Living in Thailand การศึกษา ENEnglish - US
การศึกษาไทย

อย่างมงายเรียนวิชาชีพที่กำลังจะไม่มีใครจ้างงาน  

อย่างมงายเรียนวิชาชีพที่กำลังจะไม่มีใครจ้างงาน

อาชีพและทักษะแห่งอนาคต
อ่านข่าวฉบับเต็มจาก กรุงเทพธุรกิจ
อาชีพและทักษะแห่งอนาคต | พสุ เดชะรินทร์ (bangkokbiznews.com)

อาชีพและทักษะแห่งอนาคต เป็นรายงานของ WEF (World Economic Forums)

news-2305102.gif

news-2305103.gif

news-2305104.gif

   
     
เมื่อผู้นำมีวิสัยทัศน์    

เมื่อผู้นำมีวิสัยทัศน์

Estonia ใช้เวลาไม่ถึง 30 ปี พลิกจากประเทศยากจนกลายมาเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

เทคโนโลยีดิจิตอลคือตัวแปร ทุกคนเข้าถึงได้ ตั้งแต่เด็กถึงผู่สูงอายุ เรียนฟรี

news-2304291.gif

news-2304292.gif

news-2304293.gif

ถอดแบบ "e-Estonia" จากประเทศยากจน สู่ต้นแบบ "สร้างชาติด้วยเทคโนโลยี" (posttoday.com)

     
เลือกตั้งประเทศไทย 2566    
ฟังจาก ดร.วิรไท อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ  

เดี๋ยวจะว่าผมเลอะเทอะ พูดเรื่องการศึกษามาเป็นปี
ดร.วิรไท อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ
ดร.วิรไท อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติโพสต์ “ขอสามคำ” นโยบายหาเสียงพรรคการเมือง (msn.com)

productivity (ผลิตภาพ) คำแรก productivity หรือ ผลิตภาพ ถ้าแปลง่าย ๆ คือคนไทยต้องเก่งขึ้น ธุรกิจไทยต้องเก่งขึ้น และต้นทุนการใช้ชีวิต การทำธุรกิจของคนไทยต้องลดลง

ภาคเกษตร ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลผลิตต่อไร่ของทุกพืชหลักของเราแทบไม่ดีขึ้นเลย และอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น นอกจากนี้ แรงงานในภาคเกษตรเป็นแรงงานสูงอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ วิธีการทำเกษตรแบบดั้งเดิมใช้น้ำมาก ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณสูง และสร้าง PM 2.5 ทำให้คนไทยตายผ่อนส่งและสร้างภาระรายจ่ายด้านสุขภาพสูงมาก

ภาคเกษตรจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศรุนแรงในอนาคต ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่เพราะครัวเรือนกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศไทยพึ่งพิงรายได้จากภาคเกษตร การเพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตรจะต้องลงมือทำอย่างจริงจัง ไม่ติดอยู่กับนโยบายให้เงินอุดหนุน ประกันรายได้ หรือเน้นสร้างแรงจูงใจที่มีผลบิดเบือนระยะสั้นเหมือนที่ผ่านมา

ภาคการศึกษา ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลิตภาพการศึกษาของเราอยู่ในระดับต่ำ และยังผลิตคนที่มีทักษะและความรู้ไม่ตรงกับความต้องการของโลกปัจจุบันและอนาคต เรามีโรงเรียนรัฐบาลขนาดเล็กที่ขาดคุณภาพจำนวนมาก และกำลังเผชิญปัญหาเด็กเกิดใหม่น้อยลงเรื่อย ๆ

คำที่สาม inclusivity หรือการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมาก เพราะปัญหาความเหลื่อมล้ำในระบบเศรษฐกิจไทยสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สิน ด้านรายได้ หรือด้านโอกาส ปัญหาคนจนข้ามรุ่นจะเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย โอกาสที่จะไต่บันไดทางสังคมยากขึ้นเรื่อย ๆ (โดยเฉพาะถ้าไม่ปฏิรูประบบการศึกษา)

ครับ ... อย่างที่ว่า ... ประเทศไทยขาดผูนำที่มีวิสัยทัศน์ การศึกษาสูญเสียเวลาไป ๑๐ปี

news-2304171.gif

news-2304172.gif

news-2304173.gif

news-2304174.gif

จากข่าว

ดร.วิรไท อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติโพสต์ “ขอสามคำ” นโยบายหาเสียงพรรคการเมือง (msn.com)

     
ให้ท้องถิ่นจัดการเรื่องอย่างนี้ไม่เกิด  

ให้ท้องถิ่นจัดการเรื่องอย่างนี้ไม่เกิด

อ่านข่าวนี้เมื่อหลายปีก่อนจนจำไม่ได้แล้ว เพิ่งมาอ่านพบอีก เพิ่งรู้ว่าเรื่องเกิดขึ้น 5 ปีมาแล้ว มีหลักฐานพยานนักเรียน ปปช. งานล้นมือ หรือไม่ก็เจอ .. ตอ .. หรือหินก้อนโตขวางอยู่ จนผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวข้องเกษียณราชการไปแล้ว บางคนก็ไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. กับพรรคการเมืองชื่อดัง ... พรรคอะไรหว่า ... ตามข่าวเขาไม่บอก

เรื่องอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าใช้ระบบการศึกษาแบบท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างที่อเมริกา ประชาชนในท้องที่จะเรียกประชุม ลงคะแนนเสียงขับไล่คณะบริหารทั้งคณะ ... แค่นี้ก็เรียบร้อยโรงเรียน ไม่ต้องรอรัฐบาลส่วนกลางที่มีงานล้นมือ ... หรืออาจมี ... หรือไม่ไม่ทราบ

news-2303281.gif

news-2303283.gif

news-2303282.gif
     
ผู้นำมีวิสัยทัศน์ตัวจริง  

นี่คือผู้นำที่มีวัสัยทัศน์ตัวจริง เสียงจริง มีความรู้จริง ที่จะนำพาประเทศก้าวพ้นบ่วงเวรบ่วงกรรม ไม่ต้องแจกเงินเกทับ ไม่ต้องเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้เว่อร์ เกิน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ไปลงคะแนนเลือกผู้นำที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความรู้ปัญหาประเทศที่แท้จริง ... ของเพียงให้ได้รับเลือกเข้าไปเป็นรัฐบาล หรือเข้าไปนั่งด่ากันเล่นในสภา

อย่างที่บอกไว้ ...  ประเทศไทยเสียโอกาสไป 20 ปี เพราะขาดผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่มีความรู้จริงในการนำพาประเทศ ... ถ้าเราเริ่มเมื่อ 20 ปีก่อน ป่านนี้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ... ไม่มีคนมีรายได้น้อยคอยเก็บตก รอดื่มน้ำใต้คางใคร ทุกคนจะมีงานทำ มีเงินใช้ มีความเป็นอยู่ดีเหมือนอย่างประเทศที่พัฒนาแล้ว ... ไม่มีใครต้องไปขายแรงงานในต่างประเทศ หรือต้องไปตายเหมือน ผีน้อย ในประเทศเกาหลีใต้ ... และจะไม่มีการเผาป่าอย่างเช่นวันนี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ จากพรรค ไทยสร้างไทย พูดถูกต้องตรงจุดที่สุด

อ่านข่าวฐานเศรษฐกิจ ...

