Travel

 
     

       
มีพาสปอร์ตไทยเที่ยวประเทศรอบบ้านสดวก สบาย

ใช้หนังสือเดินทางต่างชาติข้ามไปเทียวประเทศเพื่อนบ้าน เสียค่าผ่านแดน 1,000 บาท ใช้หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องเสีย ข้ามแดนไปกลับก็สดวก แค่ประทับตราเข้าออกทุกอย่างก็เรียบร้อย

ทำพาสปอร์ตไทยในประเทศเสียแค่ 1,000 บาท มีบัตรประชาชนใช้เวลา เพียง 1 ช.ม. รอสามวันก็ได้รับ

เที่ยวไทยสบายกระเป๋า