Living in Thailand  

จังหวัดน่าน

     
หน้าแรก Living Live in         April 19, 2018

 

แนะนำ

ที่เที่ยว - ที่พัก - ที่กิน

ติดต่อ samlee@livinginthailand.com

 

น่าน - เมืองแห่งวัฒนธรรม ขุนเขาและลำน้ำ

จังหวัดน่านอยู่ในเขตรภาคเหนือตอนบน พื้นที่ทางเหนือและตะวันออกติดกับประเทศ ส.ป.ป. ลาว (สธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว)

น่าน เป็นเมืองในเขตรภูเขา มีลำน้ำลำห้วยไหลผ่านหลายสาย แม่น้ำน่านเป็นหนึ่งในต้นน้ำสำคัญไหลไป บรรจบกับแม่น้ำอีกสามสายที่นครสวรรค์เป็นแม่น้ำเจ้าพระญา

จังหวัดน่านเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีวัฒนธรรมโบราญที่สืบสานกันมากว่า 750 ปี ที่นี่ยังสานต่อ ประเพณีดั้งเดิมที่เรียกว่า ล้านนา

น่าน จึงเป็นอีกจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนที่ผู้คนมีอัธยาศัยไม่ตรีอันดีงาม

น่าน เป็นเมืองเล็ก ๆ อบอุ่น แม้ในฤดูหนาว

น่าน ไม่ฟู่ฟ่า .... น่าอยู่ แบบสบาย ๆ

สมเด็จพระเทพฯ ก็มีพระตำหนักอยู่ที่นี่ เรียก พระตำหนักธงน้อย

 

 

กระซิบรักคืนน่าน ปาน ธนพร

   

 

 

 

 

ข้อมูล
จังหวัดน่าน
 • มีพื้นที่ทั้งหมด 11,472.072 ตร.กม.
  (อันดับที่ 13)
 • ประชากร 479,916 คน (พ.ศ. 2559) ความหนาแน่น 41.83 คน/ตร.กม. (อันดับที่ 75)

ข้อมูล วิกิพีเดีย

สถิติอุณหภูม

สถิติอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 2494 - 2559

 • 6.2 C วันที่ 30 พ.ย.2526
 • 2.7 C วันที่ 25 ธ.ค. 2542
 • 3.5 C วันที่ 1 ม.ค. 2517
 • 7.0 C วันที่ 3 ก.พ. 2511

สถิติอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2494 - 2559

 • 38.8C วันที่ 23, 25 ก.พ. 2552
 • 41.8C วันที่ 31 มี.ค. 2547
 • 44.1C วันที่ 12 เม.ย. 2502
 • 42.1C วันที่ 2 พ.ค. 2503

ข้อมูล - กรมอุตุนิยมวิทยา

เที่ยวน่าน
เที่ยวน่าน nan-161028-01
เที่ยวน่าน nan-161028-02.jpg
เที่ยวน่าน nan-161028-04.jpg
เที่ยวน่าน nan-161028-05.jpg
เที่ยวน่าน nan-161028-06.jpg
 
 
 
 
     
All Rights Reserved