“ฐากร”เสนอแนวคิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลผ่าทางตันประเทศไทย (msn.com)

news-2303261.gif news-2303262.gif
     
ประเทศไทยช้าไป 20 ปี    
news-2303061.gifข่าวจาก

ศึกชิงวิศวะ! TSMC เร่งหาเพิ่ม 6,000 คน ค่าจ้าง 2 ล้าน ท่ามกลางวิกฤตชิป (msn.com)

ครับ อย่างที่เคยบอก ... ประเทศไทยช้าไป 20 ปี

เพราะมัวแต่ทะเลาะกันข้างถนน ขาดผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการนำพาประเทศไปข้างหน้า เพราะมัวแต่ทะเลาะกันเองเพื่อพวกพ้อง ไม่ใช่เพื่อปากท้องประชาชนหรือความเจริญก้าวหน้าของประเทศแต่อย่างใด พึ่งพาส่งออก ท่องเที่ยว หรืออเไรก็ได้ขอให้ขับเคลื่อนเศาษฐกิจ พอเกิดอะไรขึ้นก็ไปไม่เป็น แล้วก็ชี้นิ้วกันเอง

การศึกษาไทยทำให้เด็กไทยตกหล่น ...

"มีเงินเรียนได้ มีเงินมากเรียนดี ไม่มีเงินอย่ามาเรียน" ...

เด็กจากครอบครัวยากจนก็ต้องสิ้นสุดการศึกษาแค่ภาคบังคับหรือต้องหยุดเรียนกลางคันเพราะผู้ปกครองไม่มีเงินจะส่งลูกไปเรียน ไม่ใช่แค่ค่าเรียน แม้แต่ค่ารถเมล์ก็ไม่มีเพราะโรงเรียนอยู่ไกลแสนไกล เด็กบางคนต้องหยุดเรียนเพื่อช่วยพ่อแม่ หรือพ่อ หรือแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือปู่ย่า ตายายขายของ แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นพ่อค้าแม่ขาย ... ถึงได้มีหาบเล่แผงลอยรถเข็นเต็มบ้านเต็มเมือง

ขอย้ำอีกครั้ง ... เด็กไทยที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาไทยไม่ใช่ปัญหาของเด็ก หรือเด็กเรียนไม่เก่ง ... เด็กจากครอบครัวยากจนที่ต้องหลุดจากการศึกษาก็เพราะว่าระบบการศึกษาไทยไม่เอื้อ

     
เรียนฟรี

เรียนฟรี - พรรคก้าวไกล

พรรคก้าวไกลเสนอปฏิรูปการศึกษาไทย 20 ข้อ น่าสนใจมาก หลักเกณฑ์สำคัญคงมีแค่ไม่กี่ข้อนอกนั้นต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ "ผู้บริหารการศึกษา" ที่แต่งตั้งโดยประชาชนในท้องที่ ... จากข่าวมติชน ก้าวไกล เปิดชุดนโยบายการศึกษา เลิกอำนาจนิยมสู่โลกเสรี ชูเรียนฟรีจริง ไม่ละเมิดสิทธิเด็ก (msn.com)

การศึกษา

ส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1 - ม.6 ในสหรัฐอเมริกา) ที่น่าจะเป็นระบบที่ดี

 • การศึกษาต้องฟรี เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่ "โรงเรียนใกล้บ้าน" มีอาหารกลางวันกินฟรี
 • คณะบริหารเขตพื้นที่การศึกษามาจากการเลือกตั้ง เป็นอิสระ ไม่ผูกพันธุ์กับราชการ และธุรกิจใดๆ
 • ถ้าประชาชนในเขตการศึกษาเห็นว่าคณะบริหารบริหารไม่ดีก็ลงมติไล่ออกได้
 • คุณครูมีหน้าที่สอนเด็กนักเรียนให้เรียนดี เรียนเก่ง เพื่ออนาคตที่ดี คุณครูไม่มีหน้าที่ต้องเหนื่อยกับภาระอื่น
 • งบประมาณมาจากภาษีท้องถิ่น และงบส่วนกลางจากภาครัฐที่ตั้งขึ้นตามจำนวนประชากรเด็กในท้องที่ (ไม่ใช่ตามจำนวนเด็กที่เรียนในโรงเรียน)
 • ห้ามเรียนข้ามเขต ผู้ปกครองต้องส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาใกล้บ้านเท่านั้น
  ผู้ปกครองที่ไม่ชอบโรงเรียนในเขตการศึกษา ก็ต้องส่งเด็กไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนด้วยงบประมาณการเรียนของตนเอง

หวังว่ารัฐบาลชุดใหม่นำระบบการศึกษาของสหรัฯ ไปปรับใช้ให้เหมาะสม

 • การเข้าถึงการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานการเป็นประชาธิปไตย
 • เด็กทุกคนต้องได้รับการเรียนรู้ อย่างน้อยขั้นพื้นฐาน ป.1 - ม.6
 • ถ้านักการเมืองไม่คิดจะทำ หรือภาครัฐไม่ทำ ก็อย่าแอบอ้างว่าเป็นประชาธิปไตย
     
มาถูกทาง

สอศ. ลงใต้เปิดประชุมวิชาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ความต้องการประเทศ

จากข่าวมติชน -

สอศ. ลงใต้เปิดประชุมวิชาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ความต้องการประเทศ (msn.com)

ไปถูกที่ ภาคใต้มีวัยเรียนที่ไม่แตะต้องหรือสนใจอบายมุขมากกว่าภาคอื่น ก็เพราะว่าภาคใต้เขาไม่ค่อยมีร้านเหล้าร้านเบียร์มากมายเหมือนภาคอื่นๆ ก็น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้ดี ลงทุนลงแรงแล้วมีคนตั้งใจเรียน ... ขออย่างเดียว อย่าเก็บค่าใช้จ่ายจากเด็กหรือผู้ปกครองได้มั้ย จะได้ไม่มีเด็กตกหล่นซึ่งอาจมีอัจฉริยะในตัวบุคคล
................
จากการขับรถลงใต้เมื่อช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าภาคใต้สุดมีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็น ศูนย์ไอที ... เช่นเดียวกับ Silicon Valley ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบหุบเขาและติดทะเล ... ภาคใต้ของเรา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนาราธิวาส มีทั้งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มีเขาสูงในจังหวัดยะลา อากาศก็ดีไม่มีมลพิษ ช่วงวันหยุดนักพัฒนาพาครอบครัวพักผ่อนไม่ไกลจากที่ทำงาน ... เชื่อว่ากลุ่มทุนไอทีต้องชอบแน่นอน ... ถ้าเราสามารถพัฒนาบุคคลากรให้เป็นที่ต้องการของเขา และเชื่อว่าวัยเรียนในภาคใต้มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองดีกว่าภาคอื่น เหตุเพราะ ภาคใต้ตอนล่างไม่มีร้านเหล้าร้านเบียร์ดึงดูดวัยเรียนให้เสียคน

ขอฝากความหวังกับ สอศ. และรัฐบาล เชื่อว่านี่คือจุดเปลี่ยนประเทศไทยแน่นอน

     
พูดถึงเรื่องน้ำเมา

พูดถึงเรื่อง "น้ำเมา"

พูดถึงเรื่องน้ำเมาก็ขอนำมาคุยกับเพื่อน ๆ สว. หน่อย โดยเฉพาะคนที่ยังไม่เลิก ... รวมทั้ง วัยที่ย่างก้าวเข้าสู่ และ วัยรุ่นวัยเรียน

น้ำเมา หรือการกินเหล้า หรือการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ "ทุกชนิด" ... ไม่มีผลดีต่อร่างกายแม้แต่น้อย อย่าไปเชื่องานวิจัยที่เอื้อบริษัทน้ำเมา หรือบริษัทน้ำเมาจ้างให้ทำ มันมีแต่ทำลายร่างกายคนที่ดื่มทีละน้อย แล้วมันก็มารวบยอดจัดการเราตอนแก่

