Living in Thailand   ASEAN ASEAN Living - Thai Lving Living - US Living     Start page
              June 17, 2016

 

most clicks

พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ. ๒๕๕๙

 


ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559


เตรียมใช้ ม.44 เรียกคืนที่ดิน สปก.

สปก. (สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ได้ทำร่างประกาศ คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เรียกคืนที่ดิน สปก. โดยใช้อำนาจตาม มาตรา 44 ตามที่รัฐมนตรีเกษตรฯ ได้สั่งการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ที่ดิน สปก.ที่จะเรียกคืนชุดแรกคือผู้ถืครอง 500 ไร่ขึ้นไป และรองลงมาถึงผู้ครอบครอง 100 ไร่ ตามลำดับ รวมเป็น พื้นที่ ที่จะถูกเรียกคืน 428,390 ไร่ ครอบคลุม 34 จังหวัด

 


กระบวนการยุติธรรมเข้มแข็งคือทางออกประเทศ

เดินหน้าสู่ความเป็นธรรมตามหลักประชาธิปไตยสากล

ประเทศไทยอยู่ในระบบอุปถ้มภ์มาโดยตลอด และนับวันจะใช้กันอย่างพร่ำเพื่อ ใครจะรู้จักใคร ใครทำผิดอะไร หรือต้องการความสดวกรวดเร็ว รวมไปถึงเกิดคดีอาชญากรรมก็มีการวิ่งเต้นหาผู้มีอำนาจช่วยปัดเป่าคดีให้หายไป จนในที่สุดกฏหมายก็ไม่สามารถเอาผิดผู้ใดได้ จึงได้กลายมาเป็น อาชญากรรมครองเมือง ใครมีเส้นใหญ่กว่าใคร ลูกท่านหลานเธอไม่ต้องติดคุก หรือไม่ต้องเข้าขบวนการยุติธรรม หรือถ้าใครมีเงินก็ยัดเยียดตัดตอนคดีความ หรือจ่ายค่าน้ำร้อนน้ำชาเพื่อหลีกเลี่บงกฏหมาย

จึงเป็นที่มาของการทุจริตต่อหน้าที่ ตั้งแต่รัฐมนตรีลงไปถึงข้าราชการระดับล่าง ตั้งแต่โครงการระดับชาติลงไปถึง พ่อค้าแม่ขายริมถนน

ถ้าใครว่าที่ผ่านๆ มามีความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงก็ เพี้ยน ไปหน่อย

ประชาธิปไตยไม่เพียงแค่ สิทธิและเสรีภาพ และมีการเลือกตั้งโดยเสรี

ส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญของประชาธิปไตยก็คือ กฏหมายที่เป็นธรรม ถูกต้อง และสามารถใช้บังคับได้ในทุกเหตุการณ์ ทุกกรณีย์ ไม่ว่าผู้กระทำความผิดเป็นใคร ลูกหลานหรือเครือญาติใคร หรือรู้จักใครยิ่งใหญ่แค่ไหน ถ้ากระทำความผิดต่อ กฏหมายบ้านเมือง จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และได้รับการลงโทษตามที่กฏหมายกำหนด ยกตัวอย่างเช่น สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม หรือการประท้วง ต้องมีขอบเขต ต้องไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพการอยู่อย่างสงบของ ผู้อื่น ต้องมีกฏหมายควบคุมการชุมนุมไม่ให้เกินขอบเขต ไม่งั้นจะกลายเป็นสิทธิและเสรีภาพของฝ่ายชุมนุมฝ่ายเดียว ก็ไม่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตย

นอกจากนี้ การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ต้องเท่าเทียมกัน ผู้ต้องหากระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตาม กฏหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลสามัญธรรมดาทั่วไปหรือผู้มีอำนาจลาภยศ ไม่ว่าจะเป็นเศาษฐีหรือยาจก ต้องเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมมาตรฐานเดียวกัน ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตย

ที่ผ่านมากฏหมาย หรือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถบังคับใช้กฏหมายตามที่กฏหมายกำหนดเพราะระบบอุปถัมภ์แซกแซงการ บังคับใช้กฏหมาย มีการตัดตอนขั้นตอนของกฏหมาย หลายคดีไม่มีการส่งฟ้องศาล

จึงเป็นที่มาของการทุจริตของข้าราชการ ทหาร ตำรวจทุกระดับ และเป็นที่มาของอาชญากรรมและการกระทำความผิด โดยไม่เกรงกลัวกฏหมาย เพราะมีเส้นมีสายหรือใช้เงินปัดเป่าคดีได้ เรียกว่าเป็นยุคอาชญากรครองเมืองคงไม่ผิด ถ้าเรียกว่าเป็นประชาธิปไตย ก็คงต้องเรียกว่า ประชาธิปไตยฉบับโจร

