Living in Thailand  

จังหวัดปราจีนบุรี

     
หน้าแรก Living Live in         April 29, 2018

 

 

แนะนำ

ที่เที่ยว - ที่พัก - ที่กิน

ติดต่อ samlee@livinginthailand.com

 
   
 
   
   

 

 

 

 

ข้อมูล
จังหวัดปราจีนบุรี
  • พื้นที่ทั้งหมด
  • ประชากร
สถิติอุณหภูมิ

สถิติอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 2494 - 2559

  • 13.8 C วันที่ 21 พ.ย.2497
  • 10.8 C วันที่ 10 ธ.ค. 2495
  • 10.2 C วันที่ 13 ม.ค. 2498
  • 14.5 C วันที่ 4 ก.พ. 2543

สถิติอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2494 - 2559

  • 39.1C วันที่ 19 ก.พ. 2548
  • 40.6C วันที่ 17 มี.ค. 2541
  • 42.2C วันที่ 14 เม.ย. 2541
  • 41.3C วันที่ 4 พ.ค. 2541

ข้อมูล - กรมอุตุนิยมวิทยา

     
All Rights Reserved