ที่รู้ก็เพราะเกิดขึ้นกับตัวเอง รวมทั้งเพื่อนๆ ร่วมรุ่นที่ล้มหายตายจากไปทีละคนสองคนก็เพราะ เหล้า-บุหรี่ ตอนนี้เหลือไม่กี่คนแล้ว ที่เหลือก็เพราะ "เลิกก่อนตาย" ... ถ้าเพื่อนๆ สว. ยังไม่เลิกสุรา-บุหรี่ ควรเลิกโดยเร็ว ... ก่อนที่จะสายเกินไป สองอย่างนี้ไม่ฆ่าเราทันที แต่จะค่อยฆ่าเราทีละน้อย ... เป็นโรคนั้นโรคนี้ เจ็บนั่นเจ็บนี่ มาจาก เหล้า-บุหรี่ ทั้งนั้น กว่าเราจะรู้ก็สายเกินไป มีเงินมากแค่ไหนก็รักษาไม่ได้

ทำไมถึงรู้ ? ... ใช้เวลากว่า 6 ปี บำบัดตัวเองจากโรค "เก๊า" ทนทุกข์ทรมานกับอาการเจ็บปวด อาหารการกินต้องคอยระวัง อะไรกินได้ อะไรกินแล้วโรคเก๊ากำเริบ เรียกว่าต้องกินแบบลิ้นจรเข้ ... ป่วยนั่นป่วยนี่ ... ต้องเดินออกกำลังกายวันละ 10.000 ก้าว ... พบหมอ ตรวจรางกาย คุณหมอค่อยๆ ถอดระหัดตรจสอบร่างกาย ... บอกว่า มีไขมันในเลือด ... ตับดี ไตดี ... ปอดยังใช้ได้ ... หัวใจยังน่ารัก (อันนี้พูดเอง) ... วัดความดันอยู่ในระดับดีมาก (ไม่ได้พูดเอง แพทย์-พยาบาลบอก)

     
ส่งเสริมการศึกษาเพื่อปลุกจิตสำนึกวัยรุ่น

ส่งเสริมการศึกษาเพื่อปลุกจิตสำนึกวัยรุ่น ... โดยเฉพาะภาคเหนือ

ข่าวนี้ดี โดยเฉพาะภาคเหนือที่มีวัยรุ่นเว้นวรรคการศึกษา ดื่มสุรา เสพยา มากมาย

จากข่าว เดลินิวส์
สบอท.ปลุกผู้บริหารวิทยาลัยภาคเหนือร่วมผลักดันนโยบายอาชีวะ (msn.com)

การประชุมของ สบอท. (สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาชีวศึกษาแห่ง ประเทศไทย) ที่วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เพื่ออนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถภาพสูง

.........................

ข่าวการจับกุมวัยรุ่นเข้าใช้บริการที่ "พาคลับ" ใน อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อประมาณ 3 เดือนก่อน มีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี นับร้อย ... วัยรุ่นรวมทั้งเด็กที่มีอายุไม่ถึง 20 เข้าใช้บริการที่สถานแห่งนี้คนเชียงรายเขารู้กันมานานกว่า 15ปีแล้ว

การส่งเสริมการศึกษาอาชีวะศึกษาจะช่วยเป็นทางออกวัยรุ่นที่หลุดจากภาควิชาการปกติ หันมาศึกษาวิชาอาชีวะที่ตัวเองชอบแทนการว่างเว้น การศึกษา การที่มีเวลาว่างทำให้เกิดการมั่วสุมของวัยเดียวกัน นำไปสู่การเสพยา ยาเสพติดให้โทษใครๆ ก็รู้กัน

ที่ไม่ค่อยพูดถึงก็คือ การมั่วสุมดื่มสุรา ... คล้ายกับว่า เป็นเรื่องปกติ ก็เพราะผู้ใหญ่ก็ดื่มกันทั่วไปเต็มบ้านเต็มเมือง โดยเฉพาะภาคเหนือ ... ไม่ได้มีอคติกับภาคเหนือ แต่จากการเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย พบว่า ระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาคเหนือมีมาก พบว่า มีการขายเบียร์ในศูนย์อาหารที่ จ.เชียงราย แต่ไม่พบในจังหวัดอื่น ลงไปทางภาคใต้สุด ร้านเหล้าร้านเบียร์น้อยมากแทบจะหาไม่เจอ

ถ้าปลุกจิตสำนึกวัยรุ่นให้หันมาศึกษาหาความรู้วิชาชีพ แทนการฝักไฝ่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีแต่ทำลายสุขภาพไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อย ... เชื่อว่าในจำนวนวัยรุ่นที่สูญเสียไปกับการเสพสุรา จะมีจำนวนไม่น้อยที่มีอัจฉริยะในตัวและช่วยนำพาประเทศไปสู่่ความเจริญรุ่งเรือง แทนที่จะเป็นปัญหาในภายหลัง

น่าเสียดายบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ต้องกลายเป็นทาษน้ำเมา .....

     
ทนมานานตั้ง 7 ปี    

ทนมานานตั้ง 7 ปี ทนไม่ไหวแล้ว หางานอื่นทำดีกว่า

ข่าวคุณครูอนุชิต ที่โพสท์เรื่องราวบนโซเชียล ความจริงมีมากน้อยแค่ไหนไม่รู้ ... แต่ที่รู้ๆ เคยได้รับฟังเรื่องราวชนิดนี้จากหลายคนมาก่อน ... เรื่องการโกงเงินเด็ก โกงเงินงบประมาณราชการ รับเงินใต้โต๊ะเพื่อให้เด็กเข้าเรียน เรื่องการเลื่อนขั้นข้าราชการครูที่ไม่เป็นธรรม ฯ ... ในระบบราชการเขามี "ขั้ว" ไม่ใช่ใครเก่งกว่า แต่ใครมีเจ้านายตำแหน่งดีกว่าหรือใหญ่กว่าฝากมา หรือว่าคนโปรด ผอ. ได้ไปก่อน ... เรื่องธรรมดาๆ

จากข่าว เดลินิวส์ ไม่ทนแล้ว! ‘ครูอนุชิต’ตัดสินใจลาออกราชการ โอดปัญหาสะสมนาน7ปี (msn.com)

ถึงว่า "ขอร้องเถอะ" ให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาของเขาเอง

     
ปฏิรูปการศึกษาฉบับ คสช.  

ปฏิรูปการศึกษาฉบับ คสช. ก็ .. ย่ำอยู่กับที่

จากข่าวนี้ ชัดเจน มีการวิ่งเต้นเพื่อทำงานในเขตการศึกษา ว่ากันเป็นหลักแสน หลักล้าน ... เมื่อเข้าไปแล้วก็คงกอบโกยได้หลายเท่า ... เรื่องเศร้าระบบการศึกษาไทย

ปฏิรูปการศึกษาไทย มีทางเดียว ให้ท้องถิ่นจัดการเถอะ ถูกกว่า ดีกว่า เด็กทุกคนได้เรียนฟรี มีอาหารกลางวันคุณภาพกินฟรี ... ตามระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ... รัฐบาลแค่จัดสรรงบประมาณตามจำนวนประชากรเด็กในพื้นที่ (ไม่ใช่่จำนวนเด็กที่เข้าเรียน) ท้องถิ่นบริหารจัดการได้ดีกว่าแน่นอน ... เหมือนอย่างที่สหรัฐฯ

