Living in Thailand เที่ยว  
  ปาย  
     
     
ข่าว    

เที่ยว "ปาย" อย่าลืมแวะ

"ชุมชนสันติชล" (เคยไปยัง)

ขึ้นดอย ชมวิว

กำแพงเมืองจีนจำลอง

สวนดอกไม้

แต่งชุดจีน นั่งม้า ถ่ายรูป

กินอาหารจีนยูนนาน

ถ้าชอบก็พักที่นั่นได้

     
     
อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน
     
     
อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน
   
ข่าว    
 
 
     
     
     
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com