Living in Thailand   ASEAN ASEAN Living - Thai Lving Living - US Living     Start page
              February 6, 2016

ก้างขวางคอ

 

most clicks

ทหารมีไว้ทำไม

ถ้าเป็นคำถามธรรมดา ๆ ใครๆ ก็ตอบได้ รวมทั้งเด็กก็ตอบได้ แต่นี่เป็นถึงอาจารย์ถาม

เล่นเอา บิ็กตู่ หัวฟัดหัวเหวี่ยง คอลลัมนิสต์ออกมาตอบโต้กันเผ็ดร้อน

ขอเพิ่มเพียงเล็กน้อย, ทหารคือรั้วของชาติ ปกป้องอธิปไตย ใครๆ ก็รู้ หลายครั้ง ในหลายประเทศทั่วโลก ทหารได้รักษาไว้ซึ่งความเป็นประเทศชาติ ตัวอย่างใกล้บ้านเรา ประเทศเมียนมาร์ อองซานซูจีไม่ใช่ผู้รวมประเทศครับ ถ้าไม่มีทหารประเทศก็คงแตกแยก แบ่งออกจากกันหลายส่วน

สำหรับประเทศไทย นอกจากทหารได้ระงับสองขั้วการเมืองไม่ให้เกิดสงครามกลางเมืองในระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมา

ทหารก็เป็น "ก้างขวางคอ" นักการเมือง - ข้าราชการ ที่ไม่ทำอะไรให้ประเทศก้าวหน้า จ้องแต่หาทางทุจริต ทำให้ประเทศ เสียหาย ตามที่เป็นข่าวบ่อยครั้ง ทั้งทุจริตต่อหน้าที่ เอื้อพวกพ้อง รวมทั้งปล่อยให้มีการยึดครองที่ดิน อย่างผิดกฏหมาย บุกรุกป่า บุกรุกอุทยานแห่งชาติ ฯลฯ

ถ้าไม่มีทหารก็คงหวานคอแร้ง


รัฐธรรมนูญฉบับปราบคนโกง

อ่านร่างรัฐธรรมนูญได้ที่ ..>>

รัฐธรรมนูญฉบับ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว มี 261 มาตรา ส่งเข้าสภานิติบัญญัติจะถูกหั่นออกกี่มาตรา คงต้องรอดู แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญ แต่สองขั้วการเมืองใหญ่ออกมาประกาศไม่รับแล้ว

ดูจากภาพรวมของประชาชนทั้งประเทศเชื่อว่าลงมติเห็นชอบแน่ เพราะประชาชนส่วนใหญ่เบื่อหน่ายขบวนการโกงกัน เป็นระบบ ทั้งนักการเมือง ข้าราชการ ตั้งแต่ตัวใหญ่ลงไปจนถึงตัวเล็กๆ ที่ไล่บี้พ่อค้าแม่ขายหาเช้ากินค่า บอกว่า "นายขอ"

ก็ขอให้ทำประชามติแบบที่เรียกว่า ไม่มีการเป่าหู บิดเบือน อ้างประชาธิปไตย อ้างประเทศนู้นประเทศนี้ หรือทั่วโลกเขาไม่ทำกัน

รัฐธรรมนูญเป็นกฏหมายสูงสุด ร่างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปกครองประเทศ เช่นเดียวกับกฏหมายทั่วไป มีไว้เพื่อ ป้องกันและปราบปราม หรือให้และไม่ให้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด

สหรัฐฯ มีรัฐธรรมนูญไม่กี่มาตรา สั้นและเรียบง่าย จริงหรือ? ลองไปอ่านกฏหมายลูก-กฏหมายท้องถิ่นดู ทนายความยังไม่รู้เลยว่ามีทั้งหมดเท่าไร กฏหมายบางมาตราก็สุดโต่ง ออกมาเพื่อคนบางกลุ่ม บางจำพวก ตัวอย่าง เช่น กฏหมายที่มีผลบังคับใช้ต้นปีนี้ในมลรัฐเท๊กซัส ที่มีกฏหมายให้พกอาวุธในที่สาธารณะได้อย่างเปิดเผย รวมทั้ง อาวุธสงครามด้วย ใครไม่มีปืน หรือมีอาวุธที่ด้อยคุณภาพกว่าก็ควรอยู่แต่ภายในบ้าน ... Have gun will travel เรื่องของเื่รื่องก็คือ เมื่อสองร้อยกว่าปีก่อนสหรัฐมีแต่คนรักชาติ ผู้คนในสมัยนั้นกับผู้คนในสมัยนี้ต่างกันมาก ความคิดเห็นเปลี่ยนไป รัฐธรรมนูญที่เขียนไว้สั้นๆ ไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลง ... ของมนุษย์