Unified School District คือหน่วยงานบริหารการศึกษาของสหรัฐฯ ที่มีผูบริหารคัดเลือกโดยประชาชนในท้องที่ ... ประชาชนในท้องที่ "ตาเป็นสัปรด" ใครไม่ดีโดนฟ้องร้องไล่ออก ถ้าคณะบริหารไม่ดีก็โดนทั้งคณะ ... รัฐบาลส่วนกลางไม่ต้องเมื่อยตุ้ม ไล่บี้คนนั้นคนนี้ ซึ่งส่วนใหญ่หลุดรอดสายตา

ผู้ปกครองใดไม่ชอบโรงเรียนที่ภาครัฐจัดให้ก็ส่งเด็กไปเรียนที่โรงเรียนเอกชน ... จ่ายค่าเรียนเอง ... ไม่แตกต่างอะไร ผู้ปกครองเสียเงินให้เด็กเข้าเรียนโรงเรียน "ดัง" ของภาครัฐอยู่แล้ว

หรือว่าจะยก "โรงเรียนดัง" ของรัฐให้เป็นโรงเรียนสำหรับ "คนมีเงินเรียน" ก็ได้ ... แต่งบประมาณการศึกษา "เรียนฟรี" ต้องเป็นไปตามจำนวนหัวของประชากรเด็กในพื้นที่ ไม่ใช่จำนวนเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน

ที่กล่าวมานี้เป็นระบบการศึกษาในสหรัฐฯ ไปตรวจสอบได้

อย่างเอา "เนื้อหนูไปปะเนื้อเช้างแล้วปล่อยให้ตายไปเอง" คนที่จะตายคือเด็กยากจนไร้การศึกษา

"a mind is a terrible thing to waste" อัจฉริยะมีอยู่ในทุกบุคคน ไม่ว่าจนหรือรวย

ถ้าเด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างที่สหรัฐฯ ประเทศไทยก็จะหลุดพ้นกับดักความยากจน และป่านนี้ก็คงเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางแล้ว

ปฏิรูปการศึกษา
ปฏิรูปการศึกษา
จากข่าว เดลินิวส์
     
ปฏิรูปการศึกษาไทย ... มีทางเดียว  

เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง แล้วปล่อยให้ตายไปเอง

อย่าทำเลย มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทย และไม่เป็นประชาธิปไตย

นักการเมืองบางคนออกมาแสดงวิสัยทัศน์ในการแก้ปัฐหาความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทย ... มีอยู้ข้อเดียวที่เห็นด้วย ... ให้ท้องถิ่นจัดการ

ทุกรัฐบาลปล่อยปะละเลย ไม่แก้ปัญหา ... ไม่ทราบว่าจะรู้หรือไม่ ... การเข้าถึงการศึกษาคือส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย

ใครๆ ก็รู้ "มีเงินเรียนได้ มีเงินมากเรียนดี ไม่มีเงินอย่ามาเรียน" มันไม่ใช่ประชาธิปไตย ... แต่ทุกรัฐบาลก็ปล่อยให้เป็นไปตามนั้น

มีอยู่ทางเดียวที่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทยที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ... แต่จะมีใครกล้าทำหรือเปล่า

เริ่มระบบการศึกษาใหม่

ให้ท้องถิ่นจัดการการศึกษา รัฐบาลส่วนกลางตั้งงบประมาณการศึกษา "ตามจำนวนประชากรเด็กที่อยู่ในวัยศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ" ... น่าจะน้อยกว่างบประมาณปัจุบัน

เด็กที่อยู่ในเขตของแต่ละเขตต้องเข้าเรียนในโรงเรียนของเขตการศึกษานั้นๆ ห้ามไม่ให้ผูปกครองส่งเด็กไปเรียนนอกเขต ห้ามไม่ให้โรงเรียนรับเด็กจากนอกเขตเข้าเรียน เด็กในท้องที่ห่างไกลจากโรงเรียน ทางโรงเรียนก็มีรถรับส่ง

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ชอบโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาของตนเอง ก็ส่งเด็กไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง

เขตการศึกษาบริหารจัดการโดยเอกชนที่คัดเลือกให้เข้ามาบริหารโดยประชาชนในท้องที่ ... ถ้าคณะบริหารไม่ดี ประชาชนก็ขับไล่เอง ด้วยการลงประชามติ

นั่นคือระบบการศึกษาของภาครัฐที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ซับซ้อน ว่ากันชัดๆ และภาครัฐก็ไม่ต้องสูญเสียงบประมาณเกินความจำเป็น

ที่ไม่ชอบก็คงเป็นคณะบริหารโรงเรียนดังของภาครัฐที่ต้องสูญเสียรายได้พิเศษ ... แปะเจี๊ย ค่าเทอม ค่านู่นค่านี่ ... ใต้โต๊ะ

ปฏิรูปการศึกษา

เด็กด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษา เฉพาะอยุธยา 3,588 คน ทั่วประเทศน่าจะหลายหมื่นคน

อย่าเห็นวาเด็กด้อยโอกาสไม่มีขีดความสามารถ

Steve Jobs ผู้ร่วมก่อตั้ง Apple ก็เคยเป็น หนึ่งในเด็กไม่เอาอ่าว แต่ได้คุณครูชั้น ป. 4 ช่วยกระตุ้นให้กลับมาสนใจการเรียน ทำให้เรามี ไอโฟน ไอแพด ใช้กันทุกวันนี้

นั่นคือระบบการศึกษาที่สหรัฐฯ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ...

     

ไม่ต้องตั้งค่าแรงขั้นต่ำให้เวอร์เกิน

 

ข่าวนี้คือหนังตัวอย่าง ... การศึกษา

ถ้าเด็กทุกคนได้รับการศึกษาดีมีคุณภาพ มีทักษะ อย่างทั่วถึง ก็ไม่มีคนต้องทำงานแรงงานระดับล่าง หรือมีก็น้อย อย่างเช่นในประเทศสหรัฐฯ และอีกหลายประเทศในสหภาพยุโรป ... และการที่มีแรงงานระดับล่างน้อย เจ้าของกิจการก็ต้องให้ค่าแรงสูงขึ้นเพื่อชิงคนงาน อย่างเช่นข่าวนี้

ไม่ต้องตั้งค่าแรงขั้นต่ำให้เวอร์เกิน
     
Don't take my word for it  

Don't take my word for it

อ่านข่าวจากมติชน
ม.กรุงเทพ ชี้เทรนด์อาชีพไอทีมาแรง นักศึกษาไม่ตกงาน ทั่วโลกแย่งตัว คณะไอที ดึงมืออาชีพช่วยสอน เพิ่มสาขาไซเบอร์ซิคิวริตี้ (msn.com)

ข่าวนี้ชัดเจน อาชีพไอทีมาแรง ทั่วโลกต้องการ

ที่จริงไม่ใช่เพิ่งต้องการ บริษัท - คอรปอเรท ในสหรัฐเริ่มหาตัวคนงานทักษะไอทีเมื่อ 25 ปีที่แล้ว ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเริ่มเมื่อใดหรือไม่ การศึกษาไอทีของไทยควรเริ่มเมื่อ 20 ปีก่อนหน้านี้ ... ค้นหาจากข่าวไม่พบ

ในขณะที่ยานยนต์ไฟฟ้าและไอทีด้านอื่นๆ กำลังแห่กันเข้ามาลงทุนในภูมิภาคนี้ รวมทั้ง "บริษัทแอปเปิล" ที่มาด้อมๆมองๆ ประเทศไทย-เวียตนาม ยังไม่ตัดสินใจว่าจะลงประเทศไหน ไทยเพิ่งจะเริ่มตื่นตัวการเรียนการสอนไอทีอย่างจริงจัง

จากข่าว มติขน ม.กรุงเทพกล่าวว่า สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจตกงานกว่า 60%

