Living in Thailand   จังหวัดเชียงใหม่   April 19, 2018
หน้าแรก Living Live in            

 

แนะนำ

ที่เที่ยว - ที่พัก - ที่กิน

ติดต่อ samlee@livinginthailand.com

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ข้อมูล
เขียงใหม่
  • พื้นที่ทั้งหมด
  • ประชากร
สถิติอุณหภูมิ

สถิติอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูช่วงหนาว พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 2494 - 2559

  • 6.0C 21 พ.ย. 2514
  • 3.8C 25 ธ.ค. 2542
  • 3.7C 2 ม.ค. 2517
  • 7.3C 3 ก.พ. 2517

สถิติอุณหภูมิสูงสุดในช่วงฤดูร้อน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2494 - 2559

  • 37.7C 26 ก.พ. 2541
  • 40.9C 31 มี.ค., 2547
  • 41.9C 25 เม.ย. 2503
  • 42.4.C 1 พ.ค. 2548

ข้อมูล - กรมอุตุนิยมวิทยา

     
All Rights Reserved