Living in Thailand  

จังหวัดอุตรดิตถ์

     
หน้าแรก Living Live in         April 19, 2018

 

 

แนะนำ

ที่เที่ยว - ที่พัก - ที่กิน

ติดต่อ samlee@livinginthailand.com

 

   
   
 
 
   
   

 

 

 

 

ข้อมูล
จังหวัดอุตรดิตถ์
  • พื้นที่ทั้งหมด
  • ประชากร
สถิติอุณหภูมิ

สถิติอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

  • 10.2 C วันที่ 18} 19 พ.ย.2514
  • 7.5 C วันที่ 27 ธ.ค. 2516
  • 4.5 C วันที่ 13 ม.ค. 2498
  • 10.0 C วันที่ 5 ก.พ. 2505

สถิติอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2494 - 2555

  • 39.3C วันที่ 27 ก.พ. 2497, 24 ก.พ. 2541
  • 42.7C วันที่ 24 มี.ค. 2503
  • 44.5C วันที่ 27 เม.ย. 2503
  • 43.3C วันที่ 15 พ.ค. 2506

ข้อมูล - กรมอุตุนิยมวิทยา

     
All Rights Reserved