แสดงว่าภาครัฐขาดวิสัยทัศในการชี้นำทิศทางด้านการศึกษา

จากข่าวมติชน
ข่าวจากมคิชน
 
     
คนจนจะถูกบีบไปเรีอยๆ จนไม่มีที่ยืน  

"มีเงินเรียนได้ มีเงินมากเรียนดี ไม่มีเงินอย่ามาเรียน"

คนจนจะถูกบีบไปเรีอยๆ จนไม่มีที่ยืน

ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ต้องรวมตัวช่วยกันจัด ทอดผ้าป่าการศึกษา เพราะเกรงว่าโรงเรียนจะถูกยุบ

ถ้าโรงเรียนถูกยุบ ลูกหลานชาวนายากจนใน 3 หมู่บ้านนี้ก็ต้องอยู่บ้าน เพราะผู้ปกครองไม่มีเงิน ส่งเด็กไปเรียนในเมือง ... แล้วผู้ปกครองก็ต้องถูกดำเนินคดี ถูกปรับ เพราะไม่ส่งบุตรหลานไปเรียน หนังสือตามกฏหมายกำหนด

กฏหมายอะไร ทำไม Tik Tok อย่างนี้

ก็เป็นที่แน่ชัดว่า กระทรวงศึกษา-รัฐบาลต้องการให้บุตหลานของชาวบ้านในหมู่บ้านคนจน หรือชาวนายากไร้ไม่ได้รับการศึกษา เพื่อจะได้สืบทอดกระดูกสันหลังของชาติต่อไป ใช่หรือไม่ หรือว่า ก็ขอให้ยากจนต่อไปละกัน หรือป่าว ... (เดี๋ยวจะไม่มีคนจนให้ย่ำยี)

นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายสิบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตชนบทที่ชาวบ้านต้องทอดผ้าป่าเพื่อหาเงิน จ้างครูมาสอนในโรงเรียนที่ภาครัฐทอดทิ้ง

ประเทศไทยจะไม่ไปไหน ประเทศไทยจะยังเป็นประเทศ "ล้าหลัง" ตราบใดที่เด็กทุกคนยังเข้าไม่ถึง การศึกษา

สังคมอะไร ทำไม Tik Tok อย่างนี้ ประเทศเจริญแล้วไม่ทำอย่างนี้

การศึกษา
ข่าวจาก ข่าวสด
     
อัจฉริยะในบุคคล    

ไม่ได้บอกให้หยุดเรียน เพียงแค่ยกเป็นตัวอย่างของการนำอัจฉริยะส่วนบุคคลที่ใครๆ ก็มี ถ้า นายจุน วนวิทย์ ได้รับการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับสูง ไม่มีใครประเมินได้วาขีดความสามารถของเขาจะไปไกลขนาดไหน
.....................
อ่าน ฐานเศรษฐกิจ
https://www.thansettakij.com/news/general-news/550010
.......................
ในสถานการณ์ปัจจุบัน การศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติให้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน เด็กทุกคน ไม่ว่ารวยหรือจนมีขีดความสามารถที่จะเรียนรู้ ... อย่าให้ใครตกหล่น

การศึกษา
การศึกษา
     
Johnny come late แต่ก็ยังดีกว่าไม่มา  

Johnny come late แต่ก็ยังดีกว่าไม่มา

ประเทศไทยช้าไป 20 ปี เพราะขาดผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ชี้นำ มัวแต่หลงไหลอยู่กับท่องเที่ยว พอเจอ โควิด-19 ทุกอย่างก็เรียบร้อยโรงเรียน

จากข่าว เดลิสิวส์ https://www.dailynews.co.th/news/1756481/

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เตรียมจัดงบประมาณปีการศึกษา 2567 พัฒนาสาขาอาชีวะขั้นสูง โดยมี 9 นโยบายเร่งด่วนดังนี้

 1. การบริหารงานบุคคลและวิทยฐานะของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือน
 2. ยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในทุกระดับการศึกษา
 3. ยกระดับโครงการอาชีวะ อยู่ประจำเรียนฟรีมีอาชีพ
 4. ขับเคลื่อนโครงการทวิศึกษาแนวใหม่
 5. ขับเคลื่อนศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน
 6. ขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย
 7. ปฎิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง
 8. ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
 9. ปรับปรุงกฎ ประกาศ ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/1756481/

(ปรับปรุง 12.12.22)

 

ขอให้เป็นจริง โดยเฉพาะ ข้อ 3 "ยกระดับโครงการอาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรีมีอาชีพ" จะช่วยให้นักเรียนจากครอบครัวรายได้น้อย หรือ ยากจนเข้าถึงการศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ เพื่ออนาตคตของตัวเอง และประเทศชาติก็จะได้บุคลากรช่วยขับเคลื่อนประเทศ อย่าให้ใครตกหล่น

ประชาชนควรติดตาม และเรียกร้อง ถ้า กอศ. ไม่ทำตามนั้น โดยเฉพาะ ข้อ 3 และอย่าให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลง

ขอให้ฝ่ายบริหารประเทศ หยุดเรื่อง "สุรา - กัญชา" ที่ไม่ช่วยอะไร ในการพัฒนาประเทศ มีแต่บั่นทอนอนาคตวัยรุ่นวัยเรียน รวมทั้งคนทำงาน ต้องเสียเวลาไปกับอบายมุขที่มีแต่ ทำลายสุขภาพ

Johnny come late แต่ก็ยังดีกว่าไม่มา

 

 

     
เสียสละ=เสียโอกาส    

เสียสละ=เสียโอกาส? ... จากข่าว "ผู้จัดการออนไลน์"
เสียสละ=เสียโอกาส? อีกมุมบัณฑิตกราบเท้าพี่ชาย สะท้อน “การศึกษาเข้าไม่ถึงทุกคน” (mgronline.com)

.......................

หนึ่งเสียโอกาส คือหนึ่งบุคลากรที่ขาดหายไปในการพัฒนาประเทศ นั่นคือ หนึ่งสาเหตุที่ไทยยังย่ำอยู่กับที่

พี่น้องคู่นี้ชัดเจนว่ามีอนาคตสดใส อ่านจากประวัติการเรียนของน้องหญิง เป็นนักเรียนดี จบปริญญาตรีเมื่ออายุ 23 น้องผู้ชายก็น่าจะมีอนาคตดี ถ้าได้เรียนต่อจนจบ

ทั้งคู่มีความมุ่งมั่นดี แต่ขาดทุนการศึกษา เหตุเพราะสถานะของครอบครัว

"มีเงินเรียนได้ มีเงินมากเรียนดี ไม่มีเงินอย่ามาเรียน"

การศึกษาไทย

ภาพนี้ชัดเจน

ยังไม่รู้ว่าได้เรียนหรือเปล่า ต้องเสียค่าใบสมัครแล้ว นี่แค่อนุบาลนะ

อย่าเรียกร้องประชาธิปไตยให้เสียเวลา ถ้าเด็กทุกคนยังเข้าไม่ถึงการศึกษา ยังไงก็ไม่เป็นประชาธิปไตย การเข้าถึงการศึกษาเป็นรากฐานของประชาธิปไตย ทุกคนต้องได้รับสิทธิ์

โรงเรียนของภาครัฐต้องให้เด็กเรียนฟรี ถ้ารัฐทำไม่ได้ก็ให้ประชาชนจัดการ

ดูตัวอย่างได้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา "เรียนฟรี 12 ปี ที่โรงเรียนใกล้บ้าน"

มีการจัดการแบ่งเขตการศึกษาอย่างเป็นระบบ เรียนฟรีใกล้บ้าน เด็กที่อยูในเขตโรงเรียนเท่านั้นที่จะได้เรียนในโรงเรียนนั้น โรงเรียนจะไม่รับเด็กนอกเขต

