November 16, 2019
Living in Thailand

Living in Thailand

Living in Thailand -start page-English US
  Start Page  

travel highlight living thai law
     

news

Thai Independence Day, ๖ พฤศจิกายน

๖ พฤศจิกายน วันชาติไทย ที่คนไทยลืม

ผ่านไปเกือบอาทิตย์ ไม่มีใครพูดถึงสักแอะ สำนักข่าวก็ไม่เอ่ยถึง What a shameful

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๓๑๐ เป็นวันที่ พระเจ้าตากสินประกาศเอกราชของชาวสยาม .. ถึงวันนี้ก็ 252 ปี

ถ้าไม่มีพระเจ้าตากสิน ก็ไม่มี วันนั้น ... ถ้าไม่มีวันนั้น ก็ไม่มีประเทศไทยวันนี้

วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 เป็นวันประกาศอิสรภาพของคนอเมริกัน หลังจากที่ได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อปลดแอกจากประเทศอังกฤษ เป็นที่รู้กันทั่วโลก 4th of July - Independence Day

................................

เพื่อนส่งมา เห็นว่าสมควรแชร์ (ไม่รู้แหล่งที่มาของต้นฉบับ) ... ไม่งั้นก็คงลืมวันสำคัญ (อย่างมาก) ของประเทศไทย

...............

วันชาติไทย ที่คนไทยลืม ๖ พ.ย.

วันกู้ชาติ ๖ พฤศจิกายน หรือ "วันประกาศอิสระภาพ" ราชอาณาจักรสยาม วันที่คนไทยลืมสนิทไปแล้ว !

กูเหนื่อยยากแสนสาหัส ก็มิใช่เพื่อตัวกู
เมื่อกูเสียเลือดเสียเนื้อ ก็มิหวังต่ออำนาจ
กูกู้ชาติบ้านเมือง ก็เพื่อสร้างบ้านเมือง
กูรวบรวมพี่น้อง ก็ยังประโยชน์แด่พี่น้อง
ถึงกูจะถูกแยกร่าง สลายวิญญาน กูก็สาบาน "ว่ากูจะกลับมา"

๖ พฤศจิกายน วันกู้ชาติ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงทำให้แผ่นดินไทยมี เอกราช อิสรภาพมาถึงลูกหลานไทยในวันนี้

๖ พฤศจิกายน ๒๓๑๐ วันกู้ชาติสยาม วันที่โลกลืม

วันที่ ๖ พฤศจิกายน วันที่คนไทยทั้งประเทศฃืมไปแล้ว เมื่อ ๒๗๔ ปีที่แล้ว วันที่ ๖ พฤศจิกายน คือวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติสยาม "วันกู้ชาติ" หรือ "วันประกาศอิสรภาพ" ราชอาณาจักรสยาม วันที่คนไทยลืมสนิทไปแล้ว

คือวันที่กองทัพกู้ชาติของพระเจ้าตากเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาคืนจากข้าศึกพม่า ข้าศึกที่เผากรุงศรี ฆ่าชาวกรุงศรีนับแสน และยึดไว้ ๗ เดือนเต็มพอดี วันที่เราสามารถล้างแค้นปลดแอกและขับไล่ข้าศึกออกจากดินแดนสยาม และคืนความสุขให้กับชาวสยาม ที่ทนทุกข์ยากยากใต้วงล้อมข้าศึกมานับปี

วันกู้ชาติ หรือ วันประกาศอิสรภาพ (Independence Day) ถ้าเป็นนานาประเทศ เขาจะถือว่าเป็นวันชาติที่สำคัญที่สุด วันประกาศเอกราชที่ทุกชาติจะยกย่อง และฉลองกันอย่างเอิกเกริกสมศักดิ์ศรี แต่เป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศไม่มีใครพูดถึงเลย


 
 
ข่าวท่องเที่ยว
ถ้ำหลวงเปิดให้เข้าชม "โถง 1" แล้ว เมื่อ 1 พ.ย.
 
