Living in Thailand  

จังหวัดหนองคาย

     
หน้าแรก Living Live in         April 15, 2018

หนองคาย จังหวัดเหนือสุดในภาคอีสาน

 

แนะนำ

ที่เที่ยว - ที่พัก - ที่กิน

ติดต่อ samlee@livinginthailand.com

 

ที่นี่ชาวอเมริกันอยู่กันมากพอสมควร เขายกให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุด

หนองคายเป็นจังหวัดชายแดนอีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งรถไฟทางคู่ที่จะต้อง เชื่อมต่อกับรถไฟจีน และรถไฟความเร็วสูงที่ยังอยู่ในการพิจารณา

แน่นอน หนองคายคงไม่หยุดนิ่งในอีกสิบปีข้างหน้า

แต่หนองคาย - เมืองแห่ง บุญบั้งไฟพญานาค ยังคงไว้การสืบสานวัฒนธรรมไม่เปลี่ยนแปลง

 

 
 
   
   

 

 

 

 

ข้อมูล
จังหวัดหนองคาย
  • พื้นที่ทั้งหมด
  • ประชากร
สถิติอุณหภูมิ

สถิติอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 2494 - 2559

  • 5.0 C วันที่ 14 พ.ย.2514
  • 1.5 C วันที่ 25 ธ.ค. 2542
  • 1.5 C วันที่ 2 ม.ค. 2517
  • 6.5 C วันที่ 11 ก.พ. 2506

สถิติอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2494 - 2559

  • 37.0C วันที่ 22 ก.พ. 2552
  • 39.3C วันที่ 25 มี.ค. 2534
  • 41.3C วันที่ 30 เม.ย. 2503
  • 41.2C วันที่ 2 พ.ค. 2509

ข้อมูล - กรมอุตุนิยมวิทยา

     
All Rights Reserved