December 21, 2014
ASEAN Living Living  
         

อาชญากรรมแห่งศตวรรษ
 

พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ กับพวก .... >>>

ข้อหาตามประมวลกฏหมาย

 • ร่วมกันหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
 • เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจ เพื่อให้บุคคลใด มอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเอง หรือผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148
 • เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149
 • เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
 • จัดให้เล่นการพนัน(ถั่วครอบ) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12(1) และความผิดฐาน ฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3(5) (9) มาตรา 5(1) (2) และมาตรา 60
 • ร่วมกัน บุกรุก ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่าหรือทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดครอบครองที่ดินของรัฐเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันปลูกสร้างฝาย ล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้น้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 55, 72 ตรี และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 มาตรา 117
 • ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 19 และ 47

ASEAN Flowers Chiang Rai Flowers Festival
The 3rd annual Chiang Rai ASEAN Flowers Festival Dec.24 - Jan.11 The 11th annual Chiang Rai Flowers Festival December 26 - February 14

ติดตามร่างกฏหมาย

กฏหมายทวงหนี้

สนช. 150 เสียงผ่านกฏหมายทวงหนี้

   

ภาษีมรดก (พ.ศ. ....)

ภาษีมรดกผ่านความเห็นชอบค.ร.ม. เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2557

ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (พ.ศ....)

(ฉบับที่ ....) พ.ศ. ผ่านสภานิติบัญญัติ 2 ฉบับ

สนช.เห็นด้วย เลือกตั้งนายกฯ

สมาชิกสภานิติบัญญีติแห่งชาติ มีมติ 160 เสียง ส่งความเห็นให้กมธ.สภายก ร่างรัฐธรรมนูญ

สภาปฏิรูปแห่งชาต

เสนอนายกฯ โดยประชาชน

สปช. เสียงส่วนใหญ่เสนอเลือกนายกฯ ทางตรงโดยประชาชน แต่ยังไม่มีการยื่น สภายกร่างรัฐธรรมนูญ

 

 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช)

สนช. 160 เสียงเห็นชอบเสนอ มาตรา 34 วรรค 2

สนช.เห็นชอบ ส่งมาตรา 34 วรรค 2 (รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว) ให้สภายกร่าง พิจารณา

 

 

สภายกร่างรัฐธรรมนูญ

บวรศักดิ์ - หลักการรัฐธรรมนูญภาค 1 เรียบร้อยแล้ว ร่างรัฐธรรมนูญเริ่ม 12 มีนา

 

   

 


most clicks
Currency Exchange
Bangkok Bank December 19
USD (50 / 100) 32.47
British 50.66
Euro 39.78
Japanese (100) 27.26
Chinese (Yuan) 4.95
 
More exchange rates
How to spot counterdeit currency
 
wheather December 22 - 24
 
Wat Rongkhun (วัดร่องขุ่น)

North: morning fog, temperature upper part 11 / 25C (52 / 77F) lower part 16 / 28C (61 / 82F) mountain low 3 - 6C (37 - 43F) wind 15 - 30 km/hr.

Northeast: morning fog, temperature 12 / 26C (53 / 79F) in upper part 15 / 28C (59 / 85F) in lower part, mountain low 4 - 8C (39 - 46F) wind 20 - 35 km/hr

Central: morning fog, temperature 15 / 29C (59 / 84F) wind 15 - 35 km/hr

East: morning fog, temperature 17 / 29C (62 / 84F) wind 20 - 35 km/hr seawave 1 - 2 meter

South, Gulf of Thailand: chance of rain 40 - 60% of the area, temperature 22 / 28C (71 / 82F) wind 20 - 40 km/hr. seawave 2 - 3 meter

South, Andaman Sea: chance of rain 30 - 40% of the area, temperature 22 / 29C (71 / 84F) wind 15 - 35 km/hr. seawave 1 - 2 meter

Emergency Phone
 • Emergency 191 / 1190
 • Stolen vehicle 1192
 • Highway patrol 1193
 • Waterway accident 1196
 • Traffic information 1197
 • Traffic route information 1543
 • Emergency doctor 1154
 • Tourists police 1155
 • Emergency healthcare - Narenthorn Center 1669
 • Accident report - Police hospital 1691
เบอร์โทรฉุกเฉิน
 • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
 • โจรกรรมรถ 1192
 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
 • ข้อมูลจราจร 1197
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • สอบถามเส้นทาง 1543
 • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
 • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
 
 
       
       
       
       

TV online :

ทีวีไทย Thai PBS http://www.thaipbs.or.th/

กรมประชาสัมพันธ์ National Broadcasting NBT11 http://nbttv.prd.go.th/

เนชั่น แชนแนล http://www.nationchannel.com/

Thai News

Bangkok Post http://bangkokpost.com/

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ http://www.thanonline.com/index.php

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุระกิจ http://bangkokbiznews.com/home/

หนังสือพิมพ์โพสท์ทูเดย์ http://www.posttoday.com/

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/

หนังสือพิมพ์เดรินิวส์ http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ http://www.siamrath.co.th/web/

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ http://manager.co.th/home/

หนังสือพิมพ์มติชน http://www.matichon.co.th/

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ http//thaipost.net

       

All rights reserved

admin@livinginthailand.com