March 27, 2015
ASEAN Living Living  
         

ลี กวน ยู กับประชาธิปไตย ฉบับอาเซียน
 

ลี กวน ยู นายกรัฐมนตรีคนแรก - รัฐบุรุษแห่งสิงคโปร์ ที่ชาวสิงคโปร์ยกย่องให้เป็น "บิดา" และเป็นผู้นำที่ทั่วโลกยกย่อง ถึงแก่สัญกรรมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 อายุ 91 ปี

ลี กวน ยู ผู้นำจากเกาะเล็กๆ ที่มีเนื้อที่เพียงแค่ 710 ตารางกิโลเมตร มีผลเมืองประมาณ 1ล้านคน แทบไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ มาเป็นศูนย์เศรษฐกิจและการลงทุนระดับโลก

ลี กวน ยู ไม่ได้ใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบชาติตะวันตกในการปกครองแต่ใช้วิธีการปกครองที่ตนคิดว่าเหาะสมกับสถานการณ์ที่ เป็นอยู่ในขณะนั้น หรือเป็นแบบพ่อปกครองลูก ในโลกของประชาธิปไตยก็เรียได้กว่า ประชาธิปไตยแบบเผด็จการ มีเพียงรัฐบาล ฝ่ายเดียวที่ออกนโยบาย ไม่มีฝ่ายค้าน ควบคุมแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เสรีภาพในการแสดงออกไม่มีให้เห็น

นั่นคือความสำเร็จในการบริหารประเทศที่มีประชากรแตกต่างเผ่าพันธ์และต่างศาสนาให้มารวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อประเทศชาติ

ประชาธิปไตยแบบชาติตะวันตกไม่เหมาะสมกับประเทศในแถบนี้ มีแต่จะสร้างความแตกแยกให้กับประชากรในประเทศ

กว่าสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบชาติตะวันตกที่นักการเมืองและนักประชาธิปไตยที่ พยายามหยิบยื่นให้ประชาชนที่ไม่พร้อมที่จะเข้าใจระบอบประชาธิปไตย แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ รวมทั้งบางคนที่คิดว่ารู้ (หรือแท้จริงแล้วเป็นการฉวยโอกาสหรือไม่) ความวุ่นวายจึงมีไม่จบ

หรือว่าประเทศไทยควรชลอไว้ก่อนกับเรื่องประชาธิปไตบแบบมั่วๆ ที่ประชาชนยังงงอยู่ แล้วหันไปใช้ระบอบประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการ อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้น่าจะดี ประเทศชาติสงบเรียบร้อยดี ประชาชนมีความสุขขึ้น ถึงกับติดอันดับประเทศที่มีความสุขมากสุดในโลก

 


ศาลฎีการับฟ้อง ยิ่งลักษณ์ ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ กรณีรู้เห็นทุจจริตจำนำข้าวแต่ไม่ยับยั้ง สร้างความเสียหายต่อภาครัฐกว่า 6 แสนล้านบาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558

คดีนี้ไม่ใช่คดีการเมือง และไม่ได้ฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ทุจจริต แต่ ป.ป.ช. (ป้องกันและปราบปรามทุจจริตแห่งชาติ) และอัยการฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในฐานะเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ (ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ หรือเลือกปฏิบัติ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ มาตรา 157) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการปฏเสธ ่รู้ เห็น คงไม่ได้ ป.ป.ช.ก็เคยเตือนถึงสามครั้ง แต่ก็ไม่มีการยับยั้ง

ผู้พิพากษาศาลฎีกาพิจารณาแล้ว มีคำสั่งว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองตามมาตรา 9 (1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542  และคำฟ้องถูกต้องตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาฯ พ.ศ.2543 ข้อ 8 จึงมีคำสั่งให้ประทับรับฟ้อง 

ศาลนัดพิจารณาคดีครั้งแรกเพื่อสอบคำให้การจำเลย ในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ เวลา 09.30น

องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบด้วย

 1. นายธนฤกษ์ นิติเศรณี
 2. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ
 3. นางอุบลรัตน์ ลุยวิกภัย
 4. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์
 5. นายศิริชัย วัฒนโยธิน
 6. นายชีพ จุลมนต์
 7. นายธานิศ เกศวพิทักษ์
 8. นายสิทธิ์ นิลกำแหง
 9. นายวิรุฬ แสงเทียน

วันที่ 19 พฤษภาคม จะอยู่ขึ้นศาลหรือหนีทั้งพระสงฆ์และฆราวาส สร้างความผิดเพี้ยนให้ศาสนาพุทธ

พระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

พระสงฆ์คือผู้เรียนรู้ ปฏิบัติ และเผยแพร่ธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

 • บิดเบือนผิดเพี้ยนจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่เรียกว่าศาสนาพุทธ
 • เผยแพร่คำสอนผิดเพี้ยน ไม่เรียกว่าคำสอนของศาสนาพุทธ
 • พระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรม ไม่เรียกว่า "ภิกษุ" ในศาสนาพุทธ

การทำบุญ ในศาสนาพุทธ ไม่ได้หมายความว่าต้องให้เงินให้ทองหรือสิ่งของ

ฆราวาสบริจาคเงินทองหรือสิ่งของเพื่อบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ไม่ใช่เพื่อพระสงฆ์นำไปใช้เป็นการส่วนตัว

ว่ากันตามหลักพระพุทธศาสนา การนิมนต์พระมาสวดที่บ้านเพื่อ ทำบุญบ้าน งานแต่งงาน งานศพ หรือเทศนา เป็นบริการฟรี


บิ๊กตู่ สั่งถอยภาษีที่ดิน

นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งถอยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังจากมีกระแสต้าน