จึงไม่แปลกที่รัฐธรรมนูญไทยจะมีผลบังคับให้กระทำ หรือไม่ให้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้ ก็เพื่อความสงบสุขโดยรวมของ ประชาชนส่วนใหญ่

ขอให้มีการลงประชามติที่เป็นธรรม ประชาชนเป็นผู้อ่านและเข้าใจรัฐธรรมนูญ แล้วไปลงคะแนนเสียงรับหรือไม่รับ อย่าให้มีการ "เป่าหู" ให้ความหมายในร่างรัฐธรรมนูญผิดเพี้ยน โดยฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายคัดค้าน

เชื่อแน่ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นตามความต้องการของประชาชน ส่วนใหญ่ที่ต้องการให้ขจัดพวกทุจริตและนักการเมืองที่ไร้คุณภาพไม่ทำงานเพื่อประชาชนโดยรวม

ถ้าประชามติไม่ผ่าน คสช.ก็ต้องอยู่ต่อ ถึงยังไงการเมืองน้ำเน่าก็ไม่ผุด ไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ชอบ


ทางลงศาสนาพุทธ

งานหนัก คสช. และรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา

นับวันศาสนาพุทธเสื่อมถอยอย่างกู่ไม้กลับ พระ - เณร ปาราชิกขาดจากความเป็นภิกษุ เป็นข่าวแทบทุกวัน คณะมหาเถรสมาคมจะทำอย่างไร ไม่ปรากฏเป็นข่าว

ความประพฤติของเด็กให้ดูที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

ประเทศที่ปราศจากความเป็นระเบียบ ประชาชนประพฤติเยี่ยงกองโจร ให้ดูที่กฏหมายบ้านเมือง และผู้บังคับกฏหมาย

ศาสนาจะดำรงค์ไว้ซึ่งความศรัทธาของศาสนิกชนอยู่ที่ความประพฤติของสงฆ์ภายใต้กฏระเบียบที่เคร่งครัดถูกต้อง รวมทั้งผู้นำและองค์กรศาสนาต้องตรวจสอบตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทย ถ้าผู้นำศาสนาไม่เป็นที่เคารบบูชาของศาสนิกชนส่วนใหญ่ก็จะเกิดความ เสื่อมศรัทธาในศาสนา ไม่ใช่เพียงแค่นั้น ถ้าศาสนิกชนแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ประเทศก็จะขาดความสงบ ขาดความสามัคคั

ถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูปศาสนาหรือยัง หรือควรละเว้นบัญญัติ "ศาสนาพุทธเป็นศานาประจำชาติ" ไว้ในรัฐธรรมนูญ

ศาสนาเป็นที่ยึดมั่นในการดำรงชีวิตในทางที่ดี แต่คำสั่งสอนของศาสดาผู้ให้กำเนิดได้ถูกบุคคลบางจำพวกนำไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อความเฟื่องฟูและ ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

ที่เมืองซานฟรานซิสโก และเมืองโอคแลนด์ สหรัฐฯ เมื่อช่วงปีทศวรรษ 1970 มีลัทธิที่เพี้ยนไปจากคำสั่งสอนของ ศาสนาคริสต์เกิดขึ้นมากมาย บางลัทธิก็สุดโต่ง แต่ก็ทำให้คนจำนวนไม่น้อยหลงไหลหลงเชื่อ หลายรายถึงกับยก ทรัพย์สมบัติที่ตนมีอยู่ให้กับลัทธิที่เข้าร่วม

มีลัทธิหนึ่งนำโดยนักบวชชื่อ จิม โจนส์ (Rev. Jim Jones) ซึ่งต่อมาได้เป็นที่มาของ "อาณาจักร โจนส์ทาวน์กายาน่า" (Jonestown Guyana) ที่จิม โจนส์ พาผู้ติดตามไปสร้างอาณาจักรของตนเองทางตอนเหนือของ ประเทศบราซิล และต่อมาก็เป็นที่ฆาตกรรม หรือการสังหารหมู่ โดยจิม โจนส์ ให้ผู้ติดตามกว่า 900 คน ดื่มยาพิษผสม เครื่องดื่ม และรวมทั้ง ส.ส. รัฐแคลิฟอร์เนีย ลีโอ ไรอั้น (Cal. Rep. Leo Ryan) และนักข่าวผู้ติดตาม 3 - 4 คน ก็ถูกฆาตกรรม ตัว จิม โจนส์เองและสาวกก็ฆ่าตัวตายเช่นกัน

