Tuberculosis - วัณโรค  
     

     

 

13 กันยายน 2552

วัณโรคในประเทศพุ่งสูงขึ้น

สถานการณ์ในขณะนี้จะทำให้มีผู้ป่วยมากถึง 91,000 ภายในสิ้นปี และยังไม่รวมถึงผู้ติดเชื้อรายใหม่ อีก 39,000 รายก่อนสิ้นปี

ประเทศไทยอยู่ในข่ายเฝ้าระวังของกรมอนามัยโลก ลำดับที่ 18 ของ 22 ประเทศ

ปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้ป่วยวัณโรค 18 ล้านคน และครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้อยู่ในภาวะแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

กระทรวงสาธารณะสุขเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ 39,000 คนที่อาจแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น ซึ่งอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 13,900 คน

กระทรวงสาธารณะสุขกล่าวว่า 95% ของผู้ป่วยสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการกินยา สม่ำเสมอ ผู้ป่วยที่น่าห่วง คือผู้ป่วยที่ติด HIV หรือโรค เอดส์ สาธารณะสุขพบ 17% ของผู้ป่วยวัณโรคเป็นผู้ป่วย ติดเชื้อ HIV

ผู้อพยพและแรงงานต่างชาติ นักโทษ และผู้สูงอายุ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อวัณโรค


ในช่วงเดือมกราคม - พฤษภาคม 2552 มีผู้ป่วย 11,675 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 64 ราย


ปี 2551 มีผู้ป่วย 25,246 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 134 ราย