English English
Living in Thailand Living in Thailand start page April 14, 2019

     
     

พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒


ภาวะเงินฝืด - อยู่กับลุงกระเป๋าแฟบ

กรมการปกครองบุกจับขบวนการค้ามนุษย์ในคาราโอเกะแห่งหนึ่งใน อ.พาน จ.เชียงราย คือตัวอย่างของ ภาวะเงินฝืดและกระเป๋าแฟบในบุค คสช.กุมอำนาจ

ในการจับกุมพบว่า ที่คาราวโอเกะแห่งนี้มีการนำหญิงสาวจากประเทศเมียนมา ข้ามแดนมาขายบริการทางเพศ และพบว่ามีโพยรายชื่อจ่ายส่วยให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานตำรวจต่างๆ รวมทั้ง ตรวจคนเข้าเมือง เรียกว่าปิดปากกันเป็นระบบ และนอกจากนี้ยังเชื่อว่ามีการส่งส่วยไปให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานอีกด้วย จึงเป็นหตุที่กรมการปกครองต้องดำเนินการจับกุมเอง

ในยุคที่รัฐบาลจากการเลือกตั้งคุมคุมมหาดไทย กรมการปกครองก็เรียบร้อยโรงเรียน ขบวนการเถื่อนทั้งหลายก็ทำเงินกันมากมาย ส่งสว่ยขึ้นไปตามลำดับ กระเป๋าก็ตุงกันตามๆ กัน ภาวะเงินเฟ้อสะพัดกันถ้วนหน้า ลงไปถึงพ่อค้าแม่ขายระดับล่าง ใครๆ ก็แฮปปี้

นี่คือส่วนหนึ่งที่ขบวนการ เถื่อน อยากให้ มีการเลือกตั้งเร็วๆ อยากให้คสช. ออกไปให้พ้นๆ โดยเร็ว

 

 

พวกบ้าฝรั่งเศสสุดกู่

นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล  อดีตเอกอัครราชทูตไทย โพสต์เฟซบุ๊ก

แต่ไม่ว่าผมจะมีความผูกพันกับประเทศฝรั่งเศสสักแค่ไหนก็ตาม สิ่งที่ผมรำลึกไว้เสมอ คือ พระราชดำรัสของในหลวง ร .5 ที่ทรงตักเตือนนักเรียนไทยในต่างประเทศว่า 

“ให้พึงนึกในใจไว้ว่าเราไม่ได้มาเรียนจะเป็นฝรั่ง เราเรียนเพื่อจะเป็นคนไทยที่มีความรู้เสมอด้วยฝรั่ง” 
และยิ่งเมื่อครั้งที่ผมต้องออกไปประจำการทำงานที่ลาว 6 ปีกว่า ทำให้ผมตระหนักและรับรู้ด้วยตาของผมเองว่า ฝรั่งเศส ได้กระทำการอันแสนเลวร้ายไว้กับประเทศไทยเราเพียงใด 

ผมไม่ได้แอนตี้ฝรั่งเศส แต่ผมมีจิตตระหนักรับรู้ในใจตลอดเวลาว่า ฝรั่งเศสเคยทำอะไรไว้กับไทยเรา!!!
ผมเตือนใจผมตลอดเวลาว่าอย่าเห่อเหิมบ้าฝรั่งเศส หรือยึดตามฝรั่งเศสเสมอไป 

ฝรั่งเศสก็คือชาติมหาอำนาจชาตินึงที่แสวงหาผลประโยชน์จากชาติอื่นที่เล็กกว่า ด้อยกว่าด้วยลัทธิจักรวรรดินิยมแบบเห็นแก่ตัว และไม่ได้เป็นตัวอย่างประชาธิปไตยใดๆที่ควรยึดถือปฏิบัติตามไปหมดทุกอย่าง ส่วนดีก็มี ส่วนไม่ดีก็เยอะ 

https://www.thaipost.net/main/detail/32855

.........................................

