Living in Thailand  

จังหวัดระยอง

     
หน้าแรก Living Live in         April 29, 2018

 

 

แนะนำ

ที่เที่ยว - ที่พัก - ที่กิน

ติดต่อ samlee@livinginthailand.com

 
   
 
   
   

 

 

 

 

ข้อมูล
จังหวัดระยอง
  • พื้นที่ทั้งหมด
  • ประชากร
สถิติอุณหภูมิ

สถิติอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 2494 - 2559

  • 17.0 C วันที่ 6 พ.ย.2543
  • 13.3 C วันที่ 25 ธ.ค. 2542
  • 14.5 C วันที่ 24 ม.ค. 2526
  • 16.3 C วันที่ 9 ก.พ. 2559

สถิติอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2494 - 2559

  • 37.5C วันที่ 24 ก.พ. 2544
  • 37.9C วันที่ 26 มี.ค. 2545
  • 40.0C วันที่ 23 เม.ย. 2544
  • 39.5C วันที่ 1, 12. 22 พ.ค. 2541

ข้อมูล - กรมอุตุนิยมวิทยา

     
All Rights Reserved