January 25, 2015
ASEAN Living Living  
         

ถอดถอน "ยิ่งลักษณ์" เรื่องทุจริต - "ถอดถอนนิคม - สมศักดิ์" เรื่องการเมือง
 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) 190 : 18 เสียง มีมติถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในเรื่องของการทุจริต โครงการรับจำนำข้าวที่สร้างความเสียหายกว่า 5 - 6 แสนล้านบาท จำนวนสมาชิกในที่ประชุม 219 คน จำนวนสมาชิกทั้สิ้นมี 220 คน (ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน คือ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) งดออกเสียง 8 เสียง บัตรเสีย 3 ใบ การลงมติถอดถอนเป็นไปตาม มาตรา 6 ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

สนช.มีเสียงก้ำ้กึ่ง

 • ถอดถอน สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานสภารัฐสภา 100 เสียง ต่อ 115 เสียงไม่ถอดถอน งดออกเสียง 4
 • ถอดถอน นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา 95 เสียง ต่อ 120 เสียงไม่ถอดถอน งดออกเสียง 4

ทั้งสองเป็นเรื่องการเมือง เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่มิชอบในสภา

น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าโครงการจำนำข้าว เป็นผู้ริเริ่มโครงการรับจำนำข้าวในราคาที่สูงกว่าตลาดมาก มีการทุจริตในโครงการทุกขั้นตอน ปปช. (ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ได้ยื่นหนังสือท้วงติงต่อนายกฯ ถึงสามครั้ง แต่นายกฯ ไม่มีการยับยั้ง จึงเป็นที่มาของการยื่นถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในฐานะนายกฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการจำนำข้าว อ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ มติของการถอดถอนนี้จึงเป็นการถอดถอนในเรื่องของการทุจริตที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การเมืองหรือเกี่ยวข้องกับความเป็น ประชาธิปไตย

นอกจากนี้อัยการสูงสุดยังมีคำสั่งฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ตามมาตรา 157 (ระเว้นหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ)

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ยังมีภาคสอง พิสูจน์ตนเองว่าไม่ผิด การออกเสียงถอดถอนในสภาอาจเป็นเรื่องการเมือง


11th anjnual Chiang Rai Flowers Festival "ปีแห่งความรัก"


ASEAN Flowers Chiang Rai Flowers Festival
The 3rd annual Chiang Rai ASEAN Flowers Festival Dec.24 - Jan.11 The 11th annual Chiang Rai Flowers Festival December 26 - February 14
ประวัติ งานไม้ดอกอาเซี่ยน ประวัติ งานเชียงรายดอกไม้งาม

อาชญากรรมแห่งศตวรรษ

พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ กับพวก .... >>>


ติดตามร่างกฏหมาย

กฏหมายทวงหนี้

สนช. 150 เสียงผ่าน กฏหมายทวงถามหนี้ 19 ธ.ค.

กฏหมายทารุณกรรมสัตว์

พ.ร.บ.ทารุณกรรมสัตว์ปะรกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2557

 

 

ภาษีมรดก (พ.ศ. ....)

ภาษีมรดกผ่านความเห็นชอบค.ร.ม. เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2557

ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (พ.ศ....)

(ฉบับที่ ....) พ.ศ. ผ่านสภานิติบัญญัติ 2 ฉบับ

สนช.เห็นด้วย เลือกตั้งนายกฯ

สมาชิกสภานิติบัญญีติแห่งชาติ มีมติ 160 เสียง ส่งความเห็นให้กมธ.สภายก ร่างรัฐธรรมนูญ

สภาปฏิรูปแห่งชาต

เสนอนายกฯ โดยประชาชน

สปช. เสียงส่วนใหญ่เสนอเลือกนายกฯ ทางตรงโดยประชาชน แต่ยังไม่มีการยื่น สภายกร่างรัฐธรรมนูญ

 

 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช)

สนช. 160 เสียงเห็นชอบเสนอ มาตรา 34 วรรค 2

สนช.เห็นชอบ ส่งมาตรา 34 วรรค 2 (รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว) ให้สภายกร่าง พิจารณา

 

 

สภายกร่างรัฐธรรมนูญ

บวรศักดิ์ - หลักการรัฐธรรมนูญภาค 1 เรียบร้อยแล้ว ร่างรัฐธรรมนูญเริ่ม 12 มีนา

 

กมธ. ไม่เห็นด้วย - นายกมาจากการเลือกตั้ง

 

 

 


most clicks
Currency Exchange
Bangkok Bank January 23
USD (50 / 100) 32.25
British 48.15
Euro 36.24
Japanese (100Yen) 27.24
Chinese (Yuan) 4.93
Hongkong Dollar 4.11
ASEAN Rates
More exchange rates from Bangkok Bank
How to spot counterdeit currency
 
  
wheather January 23 - 28
 
Wat Rongkhun (วัดร่องขุ่น)

North: morning fog, temperature 16 /31C (59 / 88F) mountain low 9 - 14C ( 48 - 57F) wind 15 - 30 km/hr.

Northeast: moring fog, temperature 16 / 31C (59 / 88F) mountain low 9 - 13C (48 - 55F) wind 15 - 30 km/hr

Central: morning fog, temperature 19 / 31C (66 / 88F) wind 15 - 30 km/hr

East: morning fog,, temperature 21 / 31C (70 / 88F) wind 15 - 35 km/hr seawave 1 - 2 meter

South, Gulf of Thailand: chance of rain 10 - 20% of the area in lower part, temperature 22 / 30C (71 / 86F) wind 15 - 35 km/hr. seawave 1 - 2 meter

South, Andaman Sea: chance of rain 10% of the area in lower part, temperature 23 / 31C (73 / 88F) wind 15 - 35 km/hr. seawave 1 - 2 meter

Emergency Phone
 • Emergency 191 / 1190
 • Stolen vehicle 1192
 • Highway patrol 1193
 • Waterway accident 1196
 • Traffic information 1197
 • Traffic route information 1543
 • Emergency doctor 1154
 • Tourists police 1155
 • Emergency healthcare - Narenthorn Center 1669
 • Accident report - Police hospital 1691
เบอร์โทรฉุกเฉิน
 • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
 • โจรกรรมรถ 1192
 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
 • ข้อมูลจราจร 1197
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • สอบถามเส้นทาง 1543
 • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
 • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
 
 
       
       
       
       

TV online :

ทีวีไทย Thai PBS http://www.thaipbs.or.th/

กรมประชาสัมพันธ์ National Broadcasting NBT11 http://nbttv.prd.go.th/

เนชั่น แชนแนล http://www.nationchannel.com/

Thai News

Bangkok Post http://bangkokpost.com/

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ http://www.thanonline.com/index.php

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุระกิจ http://bangkokbiznews.com/home/

หนังสือพิมพ์โพสท์ทูเดย์ http://www.posttoday.com/

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/

หนังสือพิมพ์เดรินิวส์ http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ http://www.siamrath.co.th/web/

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ http://manager.co.th/home/

หนังสือพิมพ์มติชน http://www.matichon.co.th/

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ http//thaipost.net

       

All rights reserved

admin@livinginthailand.com