ใครที่ออกมาคัดค้านหรือสร้างกระแสการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคงไม่เห็นความจำเป็นที่ท้องถิ่นต้องการงบประมาณเพื่อ การ พัฒนาการเจริญเติกโตของบ้านเมือง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องมีการจัดเก็บ แทนภาษีโรงเรือนที่ื้ท้องถิ่นจัดเก็บ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนของท้องถิ่นไม่เป็นประสิทธิ เหตุเพราะเจ้าของบ้านหาทางหลีกเลี่ยงการเสียภาษีด้วยเหตุผลต่างๆ ทำให้ท้องถิ่นไม่มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาความเจริญ เติบโตของบ้านเมือง

การจัดเก็บภาษีของไทยนับว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐฯหรือกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งเก็บในอัตรากว่า 1 - 3% และท้องถิ่นยังมีการเพิ่มอัตราภาษีเพื่อการพัฒนาเมื่อต้องการ อย่างเช่น ที่รัฐแคลิฟอร์เนียให้มีการจัดเก็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่เกินร้อยละหนึ่งจากราคาบ้าน และมีการประเมินทุกๆปี แต่ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นสามาถจัดเก็บเพิ่มได้ตามความต้องการด้วยการผ่าน ประชามติ (กฏหมายนี้ผ่านการลงประชามติ) เมื่อรวมแล้ว ไม่มีเขตไหนเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเสียใน อัตรา 2 - 3%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต VAT) เป็นภาษีผู้บริโภค ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากสุดคือผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางระดับล่าง การเพิ่มภาษีมูลค่า จะทำให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้เดือดร้อน ที่สหรัฐฯ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่เรียกว่า เซลแทกส์ (sale tax) ในแต่ละมลรัฐจัดเก็บใน อัตราที่ไม่เท่ากัน แล้วแต่ความจำเป็นหรือความต้องการของแต่ละรัฐ ของไทยก็ควรขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละจังหวัด เช่น ในจังหวัดท่องเที่ยวต้องการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขึ้น 1% จากระดับภาษีมูลค่าที่ตั้งไว้ 7% เพื่อนำรายได้ดังกล่าว มาใช้ในการขจัด ขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้มากมาย ก็สามารถทำได้

เมื่อรวมภาษีต่างๆ แล้ว ประเทศไทยก็ยังเก็บภาษีต่ำกว่าประเทศอื่นหลาย ๆ ประเทศ ยกตัวอย่างสหรัฐฯ เมื่อรวมภาษีทั้งหมดแล้ว ประชาชนต้องเสียภาษีกว่า 30 - 40% โดยประมาณของรายได้

สนับสนุน นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีคลัง เดินมาถูกทาง เพื่อความเจริญของประเทศ


 

 

 


most clicks
Currency Exchange
Bangkok Bank March 27
USD (50 / 100) 32.22
British 47.60
Euro 34.85
Japanese (100Yen) 26.98
Chinese (Yuan) 4.92
Hongkong Dollar 4.10
ASEAN Rates
More exchange rates from Bangkok Bank
How to spot counterdeit currency
 

ราคาทองวันที่ 21 มีนาคม รับซื้อบาทละ

 • ทองรูปพรรณ 99.99% - 18,586.16
 • ทองแท่ง 96.5% - 18,200
 • ทองรูปพรรณ 96.5% - 17,934.28
 
  

wheather March. 28 - April 1

 
Wat Rongkhun (วัดร่องขุ่น)

North: thunderstorm 10 - 20% of the area, temperature 20 / 35 (68 / 95F) in upper part, 23 /38C (73 / 100F) in lower part,

Northeast thunderstorm 10 - 20% of the area, temperature 24 / 37C (75 / 98F)

Central: hazy sunshine - thunderstorm 10 - 20% of the area,, temperature 25 / 37C (77 / 98F)

East: thunderstorm 10 - 30% of the area, temperature 25 / 35C (77 / 95F)

South, thunderstorm 20 - 30% of the area, temperature 24 / 33C (75 / 91F) wind 15 - 35 km/hr. sea wave 1 - 2 meter

South, Andaman Sea: thunderstorm 20 - 30% of the area, temperature 24 / 35C (75 / 95F) wind 15 - 35 km/hr. sea wave 1 - 2 meter

Emergency Phone
 • Emergency 191 / 1190
 • Stolen vehicle 1192
 • Highway patrol 1193
 • Waterway accident 1196
 • Traffic information 1197
 • Traffic route information 1543
 • Emergency doctor 1154
 • Tourists police 1155
 • Emergency healthcare - Narenthorn Center 1669
 • Accident report - Police hospital 1691
เบอร์โทรฉุกเฉิน
 • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
 • โจรกรรมรถ 1192
 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
 • ข้อมูลจราจร 1197
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • สอบถามเส้นทาง 1543
 • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
 • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
 
 
       
       
       
       

TV online :

ทีวีไทย Thai PBS http://www.thaipbs.or.th/

กรมประชาสัมพันธ์ National Broadcasting NBT11 http://nbttv.prd.go.th/

เนชั่น แชนแนล http://www.nationchannel.com/

Thai News

Bangkok Post http://bangkokpost.com/

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ http://www.thanonline.com/index.php

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุระกิจ http://bangkokbiznews.com/home/

หนังสือพิมพ์โพสท์ทูเดย์ http://www.posttoday.com/

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/

หนังสือพิมพ์เดรินิวส์ http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ http://www.siamrath.co.th/web/

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ http://manager.co.th/home/

หนังสือพิมพ์มติชน http://www.matichon.co.th/

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ http//thaipost.net

       

All rights reserved

admin@livinginthailand.com