มีองค์การบริหารการศึกษาที่ประชาชนในท้องที่เป็นผู้เลือกคณะบริหาร ใครบริหารสถานศึกษาหรือการศึกษาไม่ดีประชาชนไล่ออกเอง

มีอาหารกลางวันให้กิน ถ้าอาหารไม่ดี ไมมีคุณภาพ ผู้ปกครองก็จะร้องเรียนคณะบริหาร ถ้าไม่ปรับปรุงก็ถูกไล่ออก

เรียนต่อมหาวิทยาลัยก็มีกองทุนให้กู้ คนค้ำประกันก็เป็นเพียงแค่ผู้ปกครองหรือใครก็ ได้ ไม่จำเป็นต้องมีฐานะร่ำรวย หรือมีตำแหน่งใหญ่เส้นดี ใครเป็นหนี้กองทุนก็ไม่ไปตามรังควานยึดรถ ยึดบ้าน ไม่ใช้หนี้ตอนนี้ก็จะโดนหักเงินจากเงินบำนาญ

ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศล้าหลัง แต่เป็นประเทศที่ติดกับดักการเมืองที่ไม่พัฒนา วังวนอยู่ในเรื่องเดิมๆ แก้รัฐธรรมนูญกี่มาตรา หรือเขียนใหม่กี่ฉบับก็เหมือนเดิม ก็เพราะว่าประเทศไทยมีแต่นักการเมืองที่มีอุดมการณ์เดิมๆ คอยแต่จะจับผิดฝ่ายตรงข้าม ประเทศจึงได้ย่ำอยู่กับที่ นักการเมืองคนไหน "ปากกล้า ขาไม่สั่น" ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรี แล้วจะพัฒนาได้ไง

เสียสละ = เสียโอกาส
จากข่าว ผู้จัดการออกไลน์

 

     
ข่าวการเมือง  

เปิดนโยบาย “สร้างอนาคตไทย” พัฒนาคนตั้งแต่ในครรภ์-เรียนฟรีถึง ป.เอก

ข่าวจากไทยรัฐ

.............

เป็นนโยบายที่ดีโดยเฉพาะ ภาคใต้ตอนล่าง

จะเป็นแค่นโยบายแค่เพื่อหาเสียงหรือไม่ก็ตาม ภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดน ใครไม่ลงไปดูด้วยตนเองไมรู้ความเป็นจริง

การพัฒนาที่ไม่เท่าเทียม ขาดผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง ศึกษาความเป็นจริง ความต้องการที่แท้จริง ย่อมไม่รู้จริง

นโยบายเรียนฟรี ที่พรรคอนาคตไทยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการการพัฒนา ภาคใต้ตอนล่าง

ไม่ต้องเรียนฟรีถึงปริญญาเอก เอาแค่จบปริญญาและมีงานให้ทำในพื้นที่ภาคใต้ก็พอ

หรืออย่างน้อยแค่ ดูแลทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์จนจบ ม.6 ก็นับว่าพัฒนาได้มากแล้ว

อยากให้พรรคการเมืองที่หาเสียง "เรียนฟรี" ช่วยอธิบายด้วยว่า จะเอางบประมาณจากไหนมาให้ เรียนฟรี และจะให้เรียนฟรีที่โรงเรียนไหน อย่าให้เป็นโครงการเรียนฟรีที่ทำกันในขณะนี้ ... เอาเนื้อหนู ปะเนื้อช้าง แล้วก็ปล่อยให้ตายไปเอง

ครอบครัวที่มีรายได้น้อย หรือยากจน ไม่สามารถส่งเด็กไปเรียนห่างไกลจากบ้าน พ่อแม่ผู้ปกครองต้องทำมาหากิน บ้างก็ไม่มียานพาหนะ ... คิดอย่างคนอยู่เมืองกรุงก็คงไม่ยาก สอนให้ลูกขึ้นรถเมล์หรือรถไฟฟ้า

อีกอย่าง ... อย่าให้โรงเรียน "ใหญ่ในสังกัดภาครัฐ" แย่งครูไปจากโรงเรียนเล็กๆ ได้มั้ย ... การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูของโรงเรียนใหญ่ในเมืองทำให้คุณครูจากโรงเรียนเล็กๆ ไปสอบเข้าโรงเรียนใหญ่ในเมือง เพื่อความก้าวหน้าของเขาเอง สุดท้ายโรงเรียนเล็กๆ ก็ไม่มีครูสอน ... ไม่ได้กล่าวหาอะไรนะ ... นี่เป็นการล้มโรงเรียนเล็กๆ ที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายของครอบครัวยากจน หรือไม่ เพราะในที่สุดถ้าโรงเรียนเล็กๆ ไม่มีครูสอน ไม่สามารถหาครูที่จะเสียสละเพื่อเด็กยากจน ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ... โรงเรียนเล็กๆ ก็ต้องปิดไปเองอย่างถาวร ... เป็นภาคบังคับหรือเปล่า? ไม่ทราบนะ

คนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง "ตัวจริง" มีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ราบรื่น ไม่ม่มีงานทำที่พอจะยึดเหนี่ยวเพื่ออนาคตของตัวเองและครอบครัว

จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว รายได้ส่วนใหญ่เข้ากระเป๋านายทุน งานดีๆ งานบริหาร ส่วนใหญ่อยู่ในมือคนต่างถิ่น คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำงานรายได้ต่ำ ไม่พอเลี้ยงครอบครัว เด็กที่เกิดจากครอบครัวรายได้ต่ำจึงพัฒนาไม่ไกล

จากการไปเที่ยวภาคใต้ตอนล่างในช่วง โควิด-19 ระบาด ภาคใต้ตอนล่าง เงียบสงัด เพราะขาดนักท่องเที่ยว ครอบครัวทีทำงานเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวขาดรายได้ ...

จังหวัดในภาคใต้ตอนล่างมีสักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ดูเหมือนภาครัฐจะอิงไปตามกระแส แทนที่จะมัฒนาชายหาดต่างๆ หรือพื้นที่ต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ ... ทำให้การวางแผนของนักท่องเที่ยวอยู่แค่เกาะแก่งและหาดที่น่าสนใจไม่กี่แห่ง ใครขับรถมาไกล หรือนั่งรถมา หรือนั่งเครื่องมา ก็ต้องคิดถึงความคุ้มค่า

ที่ภาคใต้ตอนล่างต้องการมากกวาการท่องเที่ยว น่าจะเป็น โรงงาน และอุตสาหกรรม

หรือว่าควรจะให้มีเขตเศรษฐกิจดิจิทอลและ ไอที เหมือนอย่าง ซิลิคอนแวลเลย์ ที่ รัฐแคลิฟอร์เนียร์ สหรัฐแเมริกา ... เพราะว่า ภาคใต้ตอนล่างมีอากาศดี สดชื่น น่าจะดึงดูดนักลงทุน นักพัฒนา ยกระดับคนในพื้นที่ให้มีรายได้สูงขึ้น

ข่าวการเมือง
ข่าวจากไทยรัฐ

 

     
20 มหาวิทยาลัย-สถาบัน ไม่ผ่านคะแนน ITA 65    

20 มหาวิทยาลัย-สถาบัน ไม่ผ่านคะแนน ITA 65

ข่าวจากกรุเทพธุรกิจ 1 ส.ค.65 https://www.bangkokbiznews.com/business/business/1018497

อ้างอิงจากประกาศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช)

