Living in Thailand  

จังหวัดแพร่

     
หน้าแรก Living Live in         May 12, 2018

เมืองแพร่ หรือชาวพื้นเมืองเรียก เมืองแปร้
 

แนะนำ

ที่เที่ยว - ที่พัก - ที่กิน

ติดต่อ samlee@livinginthailand.com

 

จังหวัดแพร่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบในหุบเขาเขตภาคเหนือตอนบน มีแม่น้ำยมไหลผ่านให้ความขุ่มขื้นพอสมควร ถ้าไม่แล้งจัด

จังหวัดแพร่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมาแต่โบราณ และยังคงไว้วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

 

   
 
   
   

 

 

 

 

ข้อมูล
จังหวัดเพชรบูรณ์
  • พื้นที่ทั้งหมด
  • ประชากร
สถิติอุณหภูมิ

สถิติอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

  • 8.8C วันที่ 21,22 พ.ย.2514
  • 5.0 C วันที่ 25 ธ.ค. 2542
  • 4.6 C วันที่ 2 ม.ค. 2517
  • 8.9 C วันที่ 2 ก.พ. 2506

สถิติอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2494 - 2555

  • 38.5C วันที่ 27 ก.พ. 2513
  • 41.7C วันที่ 17 มี.ค. 2541
  • 43.6C วันที่ 14 เม.ย. 2526
  • 43.0C วันที่ 10 พ.ค. 2553

ข้อมูล - กรมอุตุนิยมวิทยา

     
All Rights Reserved