ซ้ายจัดดัดจริต

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ทนไม่ได้ถูกโลกโซเชียลโจมตีหนัก
ไม่แค่นั้น สื่อบางสำนักก็ผสมโรงด้วย บางสำนักขยายความเพิ่มไปอีก

ไม่นุก ไม่ตลกเลย - ถ้ารู้ความจริง
การเมือบไทยไม่ได้ไปไหน ยังอยู่ในวังวนเดิม เพียงแต่ว่า ซ้ายจัด เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่

แต่ดูเหมือนว่าทางฝ่ายทหารเขารู้ เขาถึงได้เตรียมการรองรับไว้
ไม่แค่ปล่อยให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแล้วก็จบ กลับเข้ากรมกองได้
ก็เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่า เลือกตั้งของไทยก็เหมือนการเปลี่ยนจาก เผด็จการทหารไปสู่เด็จการรัฐสภา

ยึดอำนาจ 5 ปีเห็นจะไม่พอ ต้องมีแผนรองรับเผื่อเอาไว้อีกสัก 5 ปี เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศตาสว่างขึ้น เข้าใจประชาธิปไตยสำหรับประเทศไทยที่ถูกต้อง

เราอยู่ต่างประเทศมานานเรารู้ เรากลับมาเมืองไทย เราเห็น เรารู้ ประชาธิปไตยของไทยจะเหมือนกับประเทศอื่นไม่ได้ เพราะโครงสร้างและความเป็นมาของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน รวมทั้งวิถีชัวิตของประชากรของแต่ละประเทศก็ต่างกัน ประชาธิปไตยของแต่ละประเทศจึงไม่เหมือนกัน

หรือว่ากันชัดๆ เราจะเอาแบบอย่างประชาธิปไตยของประเทศอื่นมาใช้กับประเทศไทยไม่ได้ เราอาจนำบางส่วนมาปรับใช้กับประเทศไทยได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด

 

ผลของการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผลของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (คะแนนนับ 100% แต่ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ)

ข้อมูล คณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ วันที่ 28/3/2019 เวลา 14:35 น.

 • ผู้มีสิทธิ 100.00% 51,239,638
 • ผู้มาใช้สิทธิ 74.69% 38,268,375
 • ผู้ไม่มาใช้สิทธิ 25.31% 12,971,263
 • บัตรที่ใช้ 100.00% 38,268,366
 • บัตรดี 92.85% 35,532,645
 • บัตรเสีย 5.57% 2,130,327
 • บัตรไม่เลือกผู้สมัคร 1.58% 605,392

การคำนวณหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อจะพึงได้รับ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. กรณีที่ไม่ให้นำคะแนนที่ได้รับจากการเลือกตั้งมารวมคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

๑.๑ ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง ไม่ว่าผู้สมัครผู้นั้นจะได้รับคะแนนอยู่ในลำดับที่จะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม (ม. ๑๓๐)

๑.๒ เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด (ม. ๑๒๖)

๑.๓ มีการเลือกตั้งใหม่ในบางเขตเลือกตั้ง หรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ (ม. ๑๓๐)

๒. กรณีที่ต้องคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อใหม่

๒.๑ มีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ภายใน ๑ ปี นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป เพราะเหตุ การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม (ม. ๑๓๑ วรรคหนึ่ง)

๒.๒ ภายใน ๑ ปี หลังจากวันเลือกตั้งทั่วไป ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งกระทำการทุจริตในการเลือกตั้ง ให้คำนวณจำนวน ส.ส. ใหม่ โดยมิให้นำคะแนนของผู้สมัครดังกล่าวมารวมคำนวณ (ม. ๑๓๑ วรรคสอง)

๓. กรณีที่ไม่ต้องคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อใหม่

๓.๑ การเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง เพราะเหตุการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ภายหลังระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป (ม. ๑๓๑ วรรคสาม)

๓.๒ การเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เหตุที่การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม (ม. ๑๓๑ วรรคสี่)

คะแนนรวมตามลำดับ

 • พลังประชารัฐ 8,433,137
 • เพื่อไทย 7,920,630
 • อนาคตใหม่ 6,265,950
 • ประชาธิปัตย์ 3,947,726
 • ภูมิใจไทย 3,732,883
 • เสรีรวมไทย 826,530
 • ชาติไทยพัฒนา 782,031
 • เศรษฐกิจใหม่ 485,661
 • ประชาชาติ 485,436
 • เพื่อชาติ 419,393
           