1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ม.กาฬสินธุ์
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข.
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ.
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มทร.รัตนโกสินทร์
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มทร.ล้านนา
6. มหาวิทยาลัยนครพนม ม.นครพนม
7. มหาวิทยาลัยนวมินทรธิราช ม.นวมินทรธิราช
8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มรภ.กาญจนบุรี
10. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มรภ.เทพสตรี
11. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มรภ.นครปฐม
12. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มรภ.นครศรีธรรมราช
13. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มรภ.ร้อยเอ็ด
14. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มรภ.ราชนครินทร์
15. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มรภ.รำไพพรรณี
16. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มรภ.ศรีสะเกษ
17. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มรภ.สกลนคร
18. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
19. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
20. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ค้นหาในกูเกิล มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ มาตรฐาน พบว่า มีเยอะมาก ทั้งเอกชน และภาครัฐ

 

       
ละเลยกันนานไปหน่อย    

ละเลยกันนานไปหน่อย

ละเลยกันซะนาน การศึกษาด้านอาชีวะขาดครู 20,000 อัตรา

ข่าวจาก เดลินิวส์ “ธนุ”วางแผนเพิ่มพนักงานราชการแก้ขาดครูอาชีวะ | เดลินิวส์ (dailynews.co.th)

ข่าวจาก ไทยรัฐ แก้ปัญหาขาดครู “ธนุ วงษ์จินดา” เดินหน้าเพิ่มพนักงานราชการ (thairath.co.th)

       
นี่คือเหตุผลที่ต้องเรียน IT    

เศรษฐกิจดิจิทัลของจีน ปี 2564 มีมูลค่า 231 ล้านล้านบาท ... ข่าวจาก (เดลินิวส์ )

ปี 2564 อยู่ในช่วง โควิดข-19 ระบาด แต่จีนก็ยังทำเงินได้มากมาย คิดเป็นสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 39.8% เศรษฐกิจดิจิทัลได้กลายเป็นเศรษฐกิจสำคัญในการพัฒนาประเทศของจีน

รายงานการพัฒนาอินเทอร์เน็ตโลก ปี 2022 มูลค่าเศรษฐกิจ (World Internet Development Report 2022) ใน 47 ประเทศ ทั่วโลก คิดเป็น 38.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 15.6%

จากรายงานของข่าวนี้ จะเห็นได้ว่า ในขณะที่เศรษฐกิจโลกถดถอยจากสาเหตุโรคระบาด โควิด-19 ภาคเศรษฐกิจดิจิทัลยังคงเติบโตต่อเนื่อง

เหตุผลที่ 2 มาจากข่าวของ กรุงเทพธุรกิจ "โซนี่" ทุ่ม 2,500 ล้าน ตั้ง "โรงงานชิป" ในไทย จ้างงาน 2,000 คน (bangkokbiznews.com)

จากเวํบไซท์ Nikkei Asia Sony to build Thailand factory to make image sensors for cars - Nikkei Asia

Sony กำลังเริ่มก่อสร้างโรงงานในประเทศไทย เพื่อผลิตชิป (image sensor) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ในรถยนต์ มูลค่าการก่อสร้าง 10,000 ล้านเย็น (70.7 ล้านดอลลาร์) โรงงานจะมีการจ้างแรงงาน 2,000 อัตรา และ คาดว่าโรงงานพร้อมผลิตชิปในไตรมาสสองของปี 2525

เหตุผลที่ต้องเรียน IT
จากข่าวเดลินิวส์
เหตุผลที่ต้องเรียน IT
จากข่าว NiKkei Asia
     
ไม่ได้บอกว่า การบัญชีและบริหารธุรกิจไม่สำคัญ  

เมื่อช่วงที่ IT บูม ที่ Cilicon Valley หนุ่ม สาว หลายคนทำเงินมากมาย บางคนมีเงินเป็นร้อยล้านดอลลาร์ (เทียบเท่าสม้ยนี้ก็เป็นพันล้าน) ไม่รู้ว่าจะเอาเงินเยอะแยะไปทำอะไร บ้างก็ผลาญหมดสิ้นโดยเปล่าประโยชน์ บ้างก็เอาเงินไปซื้อบ้านราคา 20-30 ล้านดอลลาร์ แล้วทุบทิ้งสร้างขึ้นใหม่ตามใจชอบ บ้างมีบริษัทมีพนักงานมากมายไม่รู้จะบริหารอย่างไร

จึงเป็นที่มาของการเรียน บริหารธุรกิจ นัก IT ทั้งหลายใช้เวลาว่างเรียนบริหารธุรกิจแบบ crash course

จึงเป็นที่มาของการเปิด โรงเรียนบัญชี มหาวิทยาลัยบริหารธุรกิจเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมือง

แต่บริหารธุรกิจที่อเมริกายังไม่อิ่มตัว ... ก็เพราะภาคธุรกิจ IT ที่นั่นยังมีอยู่ต่อเนื่อง

สำหรับประเทศไทย การบัญชีและบริหารธุรกิจอยู่ในจุดอิ่มตัว ธุรกิจท่องเที่ยยว โรงแรมอยู่ในภาวะเสี่ยง การแข่งขันสูง ประเทศอื่นเขาก็ต้องการนักท่องเที่ยว ... ในช่วงโควิด โรงแรมปิดกิจการไปมากมาย ล้มละลายไปก็เยอะ ท่องเที่ยวก็เช่นกัน

หันมาเรียนรู้ ITกันเถอะ ...

การเรียนรู้ IT ยังไม่สิ้นสุด ความต้องการยังมีอีกมาก เรียนเถอะ ... อย่าคิดว่ามันยาก คิดว่ามันสนุก แล้วจะชอบ ... อีกอย่าง งานก็หาง่าย เงินก็ดีกว่า ... หรืออาจจะกลายเป็น Bill Gates หรือ Steve Jobs คนที่สองก็เป็นได้ ... ความรู้ความคิดดีๆ มันอยู่ในตัวบุคคล

ไม่ต้องรวยก็เก่งได้ ความรู้ความสามารถอยู่ในตัวยุคคล
ไม่ต้องรวยก็เรียนเก่งได้
ไม่ต้องรวยก็เรียนเก่งได้

สุดยอด! แห่ชื่นชมพ่อแม่ทำโรงงาน ส่งลูกเรียนจนจบดอกเตอร์ในวัย 32 ปี (msn.com)

ข่าวจาก - เดลินิวส์
     
เปิดคอร์ส รีสกิล IT    

ถูกใจมาก ... อ่านข่าวจาก ประชาชาติ ดร.สมเกียรติ Remake ประเทศ พรรคไหนทำได้ มีสิทธิชนะเลือกตั้ง (msn.com)

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวในงาน The Great Remake เศรษฐกิจไทย เสนอทางสู่ ทางรอดของประเทศไทย ชง 4 เรื่องที่ต้อง Remake ไปยังรัฐบาล-พรรคการเมือง

หนึ่งในสี่หัวข้อ

เปิดคอร์ส รีสกิล IT

เรื่อง IT บางคนคิดว่าเป็นเรื่องยาก สลับซับซ้อน ที่จริงแล้วบางอย่างเป็นเรื่องง่ายใครๆ ก็ทำได้ อย่างเช่น คนขับเท็กซี่ ที่สิงคโปร์ผันตัวมาเป็น Full Stack Developer ไม่จำเป็นต้องเรียนมหาฝิทยาลัยให้เมื่อยตุ้ม ... ที่จริง เรียนบัญชีน่าจะยุ่งเหยิงกว่า