     
     
     
เที่ยว เชียงราย    
ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เวียงหนองล่ม วัดป่าหมากหน่อ
อุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เวียงหนองหล่ม (อาณาจักรล่มสลายเมื่อ 1,500 ปี) ตำนานเล่าขานเกาะแม่ม่าย
วัดร่องเสือเต้น Wat Rong Khun บ้านดำ
วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย วัดร่องขุ่น บ้านดำ
     
เที่ยว ลำพูน เมืองเก่า 1,343 ปี    
พระธาติหริภุญชัย    
พระธาตุหริภุญชัย    
     
เที่ยว เชียงใหม่ วัดสวยงาม    
วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่    
วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่    
     

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศ

เบอร์โทรเหตุฉุกเฉิน

currency exchange rate from central bank

  • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
  • โจรกรรมรถ 1192
  • ตำรวจทางหลวง 1193
  • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
  • ข้อมูลจราจร 1197
  • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
  • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
  • สอบถามเส้นทาง 1543
  • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
  • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอัตราแลกเปลี่ยนกลางระหว่างประเทศ กรมอุตุนิยมวิทยาฯ https://tmd.go.th/  
วิธีตรวจ ธนบัตรใหม่ (ร.10)    

currency exchange

แลกเปลี่ยนเงินตราแข่งดุ

แบ็งคไทยสู้ Super Rich และ ร้านแลกเปลี่ยนอื่น

ในบริเวณที่แย่งชิงลูกค้า ..

สถานีแอร์พอร์ทลิงค์ เป็นบริเวณแข่งขันสูง นักท่องเที่ยว เดินทางเข้าก็ต้องการแลกเงิน เดินทางออกก็และกเงิน

บริเวณที่มีนักท่องเที่ยว ก็แข่งขัน .. ควรตจรวจสอบก่อน

วิธีตรวจธนบัตร ร9 Super Rich แลกเปลี่ยนเงินตรา ร้านนี้ที่ อ.เมือง จ.เชียงราย อยู่ห่างจากสถานีขนส่ง 1 ประมาณ 100 เมตร  
ใช้บัตร ATM เพื่อถอนเงิน    

ใช้บัตร เอทีเอ็ม ถอนเงินในไทย ควรตรวจสอบข้อมูลที่ จอเอทีเอ็ม ก่อนที่จะกดยอมรับ อัตราแลกเปลี่ยนที่แบ็งค์ เสนอจะต่ำกว่าอัตราแลำเปลี่ยนกลางมากถึง 2 บาท

เราพบว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่แบ็งค์เสนอ ต่ำกว่าอัตรา แลกเปลี่ยนกลางที่กำหนดไว้ในบัตรเอทีเอ็ม และอัตรราแลกเปลี่ยนเงินสดตามร้านทั่วไป ... ตรวจสอบก่อนตัดสินใจ กด

เราพบว่า มีแบ็งค์หนึ่งที่ใช้วิธีหลอกให้กดยอมรับ ด้วยการ บอกให้กดระหัสใหม่ พร้อมกันนั้นมีข้อความข้างล่าว ระบุว่า คุณยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แบ็งค์เสนอ ตามที่เห็น ข้าล่าง เราขาดทุนประมาณ 2 บาท ต่อดอลลาร์

ATM awareness ATM awareness ATM awareness
ค่าธรรมเนียม 220 บาท (ทุกแบ็งค์เท่ากัน) คุณต้องยอมรับ ก่อนที่จะดำเนินการต่อ ยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แบ็งค์เสนอหรือไม่ ถ้าไม่ .. อัตราแลกเปลี่ยนก็จะเป็นไปตามบัตรเอทีเอ็มของคุณ (ภาพนี้ไม่เกี่ยวข้องกับแบ็งค์ทางภาพขวา)
     
     
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com