           
           
           
           
           

 

 

แย่งกันจัดตั้งรัฐบาล

กลับไปสู่วังวนเดิม

พรคคเพื่อไทยกับพรรคร่วม ประกาศจัดตั้งรัฐบาล โดยมีพรรครวม 6 พรรค ดังนี้

 • พรรคเพื่อไทย เป็นแกนนำร่วมกับ พรรคฝ่ายประชาธิปไตย ได้แก่
 • พรรคอนาคตใหม่ (อนค.)
 • พรรคเสรีรวมไทย (สร.)
 • พรรคประชาชาติ (ปช.)
 • พรรคเพื่อชาติ (ปช.) และ
 • พลังพรรคปวงชนชาวไทย (พลท.)

พรรคเศาษฐกิจใหม่ไม่มาร่วม แต่นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ประกาศชัด เอาฝ่ายประชาธิปไตย

พรรคพลังประชารัฐ ประกาศจัดตั้งรัฐบาล โดยมีพรรครวม 8 พรรค รวมคะแนนเสียงได้มากกว่า 250 เสียง มีพรรคร่วมดังนี้

 • พรรคพลังประชารัฐ (พปชร. )
 • พรรคชาติไทยพัฒนา ,
 • พรรคชาติพัฒนา ,
 • พรรคพลังท้องถิ่นไทย ,
 • พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ,
 • พรรคภูมิใจไทย ,
 • พรรครวมพลังประชาชาติไทย และ
 • พรรคพลังธรรมใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มองเห็นชัดๆ สองขั้วอยู่คนละฝั่ง ไม่เอาเผด็จการสืบทอดอำนาจ และซ้ายสุด ไม่เอา ม.112

กับฝ่ายสนับสนุน ลุงตู่เป็นต่อ (หรือที่อีกฝ่ายเรียกกว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ) และอนุรักษนิยม ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

พรรคประชาธิปัตย์ยังเงียบอยู่

ผลนับคะแนนเสียง (ยังไม่เป็นทางการ)

พรรคเพื่อไทย 7,423,361 คะแนน - ส.ส.แบ่งเจต 135 - ส.ส.บัญชีรายชื่อ 0

พรรคพลังประชารัฐ 7,939,937 คะแนน - ส.ส.แบ่งเขต 98 - ส.ส.บัญชีรายชื่อ 19

พรรคอนาคตใหม่ 5,871,137 ระแนน - ส.ส.แบ่งเขต 29 - ส.ส.บัญชีรายชื่อ 51

พรรคประชาธิปัตย์ 3,704,654 คะแนน - ส.ส.แบ่งเจต 34 - ส.ส.บัญชีรายชื่อ 19

พรรคภูมิใจไทย 3,512,446 คะแนน - ส.ส.แบ่งเขต 39 - ส.ส.บัญชีรายชื่อ 12

พรรคชาติไทยพัฒนา 736,948 ระแนน - ส.ส.แบ่งเขต 7 - ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4

พรรคเสรีรวมไทย 771,534 คะแนน - ส.ส.แบ่งเจต 0 - ส.ส.บีญชีรายชื่อ 10

พรรคประชาชาติ 457,482 คะแนน - ส.ส.แบ่งเขต 6 - ส.ส.บัชีรายชื่อ 0

พรรคเศาษฐกิจใหม่ 457,432 คะแนน - ส.ส.แบ่งเขต 0 - ส.ส.บัญชีรายชื่อ 6

พรรครวมพลังประชาชาติไทย 391,728 คะแนน - ส.ส.แบ่งเขต 1 - ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4

ถ้าพรรคประชาธิปัตย์จะร่วมกับฝ่ายใด ก็คงจะเป็น พปชร.