ก็พอดีเรื่องพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่มีตึกขนาดใหญ่คล้ายจานบินเป็นข่าว เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. DSI (Department of Special Investigation) หรือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำหมายศาลเข้าค้นวัดธรรมกาย ตามคดี พระธัมมชโยไม่ยอมมารับแจ้งข้อกล่าวหา ข้อหาฟอกเงินและรับของโจร

เมื่อ ดีเอสไอ เข้าไปในเขตวัดก็พบศิษย์จำนวนมากตั้งกำแพงปิดกั้น และมีการอ่านคำแถลงการณ์ (ในตอนหนึ่ง) มีใจความว่า "คณะศิษย์เห็นพ้องว่าพระธัมมชโยควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการมอบตัวก็ต่อเมื่อบ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติ เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ เพราะขณะนี้ขาดหลักประกันสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม"

กฏหมายของบ้านเมือง ทั้งรัฐธรรมนูญและกฏหมายทั่วไป ต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ไม่งั้นปกครองประเทศไมได้ และ ประเทศก็จะกลายเป็นรัฐล้มเหลว และไม่ว่าประเทศจะอยู่ในสถานการณ์ใด ไม่ว่าจะอยู่ในระบอบประชาธิปไตย ที่มี รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง หรือภายใต้เผด็จการกุมอำนาจ กฏหมายก็ยังต้องเป็นกฏหมายอยู่ดี ข้อหาฟอกเงินและรับของโจร เป็นข้อหากระทำควาามผิดกฏหมายลบ้านเมือง ไม่ใช่คดีการเมือง ยังไงก็ต้องเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลในภายหลัง

ความหวังของพระธัมมชโยที่อ้างอิงถึงความไม่เป็นประชาธิปไตยในปัจจุบัน ก็เพื่อความหวังว่า เมื่อมีรัฐบาลใหม่สถานะ ของการฟ้องร้องตามกระบวนการยุติธรรมอาจเปลี่ยนไป อย่างเช่นเมื่อครั้งก่อน เมื่อปี 2541 ที่พระธัมมชโยต้องคดี ยักยอกที่ดินและเงินบริจาควัด มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ใกล้ชิดสีกา และอวดอุตริมนุสธรรม คดีอยู่ในชั้นศาลร่วม 7ปี พอถึงปี 2549 การใต่สวนคดีใกล้สิ้นสุด ก็มีการยกฟ้องกันดื้อ ๆ

และนี่ก็คือความสำคัญของกฏหมายและกรบวนการยุติธรรมที่ต้องยืนหบัดในทุกสถานการณ์ ถ้าไม่มีความเป็นธรรม ประเทศอยู่ไม่ได้ กฏหมู่เหนือกฏหมายไม่ได้ ใครเป็นใหญ่เป็นโต ลูกท่านหลานเธอ หรือรู้จักใครยิ่งใหญ่แค่ไหน ต้องเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในระดับเดียวกัน

สำหรับคดีพระธัมมชโยในข้อหารอบหลังนี้ ฟอกเงินและรับของโจร ถ้ายอมเข้าสู้กระบวนการยุติธรรม เข้ารับทราบข้อ กล่าวหาตามหมายเรียกของ ดีเอสไอ ก็จะได้รับประกันตัว คดีความก็จะต่อสู้กันในชั้นศาลที่อาจยาวนานถึวง 7ปี เหมือนเมื่อครั้งก่อน ผู้ที่รู้กฏหมายและกระบวนการยุติธรรมย่อมรู้ดี และเชื่อว่าทนายความคงได้แนะนำอย่างนั้น

ที่พระธัมมชโยเลือกที่จะไม่ยอมเข้ารับทราบข้อกล่าวหา น่าจะเป็นควราคิดของตนเอง ซึ่งมาถึงตอนนี้ตามกระบวนการ ยุติธรรมก็ต้องเรียกว่า ทางเดินแคบลง ๆ ประตูทางออกถูกปิดไปเรียบร้อยแล้ว

กระบวนการยุติธรรมไทย มีความยุติธรรม เที่ยงธรรมเทียบเท่าได้กับประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น ก็เพราะการใช้อำนาจหน้าที่ของบุคคลหรือตำแหน่งแซกแซงดังปรากฏการณ์ที่มีให้เห็น

