English English
Living in Thailand Living in Thailand start page October 2, 2018

     
     
    เดือนกันยายน >>>

พ.ร.บ.เก็บเงินช่วยบริการสาธารณสุข

มาถูกทาง

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอร่าง พ.ร.บ. จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของส่วนบริการ ภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยการเพิ่มภาษีบุหรี่ซองละ 2 บาท เพื่อช่วยให้โรงพยาบาลมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น

อย่างนี้เรียกว่า เป็นการจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม ในสหรัฐและอีกหลาย ๆ ประเทศเขาก็ทำแบบนี้ เพราะบุหรี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เสียสุขภาพ ผู้สูบบะหรี่เพิ่มภาระให้กับโรงพยาบาล ก็สมควรเก็บภาษีบุหรี่เพิ่มเพื่อใช้ในการรักษา ไม่ใช่นำเงินภาษีจากผู้ที่ไม่สูบบุหรี่มาใช้รักษา

และก็อยาลืมเก็บภาษีเพิ่มจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล ... นอกเหนือจาก ผู้บาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเหตุเพราะเมาแล้วขับ และบาดเจ็บที่เกิดจากการที่เมาแล้วทะเลาะวิวาท ทุกอย่างไปลงเอยที่โรงพยาบาล ที่ต้องดูแลรักษา

ว่ากันตามความเป็นจริง ควรเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าบุหรี่หลายเท่า เพราะผลของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมากกว่าส่วนบุคคล

แต่ก็คงจะยาก แรงต้านเยอะ ทั้งบริษัทเครื่องดื่มและนักดื่ม ถึงได้มีการสนับสนุนการศึกษาผลดีของการดื่ม ปิดบังซ่อนเร้นผลเสีย และเพราะว่าคนร่างกฏหมายบางคนก็เป็นนักดื่มเช่นกัน


สารเคมีตกค้างใน ผัก-ผลไม้

กระทรวงเกษตรตรวจพบสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้

 

 

 


     

ตามข่าว

 
บ้านป่าแหว่ง

บ้านป่าแหว่งดอยสุเทพ

โครงการบ้านพักตุลาการศาล เริ่มกันอย่างไทย ๆ ดำเนินการต่อเนื่องอย่างไทย ๆ กำลังจะจบอย่างไทย ๆ แต่ชาวเชียงใหม่รับไม่ได้

ดอยสุเทพถือว่าเป็นสถานที่สักสิทธิ์ของชาวเชียงใหม่ การถางป่าแล้วสร้างบ้านบนดอย ชาวเชียงใหม่ รับไม่ได้ ต้องลื้ถอนและคืนสภาพป่าเหมือนเดิม พร้อมสู้ไม่ถอย

โครงการที่ทำการศาลอุทธรภาค 5 (อยู่เชิงดอย) และบ้านพักตุลาการศาล (อยู่บนเขาด้านหลังที่ทำการ) โครงการนี้เริ่มมาสิบกว่าปีแล้ว ที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ของทหารใช้ในการฝึกกำลังพล มีเนื้อที่กว่า 23,000 ไร่ ทหารได้ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ซึ่งตอนนั้น (เมื่อประมาณ 50 กว่าปีก่อน) อยู่ในสภาพป่าเสื่อมโทรม

ปี 2546 กระทรวงยุติธรรมได้ขอใช้พื้นที่จากทหาร เพื่อสร้างที่ทำการศาลและบ้านพัก เป็นจำนวนเนื้อที่ กว่าร้อยไร่ (ขณะนั้นพื้นที่ป่าเริ่มอุดมสมบูรณ์แล้ว) มณฑลทหารบกที่ 33 ได้ตรวจสอบและพบว่า บริเวณนั้นไม่ได้อยู่ฝในเขตอุทยานหรือเขตป่าสงวนจึงเห็นควรให้ใช้ที่ดินตามที่ขอ แต่เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง มณฑลทหารฯ ได้โอนที่ดินดังกล่าวไปขึ้นอยู่กับที่ราชพัสดุ แล้วให้ให้สำนักงานศาลไปขอใช้พื้นที่ราชพัสดุจากผู้ว่าราชการเชียงใหม่ รวมเนื้อที่ 147 ไร่เศษ

ชาวเชียงใหม่บอกว่า การก่อสร้างเริ่มจากที่ทำการศาลบริเวณเชิงดอยเมื่อปี 2556 ซึ่งก็ไม่ขัดข้อง แต่พอเห็นอีกทีประมาณสองปีพบว่ามีการมีการตัดต้นไม้ขึ้นไปบนดอย แล้วงานก่อสร้งก็เริ่ม ถึงตอนนี้ชาวเชียงใหม่ก็เริ่มมีการพบปะหารืกัน และก็มีการทักท้วง แต่เรื่องก็เงียบหายไป งานก่อสร้างก็ยังดำเนินต่อไป ในที่สุดทนไม่ได้จึงได้มีการชุมนุมกันและได้ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ

ของหลวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

เมื่อรัฐบาลอนุมัติเงิน (จากภาษีที่ประชาชนจ่าย) เพื่อการก่อสร้างโครงการ ที่ทำการศาลและบ้านพัก การก่อสร้างก็ต้องมีการทำสัญญา สัญญามีความผูกมัดกับทางราชการ งานจะต้องสิ้นสุดตามสัญญา จึงเป็นที่มาว่า เหตุใดการประท้วงให้ระงับการก่อสร้างไม่เป็นผล

และการเรียกร้องให้รื้อถอนก็คงทำไม่ได้เช่นกัน เหตุเพราะว่า เป็นทรัพย์สมบัติของหลวง

ไม่แน่ใจว่าจะมีกฏหมายใดที่จะใช้เป็นข้ออ้างในการรื้อถอนหรือไม่ หรือวาต้องรออีกกี่ปีจึงรื้อถอนได้
อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศ

เบอร์โทรเหตุฉุกเฉิน

 
  • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
  • โจรกรรมรถ 1192
  • ตำรวจทางหลวง 1193
  • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
  • ข้อมูลจราจร 1197
  • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
  • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
  • สอบถามเส้นทาง 1543
  • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
  • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
อ้ตราแลกเปลี่ยน - ธนาคารแห่งประเทศไทย
<<<วิธีตรวจแบ็งปลอม>>>
กรมอุตุนิยมวิทยาฯ https://tmd.go.th/  
     
     
เวียงหนองล่ม วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง
เกาะแม่ม่าย - เวียงหนองล่ม วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย Wat Rong Suaten วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย - Wat Huai Plakang
 
 
       
All right reserved      
admin@livinginthailand.lcom