เมื่อตอนที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนระบบกระแสไฟฟ้า จาก 110 โวลท์ เป็น 220 โวลท์ ก็มีการแจกทรานสฟอร์เมอร์ เพื่อแปลง 220 เป็น 110 ให้กับทุกครัวเรือนที่ใช้เครื่องไฟฟ้า 110 ทางภาครัฐก็ให้นักเรียนอาชีวะพันทรานสฟอร์เมอร์ เพื่อเป็นสกิลตามที่ไ/ด้เรียนรู้มา หลังจากครั้งนั้นประเทศไทยก็มีแรงงานทักษะทางไฟฟ้าและอีเล็กโทรนิกมากมาย ... แต่วันนี้ดูเหมือนจะหายไปหมด

เมื่อครั้งไปเที่ยวที่เชียงรายเมื่อหลายปีก่อน พบว่า เชียงรายยังมีสามล้อมากจำนวนหนึ่ง ซึ่งทางจังหวัดก็มีการส่งเสริม เช่น ปรับปรุงตบแต่งรถสามล้อ และนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะต่างชาติ ก็นิยมนั่งชมเมืองกันอย่างสนุกสนาน

ส่วนตัวเห็นว่าควรเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสามล้อ เช่นติดตั้งมอเตอร์เพื่อช่วยให้สามล้อขึ้นเนินได้ง่ายขึ้น ตบแต่งไฟ แอลอีดี ให้ดูสวยงาม ... ด้วยการใช้แรงงานทักษะของนักเรียนอาชีวะ ... นักเรียนก็จะได้ฝึกทักษะตัวเองด้วย ... นี่เป็นแค่ตัวอย่างที่ทำได้

ดูจากป้ายรับสมัครนักเรียนอาชีวะ การเรียนในส่วนของไอทีเลือนหายหมด ... เกิดจากเหตุเพราะไม่มีนักเรียนหรือว่าภาครัฐไม่ส่งเสริม ไม่ทราบ... ทุกวันนี้มีแต่คนเรียนบัญชี บริหารธุรกิจ มากมายจนล้นประเทศ

เปิดคอร์ส รีสกิล IT
 

Bill Gates

ใครๆ ก็รู้จักชื่อนี้ Bill Gates ผู้ร่วมก่อตั้ง ซอฟท์แวร์ ที่กลายมาเป็น Windows ที่ใช้กันอยู่ใน คอมพิวเตอร์เกือบทุกเครื่อง และเขาก็ได้กลาย เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก ... โดยที่เขายังไม่จบ มหาวิทยาลัย ...

เข่นกันเดียวกับ Steve Jobs ผูร่วมก่อตั้ง Apple ทั้งสองได้ความคิดมาจากการเรียนรู้ และ ทำงานกับบริษัท IT

ความรู้อยู่ในตัวเรา ถ้าเราใส่ใจค้นหา

     
การศึกษาไทย เสียโอกาสที่จะได้บุคลากรพัฒนาประเทศ  

การเมืองน้ำเน่าของไทยทำให้ประเทศเสียโอกาสไปเยอะ ไทยได้ผู้นำมาก็ต้องไปถ่วงดุลกับอำนาจเก่า เพื่อผลประโยชน์พวกพ้อง ... เรื่องอื่นไวทีหลัง

ไทยจึงต้องไปขายแรงงานที่ประเทศเกาหลี ไต้หวัน ... ทั้งๆ ที่แต่ก่อนเคยช่วยเหลือเขา ... และในไม่ช้าไทยก็จะไปขายแรงงานที่ เวียตนาม ลาว กัมพูชา ... ถ้าไทยยังไม่มีผู้นำที่มีวิสัยทัสน์ที่มองไกลกว่าจมูกของตนเอง

การศีกษาที่ควรจะเป็นไปตามความต้องการของประเทศ ไม่มีใครสนใจ ... คงจะเกินขีดความสามารถของตัวเองและพวกพ้องที่เข้ามาบริหาร ... เพราะรู้แต่เรื่องน้ำเน่า

สุนทรพจน์ของ สี จินผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวในที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่ 20 "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้ทันสมัยของจีน ให้กลายเป็นผู้นำด้านเท็คโนโลยีของโลก"

และนั่นก็คือสิ่งที่ประเทศไทยขาดไป บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเท็คโนโลยีก้าวหน้า ... ก็เพราะผู้นำที่ผ่านๆ มา มีความคิดอยู่เพียงแค่ ธุรกิจค้าขาย ท่องเที่ยว ... แล้วก็นั่งรอใต้ต้นส้มเมื่อไรจะหล่นลงบนหัว

อเมริกาให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาอย่างมาก ไม่ว่าเด็กเป็นลูกใครหลานใคร ยากจนแค่ไหน ต้องมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เรียนฟรีใกล้บ้าน ... No one left behind ... "A mind is terible thing to waste" ประโยคนี้ทำให้อเมริกันผิวดำได้รับการผลักดันให้ได้รับการศึกษา และเป็นที่มาของอเมริกันผิวดำหลายคนมีโอกาสยืนแถวหน้า

 
     
เรียนฟรีมีที่นี่      
ที่นี่ก็เรียนฟรี โรงเรียนบ้านท่าสาย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
ไม่แค่ค่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งประกันอุบัติเหตุก็ฟรี อาหารกลาวันก็มีให้กินฟรี

อาจจะคิดว่าเป็นโรงเรียนไม่มีคุณภาพ ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กมาเรียน

โรงเรียนดี มีคุณภาพ ทำให้เด็กมีความรู้ความสามารถในการเรียนจริงหรือ

ถ้าเด็กเข็นไม่ไป ก็เหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา แม้เรียนโรงเรียนดี ค่าเรียนแพง ก็ไปไม่ไกล

เด็กที่มีความจำดี สมองฉับไว เรียนรู้เร็ว ไม่ต้องเรียนโรงเรียนดีค่าเรียน แพง ก็ไปไกล .... ผู้ปกครองน่าจะสังเกตุได้ ลูกหลานตัวเองเป็นอย่างไร อย่าฝืน ... ครูเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถเข็นเด็กไปไกลกว่าความสามารถที่เด็กจะรับ ... เก็บเงินไว้ส่งให้เด็กเรียนในระดับมหาวิทยาลัยดีกว่า ... ถึงวันนั้นก็รู้ว่า เด็กไปถึงหรือเปล่า ... เว้นแต่ว่า ผู้ปกครองมีเงินเยอะ

   
โรงเรียนวัดท่าซุง 01 โรงเรียนพระสุธาามยานเถระวทิยา (วัดท่าซุง อุทัยธานี)

ที่นี่ ทั้งเด็กและผู้ปกครองไม่โดน "ไถ" แน่นอน ไม่ต้องซื้อ "ใบสมัคร" ไม่ต้องจ่าย ค่านู่นค่านี่ ไม่ต้องเเรียนเก่ง มากความรู้ ที่นี่สอนให้ได้ เพียงแค่เป็นเด็กที่มีความประพฤติดี มาจากครอบครัวดี ไม่ต้องมีเงินมาก หรือไม่มีเงินเลยก็เรียนได้ โรงเรียนนี้เพื่อผู้ยากไร้โดยแท้ บ้านอยู่ไกลก็เข้าเรียนประจำได้ เสียค่าที่พักและอาหารเพียง 10,000 บาทต่อปี ถ้าไม่มีเงินจ่ายทั้งหมดก็จ่ายเป็นเทอมได้

โรงเรียนพระสุธาามยานเถระวทิยา เป็นโรงเรียนการกุศของวัดในพระพุทธศานา ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ภาวโร

สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 เพียงครั้งเดียวเรียนจบถึง ม.6
เด็กจบการศึกษาที่นี่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เต็มร้อย รวมทั้งการใช้ภาษา อังกฤษและการออกเสียงอยู่ในระดับที่ดีไม่แพ้โรงเรียนดังค่าเรียนแพง

 
 
       
     
 
     
     
 
     
     
     
     
       
       
       
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com