่มประเทศ ASEAN ก็มี TPP (Trans Pacific Partnership)

รัฐบาลไทยยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลง (และหวังว่าจะไม่ร่วมด้วย) แต่บริษัทใหญ่อย่าง เจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนรัฐบาลให้ลงนามในข้อตกลง

ประเทศไทยและกลุ่มประเทศใน ASEAN ไม่ต้องการ จีเอ็มโอ เพราะเรามีผลิตผลทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์

ประเทศไทยพยายามลดการใช้ศารเคมีในการเกษตร สารเคมีเพิ่มต้นทุนการผลิต ชาวไร่ชาวนาเจ็บป่วยจากสารเคมี ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้หันมาใช้การเกษตรอินทรัย์ ซึ่งเพิ่มผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ข้อตกลง TTIP และ TPP เป็นเพียงแค่ประโยชน์ของบริษัทใหญ่ๆ ทั้งสิ้น แต่ผลตามมาจะเป็นความหายนะในภาคเกษตรของกลุ่มประเทศอาเซียน และประชาชนจะรับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายที่ไม่มีทางรู้ว่าเป็นชนิดใด เพราะข้อยกเว้นการปิดฉลากอาหาร

 


 

 

 
currency exchange
Bangkok Bank May 28
USD (50 / 100) 35.22
British 51.33
Euro 39.22
Japanese (100 Yen) 31.77
Chinese (Yuan) 5.12
Hongkong Dollar 4.48
   
ASEAN Rates
More exchange rates from Bangkok Bank
How to spot counterdeit currency
 
 
Thai national weather forecast http://tmd.go.th/en/
 
May 29 - June 2

North: cloudy, rain 30 - 40% of the area, temperature, 24 / 34C (75 / 93F)

Northeast: cloudy, rain 40 - 60% of the area, temperature, 24 / 34C (75 / 93F)

Central: cloudy, rain 30 - 40% of the area, temperature, 26 / 35C (79 / 95F)

East: cloudy, rain 40 - 60% of the area, temperature, 25 / 34C (77 / 93F) from southwest 15 - 35 km/hr. seawave 1 - 2 meter

South - Gulf of Thailand: cloudy, rain 40 - 60% of the area, temperature, 25 / 33C (77 / 91F) from southwest 15 - 35 km/hr seawave 1 - 2 meter

South - Andaman Sea: cloudy, rain 60 - 80% of the area, temperature 27 / 35C (80 / 95F) wind from southwest 20 - 35 km/hr. seawave 2 meter

Emergency Phone
 • Emergency 191 / 1190
 • Stolen vehicle 1192
 • Highway patrol 1193
 • Waterway accident 1196
 • Traffic information 1197
 • Traffic route information 1543
 • Emergency doctor 1154
 • Tourists police 1155
 • Emergency healthcare - Narenthorn Center 1669
 • Accident report - Police hospital 1691
เบอร์โทรฉุกเฉิน
 • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
 • โจรกรรมรถ 1192
 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
 • ข้อมูลจราจร 1197
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • สอบถามเส้นทาง 1543
 • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
 • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
 
     

TV online :

ทีวีไทย Thai PBS http://www.thaipbs.or.th/

กรมประชาสัมพันธ์ National Broadcasting NBT11 http://nbttv.prd.go.th/

เนชั่น แชนแนล http://www.nationchannel.com/

Thai News

Bangkok Post http://bangkokpost.com/

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ http://www.thanonline.com/index.php

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุระกิจ http://bangkokbiznews.com/home/

หนังสือพิมพ์โพสท์ทูเดย์ http://www.posttoday.com/

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/

หนังสือพิมพ์เดรินิวส์ http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ http://www.siamrath.co.th/web/

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ http://manager.co.th/home/

หนังสือพิมพ์มติชน http://www.matichon.co.th/

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ http//thaipost.net