อย่าให้เกิดขึ้นในประเทศไทย


กฏหมาย จีเอ็มโอ

รอดไปอีกรอบกับกฏหมาย จีเอ็มโอ

คณะรัฐมนตรีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยกเลิก พ.ร.บ.จีเอ็มโอ ที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 และอยู่ในชั้นกฤษฎีกา เหตุยังไม่มีความจำเป็นเพราะประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างปฏิรูปการเกษตร แต่เรื่อง จีเอ็มโอ พูดถึงเรื่องอนาคต "เมื่อเราปฏิรูปยังไม่เสร็จ การออกกฏหมายนำการปฏิรูปคงจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์" "ดังนั้น ครม.จึงมีมติเห็นชอบส่งเรื่องนี้กลับไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และถือว่าเรื่อง พ.ร.บ. จีเอ็มโอ รัฐบาลได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในทุกมิติแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อมีเสียงทักท้วงทุกอย่าง จะ ต้องหยุดและชะลอ เพียงแต่ว่ารัฐบาลรับฟังความคิดเห็นด้วยเหตุผลเอาหลักการมาคุยกัน และเมื่อได้ข้อสรุปจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการปฎิรูปก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในช่วงนี้"

พ.ร.บ.จีเอ็มโอ เสนอโดยกระทรวงทรัพย์พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยและมีกลุ่มประชาชนไม่เห็นด้วยออกมาต่อต้าน และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งถอน พ.ร.บ. ออกจากสภานิติบัญัติแห่งชาติ ซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการสอดใส้ร่าง พ.ร.บ.ในที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ แต่ น.ส.สารี อ่องสมหวัง (สมาชิกสภาปฏิรูป) ทักท้วงว่า ไม่มีรายการที่ระบุว่าจะมีร่างพ ...ฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณา เป็นเหตุให้คณะกรรมการต้องถอน ร่างพ.ร.บ. ออก และได้มีการตอบโต้กันอย่างเผ็ดร้อนในโลกโซเชียลระหวาง น.ส.รสนา โตสิตระกูล (สมาชิกสภาปฏิรูป) และ ผ.ศ.ดร. เจษฎา ศาลาทอง (อาจารย์วิทยาศาสตร์จุฬา)

จีเอ็มโอ (Geneically Mofied Organism) หรือการดัดแปลงพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตรวมทั่งแบคทีเรีย จุลินทรีย์และพันธ์พืช มีมานานแล้วในสหรัฐเมริกา ความปลอดภัยยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในโลกของนักวิชาการ และ ยังไม่มีข้อสรุป

หมายความว่า จีเอ็มโอ หรือการดัดแปลงพันธุกรรมในด้านอาหารยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่เช่นกัน

ทางแถบทวีปอเมริกาส่วนมากยอมรับ จีเอ็มโอ แต่ในทวีปยุโรปส่วนมากไม่ยอมรับและมีกฏหมายห้ามมิให้นำเข้า ผลิตผลหรือสิ่งเจือปน จัเอ็มโอ

สำหรับประเทศไทย ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องใช้ จีเอ็มโอ ในการผลิตพืชผักผลไม้ ทุกๆ ปีก็มีผลผลิตเหลือกินและ ่สงออก บางปีมีมากเกินทำให้ราคาตกต่ำด้วยซ้ำ นอกจากนี้ ผลิตผลจาก จีเอ็มโอ หรือปนเปื้อน จะไม่เป็นที่ยอมรับใน ประเทศที่ไม่ยอมรับ ก็จะทำให้ไทยไม่สามารถส่งออกไปขายในประเทศนั้นๆ ได้

สำหรับข้ออ้างที่ว่า จีเอ็มโอจะช่วยให้การเกษตรไม่ต้องอาศัยหรือลดการใช้สารเคมี (หรือมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมี บางจำพวก ตามที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชกำหนด) ที่จริงแล้ว ผลิตผลจากเกษตรอินทรีย์มีความปลอดภัยที่สุด และเป็น ผลิตผลที่ทั่วโลกต้องการ ขายได้ราคาดี หลายประเทศต้องการนำเข้าผลิตผลจากเกษตรอินทรีย์ไม่จำกัดจำนวน เรียกว่า มีเท่าไรซื้อหมด

