Living in Thailand  

จังหวัดกำแพงเพชร

     
หน้าแรก Living Live in         May 12, 2018

   

แนะนำ

ที่เที่ยว - ที่พัก - ที่กิน

ติดต่อ samlee@livinginthailand.com

 

   
   
 
   
   

 

 

 

 

ข้อมูล
จังหวัดกำแพงเพชร
  • พื้นที่ทั้งหมด
  • ประชากร
สถิติอุณหภูมิ

สถิติอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงฤดูหนาว พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 2494 - 2559

  • 12.6C 27, 29 พฤศจิกายน 2526
  • 8.2C 26, 27 ธันวาคม 2542
  • 10.1C 9 มกราคม 2529
  • 10.5C 9 กุมภาพันธ์ 2559

สถิติอุณหภูมิสูงสุดในช่งฤดูร้อน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2494 - 2559

  • 39.8C 25 กุมภาพันธ์ 2541
  • 40.8C 28 มีนาคม 2526
  • 43.0C 14 เมษายน 2526
  • 41.8C 22 พฤษภาคม 2526

ข้อมูล - กรมอุตุนิยมวิทยา

     
All Rights Reserved