จึงเป็นส่วนหนึ่งของการแย่งชิงอำนาจ ใครเป็นใหญ่ กินรวบประเทศ ใช้อำนาจเหนือกฏหมาย เกิดการทุจริตต่อหน้าที่ ในทุกระดับ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่มีเส้นใหญ่ รู้จักนักการเมือง รู้จักข้าราชการระดับสูง ทำตนเป็นมาเฟีย แล้วประเทศจะมีความสงบสุขได้อย่างไร ประเทศก็จะวังวนอยู่อย่างนี้ เกิดการแย่งชิงอำนาจ ไม่ใช่เพื่อเข้ามาบริหารประเทศให้เจริญและยิ่งใหญ่ แต่เพื่อความยิ่งใหญ่ของตนเองและพวกพ้อง

 


สิทธิมนุษยชน - สิทธิเสรีภาพ และ กฏหมาย

ชาติตะวันตกยกเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องใหญ่ แต่จะเหนือสิ่งอื่นใดคงไม่ใช่ อย่าบ้าจี้เต้นตาม

สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสำคัญ แต่สิทธิและเสรีภาพก็ยังต้องอยู่ภายใต้กฏหมายที่บัญญัติไว้ (หมายถึงกฏหมายของแต่ละประเทศด้วย)

ความจำเป็นที่ต้องมีกฏหมายก็เพื่อใช้บังคับให้กระทำหรือไม่ให้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด และเพื่อความสงบเรียบร้อยของ บ้านเมื่อง

การตรากฏหมายก็ด้วยเหตุและผล คือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุและป้องกันไม่ให้ผลที่จะตามมา อันเนื่องจากการกระทำ

ประเทศไทยมีกฏหมายมาตรา 112 เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหมิ่นประมาทสถาบัน หรือวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย

ประเทศไทยปกครองโดยพระมหากษัตริย์กว่า 700 ปี พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ (ถ้าไม่ทั้งหมด)

ถ้าไม่มีมาตรา 112

ถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล วิพากษ์วิจารณ์สถาบันไปในทางเสื่อมเสีย ผู้ที่เคารพรักสถาบันอาจเกิด ความ ไม่พอใจ เกิดการต่อต้าน เกิดการทะเลาะวิวาท โดยบุคคล โดยกลุ่มบุคคล เกิดการ ทำร้ายร่างกาย และถึงขั้นเสียชีวิต ประเทศจะไม่สงบสุข ขาดความมั่นคง เพราะคนในชาติทะเลาะกันเอง มาตรา 112 จึงมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ เช่นนั้น แน่นอนว่ากฏหมายต้องมีบทลงโทษ ถ้าไม่มี กฏหมายก็ขาดประสิทธิภาพ

มาตรา 112 เป็นกฏหมายของประเทศไทย ทั่วโลกต้องเคารพและปฏิบัติตาม เช่นเดียวกับกฏหมายของประเทศอื่น ที่คนไทยต้องเคารพและปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะชอบหรือเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม

กฏหมายมีไว้เพื่อ ป้องกัน ปราบปราม กำหนดให้กระทำหรือไม่ให้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทุกประเทศก็มีกฏหมายเฉพาะกาลเช่นกัน ยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีกฏหมายมากมายเพื่อใช้ในการปกครอง ประเทศ มลรัฐ และเมือง

สหรัฐฯ มีกฏหมายประเทศ (Federal law) กฏหมายมลรัฐ (State law) และกฏหมายเมือง (City law)

ตัวอย่างในสหรัฐฯเมื่อเร็วๆ นี้ หลายมลรัฐมีการออกกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีการบิกกล่าวส่วนผสมของอาหารที่มี GMO ปะปน ซึ่งกฏหมายนี้เป็นกฏหมายเฉพาะมลรัฐ ไม่เกี่ยวกับกฏหมายประเทศ หมายถึงมลรัฐใดไม่มีกฏหมายนี้ก็ได้

หรืออีกกฏหมายหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้เช่นกัน กฏหมายการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะอย่างเปิดเผบ กว่า 40 มลรัฐได้ผ่าน กฏหมายนี้ และมีความแตกต่างกันในแต่ละมลรัฐ เช่นการกำหนดพื้นที่ห้ามพกอาวุธ หรือในเมือง (City) บางเมืองก็มี กฏหมายครอบคลุมเฉพาะเมือง เช่นห้ามพกพาอาวุธอย่างเปิดเผยในทุกกรณี หรือเฉพาะบางพื้นที่

ไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ก๊ตาม เมื่อกฏหมายมีอยู่ก็ต้องปฏิบัติตาม เมื่อมีผู้กระทำความผิด ก็ต้องเข้าสู้กระบวนการยุติธรรม ตามที่กฏหมายกำหนด


TTIP Leaks

Greenpeace เผยเอกสารลับ 248 หน้าของการเจรจาการค้าและการลงระหว่าง กลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐฯ หรือ TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)

เป้าหมายสำคัญของการเจรจาก็คือ การให้กลุ่มประเทศยุโรปลดหย่อนกฏหมายการปิดฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม GMO (Genetically Modified Organisms) และสารเคมีที่ใช้ในอาหาร ทำให้เกิดการประท้วงในหลายประเทศ

สำหรับประเทศไทยและกลุ่มประเทศ ASEAN ก็มี TPP (Trans Pacific Partnership)

รัฐบาลไทยยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลง (และหวังว่าจะไม่ร่วมด้วย) แต่บริษัทใหญ่อย่าง เจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนรัฐบาลให้ลงนามในข้อตกลง

ประเทศไทยและกลุ่มประเทศใน ASEAN ไม่ต้องการ จีเอ็มโอ เพราะเรามีผลิตผลทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์

ประเทศไทยพยายามลดการใช้ศารเคมีในการเกษตร สารเคมีเพิ่มต้นทุนการผลิต ชาวไร่ชาวนาเจ็บป่วยจากสารเคมี ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้หันมาใช้การเกษตรอินทรัย์ ซึ่งเพิ่มผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ข้อตกลง TTIP และ TPP เป็นเพียงแค่ประโยชน์ของบริษัทใหญ่ๆ ทั้งสิ้น แต่ผลตามมาจะเป็นความหายนะในภาคเกษตรของกลุ่มประเทศอาเซียน และประชาชนจะรับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายที่ไม่มีทางรู้ว่าเป็นชนิดใด เพราะข้อยกเว้นการปิดฉลากอาหาร

 


 

 
currency exchange
Bangkok Bank June 17
USD (50 / 100) 34.87
British 49.46
Euro 39.10
Japanese (100 Yen) 33.04
Chinese (Yuan) 5.05
Hongkong Dollar 4.44
   
ASEAN Rates
More exchange rates from Bangkok Bank
How to spot counterdeit currency
 
 
Thai national weather forecast http://tmd.go.th/en/
 
June 19 - 22

North: cloudy / sunshine, rain 30 - 40% of the area, temperature, 23 / 33C (73 / 91F)

Northeast: cloudy / sunshine, rain 20 - 30% of the area, temperature, 25 / 35C (77 / 95F)

Central: cloudy / sunshine, rain 20 - 30% of the area, temperature, 26 / 34C (79 / 93F)

East: cloud / sunshine, rain 20 - 30% of the area, temperature, 27 / 34C (80 / 93F) wind from southwest 15 - 30 km/hr. seawave 1 meter

South - Gulf of Thailand: cloudy / sunshine, rain 20 - 30% of the area, temperature, 25 / 34C (77 / 93F) wind from southwest 15 - 30 km/hr seawave 1 meter

South - Andaman Sea: cloudy / sunshine, rain 30 - 40% of the area, temperature 24 / 32C (77 / 91F) wind from southwest 15 - 35 km/hr. seawave 1 - 2 meter

Emergency Phone
 • Emergency 191 / 1190
 • Stolen vehicle 1192
 • Highway patrol 1193
 • Waterway accident 1196
 • Traffic information 1197
 • Traffic route information 1543
 • Emergency doctor 1154
 • Tourists police 1155
 • Emergency healthcare - Narenthorn Center 1669
 • Accident report - Police hospital 1691
เบอร์โทรฉุกเฉิน
 • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
 • โจรกรรมรถ 1192
 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
 • ข้อมูลจราจร 1197
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • สอบถามเส้นทาง 1543
 • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
 • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
 
     

TV online :

ทีวีไทย Thai PBS http://www.thaipbs.or.th/

กรมประชาสัมพันธ์ National Broadcasting NBT11 http://nbttv.prd.go.th/

เนชั่น แชนแนล http://www.nationchannel.com/

Thai News

Bangkok Post http://bangkokpost.com/

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ http://www.thanonline.com/index.php

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุระกิจ http://bangkokbiznews.com/home/

หนังสือพิมพ์โพสท์ทูเดย์ http://www.posttoday.com/

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/

หนังสือพิมพ์เดรินิวส์ http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ http://www.siamrath.co.th/web/

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ http://manager.co.th/home/

หนังสือพิมพ์มติชน http://www.matichon.co.th/

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ http//thaipost.net