แก้ไข ปรับปรุง February 25, 2019
Living in Thailand

เรียนฟรีมีที่นี่

 
หน้าแรก living live in

  การศึกษา - วุฒิ - ปริญญาบัตร  
     
     

ที่นี่ก็เรียนฟรี


ที่นี่ก็เรียนฟรี

น่าแปลกใจที่ภาครัฐทุ่มงบประมาณเพื่อการศึกษาสูงสุดของประเทศตั้ง 500,000 กว่าล้าน แล้วผู้ปกครองยังต้องเสียค่าเทอมอีกต่างหาก ไม่รู้ว่ากระทรวงศึกษาและโรงเรียนเอาเงินไปทำอะไรหมดตั้งเยอะแยะ แถมเด็กเข้าเรียนก็ยากลำบาก ต้องสอบเข้า ไม่งั้นก็ต้องไปเรียนโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลบ้าน

วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่นี่ เรียนฟรี ข้าวก็มีให้กินฟรี 3 มื้อไม่อดอยาก เด็กไม่มีบ้านก็นอนที่นี่ฟรี เป็นอยางนี้มานาน 33 ปีแล้ว

วัดดอนจั่น เปรียบเสมือนกระทรวงของภาครัฐถึง 2 กระทรวง ทั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากการพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีในสังคมแล้ว ที่นี่ก็มีโรงเรียน สอนตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึง มหาวิทยาลัย

ที่วัดดอนจั่นมีทั้งเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กจากครอบครัวยากจน เด็กพิการ ที่นี่รับหมด รวมทั้งเด็กที่ครอบครัวมีฐานะปานกลางแต่เด็กต้องเดินทาง 30 กิโลเมตรเพื่อไปโรงเรียน ที่นี่ก็รับไว้ รวมแล้วกว่า 700 ชัวิต

ก็คงจะคิดว่า เด็กต่างพ่อต่างแม่ ไม่รู้หัวนอนปลายเท้า เด็กเกเร รวมกันอยู่ในที่นี้

ที่วัดดอนจั่นเป็นมากกว่าโรงเรียน-ที่กินที่นอน ที่นี่ใช้จิตวิทยาและธรรมะ บ่มอบรมให้เด็กเป็นคนดีในสังคม 33 ปี ก็น่าจะตอบคำถามได้ดี

พระครูปราโมทย์ - จิตอาสา - และผู้มีจิตศรัธาบริจาค ทำให้เด็กตกหล่นจากภาครัฐ มีโอกาสพิสูจน์ตัวตนในสังคมของความเป็นมนุษย์

ผู้มีจิตอาสา หรือ ต้องการร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของ ติดต่อ วัดดอนจั่น ม.2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบถาม โทร. 05.324.0184

ที่มาของเรื่อง รายการ คนจริงใจไม่ท้อ NEWS 1 ผู้จัดการออนไลน์
https://mgronline.com/live/detail/9610000069389


 
 
 
       
All right reserved      
admin@livinginthailand.lcom