Living in Thailand   Live in เชียงราย   August 12, 2017
หน้าแรก Living Live in            

เชียงรายเหมือน แอลเอ (Los Angeles)

ใครที่เคยอยู่แอลเอแล้วกลับมาอยู่เชียงรายหรือมาเที่ยวเชียงราย ในช่วงฤดูหนาวต่างก็เห็นพ้องกันว่า เชียงรายเหมือน แอลเอ นอกจากมีภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกันก็ยังมีภูมิประเทศคล้ายกัน (no kidding)

เชียงรายอาจจะไม่มีอากาศหนาวเท่า หรือฤดูหนาวยาวเท่า แอลเอ อาจจะร้อนกว่าแต่ไม่แห้งจัด

ภูมิประเทศคล้ายกัน

แอลเอมีแม่น้ำ (Los Angeles River) ไหลผ่านเมือง - เชียงรายมีแม่น้ำกกไหลผ่านเมือง

แอลเอมี Sunset Hill เชียงรายก็มี "ดอยฮาง" ต่างกับ "แอล" ที่ ที่นี่มีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ที่นี่มี "อุทยานแห่งชาติริมน้ำกก" มีหมู่บ้านที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเขตป่าธรรมชาติ มีบ่อน้ำร้อน ผิดกับ Sunset Hill ที่มีแต่อาคารบ้านเรือน

แอลเอ มี San Fernndo Valley อยู่ทางตอนเหนือ ที่เชียงรายก็มี "แม่จัน" ที่มีขุนเขาสลับซับซ้อนอยู่เบื้องหลัง (อ.แม่ฟ้าหลวง) เรียกว่าคล้ายกับเทือกเขาใน Switzerland

ที่ราบฝั่งขวาของถนนพหลโยธินเป็นทุ้งนากว้าง เวลาลมพัดในฤดูร้อนก็เป็นลมร้อนเหมือนที่ San Fernndo Valley แต่ไม่แห้งแล้งหรือร้อนเท่า ในฤดูหนาวก็มีลมหนาวพัด กระทบร่างกายเหมือนที่ San Fernndo Valley แต่ไม่หนาวเย็นเข้ากระดูก

เชียงรายเป็นจังหวัดชายแดนอยู่เหนือสุอของประเทศ มีเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าและลาว ประเทศจีนก็อยู่ไม่ไกล

เชียงรายมีสนามบินระดับ international และอยู่ในระหว่างขยายอาคารสนามบิน

เชียงรายจะมีรถไฟทางคู่ เด่นชัย - พะเยา - เชียงราย - เชียงของ - เชียงแสน พร้อมบริการประมาณปี 2563

เชียงรายมีพื้นที่กว้างขวางอีกมาก มุมสงบก็มีอีกเยอะ น่าจะเหมาะกับวัยเกษียณ และที่นี่ก็มีวัยเกษียณทั้งไทยและต่างชาติมาจับจองอยู่บ้างพอสมควร

เชีงรายมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ถ้าไม่รู้จะทำอะไรในวัยเกษียณก็ ลองทำโฮมสเตย์ เกสเฮาส์ หรือร้านอาหาร หรือกิ๊ฟชอป หรือวิชาการความสามารถเฉพาะทางที่เรียนรู้มา หรือ ความสามารถส่วนตัว ก็มาช่วยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีทั้งไทยและต่างชาติที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะจีนที่เพิ่ม ขึ้นต่อเนื่องแซงหน้าชาติอื่นแล้ว

นอกจากนั้น ประชาคมอาเซี่ยนก็ได้เริ่มแล้ว เมื่อใดประเทศสมาชิกเปิดประตูให้เดินทางไปมาซึ่งกันและกัน ความหนาแน่นของการเดินทางเพื่อธุรกิจและท่องเที่ยวก็จะเิ่พิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเชียงรายมีเขตแดนติดต่อ กับประเทศเพื่อนบ้านสองประเทศ ประเทศเวียตนามและประเทศจีนก็ไม่ห่างไกลมากนัก เมื่อทางรถไฟ และ ถนนเชื่อมต่อแล้วเสร็จ การเดินทางก็สะดวกยิ่งขึ้น ก็พอจะมองเห็นอนาคตเชียงรายไม่อยู่นิ่งแน่

แต่ถ้าคิดว่าจะมาอยู่อย่างสบายๆ ไม่ต้องการความวุ่นวาย เชียงรายก็มีมุมสงบๆ มากมายหลายอำเภอ ผู้คนที่นี่ล้วนแล้วแต่มีอัธยาศัยไมตรี คงไว้ประเพณีอันดีงาม และที่เชียงรายมีอาชญากรรมน้อยมาก

   

 

 

 

 

 

ข้อมูล
สถานที่ราชการ
เชียงราย

เชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศ

  • พื้นที่ 11,678.369 ตารางกิโลเมตร
  • ประชากร 1,207,699 คน (103.41 /กม.)

ข้อมูล Wikipedia.org 2557

สถิติอุณหภูมิ

อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีของจังหวัด 24C

อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีของนครเชียงราย 25C

สถิติอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 2494 - 2559

  • 5.0 C (41F) วันที่ 21 พ.ย.2514
  • 1.5 C (35F) วันที่ 25 ธ.ค. 2542
  • 1.5 C (35F) วันที่ 2 ม.ค. 2517
  • 6.5 C (44F) วันที่ 11 ก.พ. 2506

สถิติอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2494 - 2559

  • 37.0C (98F) วันที่ 22 ก.พ. 2552
  • 39.3C (103F) วันที่ 25 มี.ค. 2534
  • 41.3C (106F) วันที่ 30 เม.ย. 2503
  • 41.2C (106F) วันที่ 2 พ.ค. 2509

ข้อมูล - กรมอุตุนิยมวิทยา

     
All Rights Reserved sam@livinginthailand.com