 


ธนาคารไทย - ขาดการแข่งขัน

กำลังจะพูดถึงเรื่องธนาคารของไทยที่ไม่มีการแข่งขัน ทำให้ลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมการเงินอยู่ในภาวะจำยอม ก็พอดีมาอ่านคอลัมน์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ในสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/645867“ตาสว่าง "ธนาคารไทย - ปลิงดูดเลือด" เป็นเรื่องจริงที่ธนาคารไม่อาจปฏิเสธได้ รวมทั่งธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคุ้ครองผู้บริโภคที่ไม่ดูแลเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค

ทุก ๆ ไตรมาส ธนาคารมีผลกำไรนับหมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากลูกค้าระดับกลางและระดับล่างทำธุรกรรมการเงินกับธนาคารในสังกัดไทยล้วน ๆ เรียกว่าแทบจะไม่มีการแข่งขัน หรือไม่ต้องมีการแข่งขันก็รับอยู่แล้ว

ก็อย่างที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย เขียนไว้ "กิจการธนาคารของไทยมีลักษณะกึ่งผูกขาด มีไม่ถึง 20 แห่งอย่าง ทำให้ไม่ต้องมีการแข่งขันกันเอาใจลูกค้า ที่ถือเสมือนเป็น “พระเจ้า” ลูกค้าธนาคารไทยจึงถือเสมือนเป็น “หมูในอวย” มากกว่า หรืออาจเป็นเพียง “ลูกไก่ในกำมือ” ที่ “จะบีบก็ตาย จะคลายก็รอด”

เมื่อตอนมาไทยใหม่ ๆ เคยคิดวาจะลงทุนในตลาดหุ้น ก็สอบถามเพื่อนที่เคยทำงานกับธนาคารแห่งหนึ่งว่า ควรซื้อหุ้นไหนดี เพื่อนตอบอย่างไม่ต้องคิด "แบงค์"

กลับมาพูดถึงเรื่องของเรา มาเที่ยวไทยหรือม่าอยู่ไทยควรเครียมตัวอย่างไร เตรียมเงินสดติดตัวมา แล้วไปแลกสกุลเงินกับ Super Rich บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่ให้เรทสูงกว่าธนาคาร

ควรหลีกเลี่ยงการใช้บัตรเครดิตที่มีค่าบริการสูง - โดนสองเด้งสามเด้ง หรือการใช้บัตรเอทีเอ็มกดเงินในไทยก็โดนสองเด้งสามเด้งเช่นกันเช่นกัน - เด้งที่หนึ่งค่าฟีที่ธนาคารของคุณชาร์จ เด้งที่สองค่าฟีแบงค์ไทยเก็บ เด้งที่สามอัตราแลกเปลี่ยนที่แบงค์ไทยเอารัดเอาเปลียบ

สำหรับคนที่มา รีไทร์ และรับเงิน โซเชียล หรือเงินบำนาญในไทย การเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงเทพเพื่อรับเงินโซเชียลน่าจะเป็นทางรอดที่ดี


แบ็งก์ไทยมาลูกใหม่ ไม่ถูกใจแบ็งก์ ไม่จ่ายเงิน

แบ็งก์ไทยมาลูกใหม่ ไม่ถูกใจแบ็งก์ ไม่จ่ายเงิน

เมื่อหลายปีก่อนกดเงินที่ เอทีเอ็มแบ็งไทย เคยมีวิธีให้ยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แบ็งก์เสนอ แทนที่จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนกลางที่ นิวยอร์ค ซึ่งต่างกันเกือบสองบาท ถ้าไม่ยอมรับก็จะยกเลิกและคืนบัตรเอทีเอ็ม

มารอบนี้ใช้วิธีหลอกให้กดยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แบ็งก์เสนอ ด้วยวิธีหลอกให้กดระหัสใหม่ พร้อมกันนั้น ด้านล่างจะมีข้อความว่า ยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แบ็งก์เสนอ ถ้าไม่อ่านดูแล้วกดระหัสก็จะเป็นการยอมรับอันตราแลกเปลี่ยน ตู้เอทีเอ็มก็จะจ่ายเงินทันที

