Living in Thailand  

จังหวัดนครราชสีมา

     
หน้าแรก Living Live in         April 15, 2018

 

 

แนะนำ

ที่เที่ยว - ที่พัก - ที่กิน

ติดต่อ samlee@livinginthailand.com

 

   
   
 
   
   

 

 

 

 

ข้อมูล
จังหวัดนครราชสีมา
  • พื้นที่ทั้งหมด
  • ประชากร
สถิติอุณหภูมิ

สถิติอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 2494 - 2559

  • 9.1 C วันที่ 30 พ.ย.2499
  • 6.2 C วันที่ 31 ธ.ค. 2518
  • 4.9 C วันที่ 12 ม.ค. 2498
  • 10.6 C วันที่ 21 ก.พ. 2498

สถิติอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2494 - 2559

  • 40.6C วันที่ 27 ก.พ. 2513
  • 42.3C วันที่ 31 มี.ค. 2522
  • 42.7C วันที่ 7 เม.ย. 2522
  • 41.4C วันที่ 12 พ.ค. 2513

ข้อมูล - กรมอุตุนิยมวิทยา

     
All Rights Reserved