ด้านมืดของการผลิดอาหารจากการใช้ จีเอ็มโอช่วยในการผลิต เกษตรกรต้องใช้ผลิตพันธ์จากบริษัทที่วิจัย เหตุเพราะเป็นสิทธิบัตรจากการวิจัยของบริษัทนั้นๆ หมายถึงเกษตรกรต้องซื้อผลิตพันธุ์ในราคาที่บริษัทวิจัยกำหนด เช่นเดียวกับยารักษาโรคมะเร็งหรือโรคเอดส์ เป็นต้น

นักวิชาการหรือนักวิจัยไทยมักจะอ้างข้ออ้างในส่วนที่ดี หรือการเสียโอกาส ไม่พูดถึงส่วนที่เสียหายที่จะตามมา

กฏหมายจีเอ็มโอฉบับนี้มีช่องโหว่ ไม่รัดกุม จะทำให้ภาคเกษตรเสียหายได้

ในสหรัฐ บริษัท Monsanto ซึ่งเป็นผู้นำเรื่องสารเคมีทั้งในภาคเกษตรและในสวนบ้านเรือนทั่วไป ทำให้เกิดปัญหาสุข ภาพและอาจเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งในบุคคลได้ เพื่อกำจัดสารตกค้าง Monsanto ได้มีการวิจัย และเป็นส่วนหนึ่งของ ที่มาของพืช จีเอ็มโอ และสารเร่งเนื้อสัตว์

ในสหรัฐเองก็มีการต่อต้าน จีเอ็มโอ กว่า 40 มลรัฐม่การออกกฏหมายให้ระบุส่วนผสมของอาหารที่มาจาก จีเอ็มโอ แต่เมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาในขณะที่ประชาชนพักร้อน รัฐสภาได้มีมติให้ออกกฏหมายไม่ให้กฏหมายดังกล่าวมีผล บังคับใช้ ฝ่ายต่อต้านจีเอ็มโอเชื่อว่าเป็นการ ลอบบี้ ของ Monsanto ปัจจุบันยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะไปในทิศทางใด

 

 
currency exchange
Bangkok Bank February 5
USD (50 / 100) 35.15
British 50.91
Euro 39.17
Japanese (100 Yen) 29.82
Chinese (Yuan) 5.10
Hongkong Dollar 4.46
   
ASEAN Rates
More exchange rates from Bangkok Bank
How to spot counterdeit currency
 
 
Thai national weather forecast http://tmd.go.th/en/
 
February 7 - 12

North: temperature in upper part 8 / 25C (46 / 77F) mountain low 2 - 8C (35 - 46F) temperature in lower part 15 / 28C (59 / 82F)

Northeast: average temperature 14 / 28C (57 / 82F) mountain low 5 / 10C (41 / 50F)

Central: average temperature low 18 - 21C (64 - 70F) high 28 - 31C (82 - 88F)

East: average temperature low 17 - 21C (62 - 70F) high 29 - 34C (84 - 93F) wind 15 - 30 km/hr, seawave 1 meter

South - Gulf of Thailand: rain scattered 40 - 60%, of the area, temperature 24 / 32C (75 / 89F) wind 15 - 40 km/hr. seawave 2 meter

South - Andaman Sea: rain scattered 30 -40% of the area, temperature 23 / 33C (73 / 91F) wind 15 - 35 km/hr. seawave 1 - 2 meter

Emergency Phone
 • Emergency 191 / 1190
 • Stolen vehicle 1192
 • Highway patrol 1193
 • Waterway accident 1196
 • Traffic information 1197
 • Traffic route information 1543
 • Emergency doctor 1154
 • Tourists police 1155
 • Emergency healthcare - Narenthorn Center 1669
 • Accident report - Police hospital 1691
เบอร์โทรฉุกเฉิน
 • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
 • โจรกรรมรถ 1192
 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
 • ข้อมูลจราจร 1197
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • สอบถามเส้นทาง 1543
 • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
 • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
 
     

TV online :

ทีวีไทย Thai PBS http://www.thaipbs.or.th/

กรมประชาสัมพันธ์ National Broadcasting NBT11 http://nbttv.prd.go.th/

เนชั่น แชนแนล http://www.nationchannel.com/

Thai News

Bangkok Post http://bangkokpost.com/

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ http://www.thanonline.com/index.php

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุระกิจ http://bangkokbiznews.com/home/

หนังสือพิมพ์โพสท์ทูเดย์ http://www.posttoday.com/

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/

หนังสือพิมพ์เดรินิวส์ http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ http://www.siamrath.co.th/web/

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ http://manager.co.th/home/

หนังสือพิมพ์มติชน http://www.matichon.co.th/

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ http//thaipost.net