ธนาคารแห่งประเทศไทยควรตรวจสอบและควบคุมแบ็งก์ให้อยู่ในกติกาสากล ก่อนที่เรื่องฉาวจะยาวไกลไปทั่วโลก แล้วก็จะกลายเป็นการล่อลวงระดัลชาติ

กระบวนการยุติธรรมก็ควรตรวจสอบการกระทำของแบ็งก์ เข้าข่ายล่อลวงหรือไม่

แบ็งไทยทำกำไรจากคนไทยแต่ละปีก็มากกว่าแบ็งทั่วโลกที่อยู่แค่ระดับพึงพอใจและภายใต้กฏระเบียบ และเมื่อมีการแข่งขันกันระหว่างแบ็งก์ก็ยิ่งทำให้เกิดผลประโยชน์กับลูกค้า

แต่แบ็งก็ไทยไม่ได้อยู่ในสภาพที่แข่งขันกัน และอาจจะเป็นการร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบ

ทางที่ดีสำหรับผู้ที่เดินทางมาไทย พกเงินสดติดตัวแล้วมาแลกเปลี่ยนสกุลเงินดีที่สุด เมื่อใดต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราก็ไปที่ Super Rich บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ให้ Rate ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินใด ค้นหาใน Google เพื่อสถานที่ใกล้คุณ ส่วนมากจะอยู่ในเมืองท่องเที่ยว


     
ตามข่าว    
คดีฆ่าเสือดำในป่าสงวน

คดีที่ยื่นฟ้อง นายเปรมชัย กรรณสูตร ประธานบริหารบริษัท อิตาเลียนไทย พร้อมพวกรวม 4 คน ร่วมกันก่อเหตุล่าสัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวรศาลนัดฟังคำพิพากษา 19 มี.ค. นี้

ว่าแล้ว ต้มยำเสือดำ ก็กลายเป็นต้มจืด จริงๆ

เปรมชัยโดนแค่ ไก่ฟ้าหลังเทา แต่ไม่โดนเสือดำ ทั้งๆ ที่ หางเสือดำอยู่ในหม้อ เกิดอะไรขึ้นกับคดี?

ศาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พิพากษาจำคุกนายเปรมชัย กรรณสูต ประฑานบริษัท อิตาเลี่ยนไทย เป็นเวลา 16 เดือน ใน 5 ข้อหา ยกฟ้องข้อหาครอบครองซากเสือดำ

 1. ร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
 2. ร่วมกันล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. ร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
 4. ร่วมกันช่วยซ่อนเร้นช่วยพาเอาไปเสียหรือรับไว้ซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยกระทำความผิดกฎหมาย และ
 5. ร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
 
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศ

เบอร์โทรเหตุฉุกเฉิน

 
 • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
 • โจรกรรมรถ 1192
 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
 • ข้อมูลจราจร 1197
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • สอบถามเส้นทาง 1543
 • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
 • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอัตราแลกเปลี่ยนกลางระฟว่างประเทศ
 
แลกเปลี่ยนธนบัตรหรือเงินสด ไปที่ "Super Rich" จะได้ เรท สูงกว่าแบงค์หรือที่อื่น Super Rich ไม่มีทั่วไป จะมีก็แต่ในเมืองท่องเที่ยว ค้นหา Super Rich ใน Google search
 
ใช้บัตรเอทีเอ็มในเมืองไทยควรตรวจสอบข้อมูลบน หน้าจอตู้เอทีเอ็มแบงค์ใช้กลเม็ดให้กดรับอัตราแลก เปลี่ยนที่ต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนกลางกว่า 2 บาท
 
<<<วิธีตรวจแบ็งปลอม>>>
กรมอุตุนิยมวิทยาฯ https://tmd.go.th/  highlite ท่องเที่ยว    
วนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง มหกรรมไม้ดอกอาเซียน ครั้งที่ 6 เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15
วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เทศกาลไม้ดอกอาเซียน เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15
เวียงหนองล่ม วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง
เกาะแม่ม่าย - เวียงหนองล่ม วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย Wat Rong Suaten วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย - Wat Huai Plakang
 
 
       
All right reserved      
admin@livinginthailand.lcom