Living in Thailand

แรงงานไทย

 
start page living live in            

แรงงานไทยติดกับดักตัวเอง

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประเทศไทยไม่ได้ติดกับดัก "รายได้ปานกลาง"
ประเทศไทยติดกับดัก "รายได้เพียงพอ"

แรงงานไทยระดับล่างถึงระดับปานกลางมีรายได้แค่พออยู่ พอกิน พอใช้ ไม่เหลือเก็บ
กว่าครึ่งของแรงงานไทยอยู่ในระดับนี้ และก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไป ถ้าไม่ช่วยตัวเอง

ณ เวลานี้ ยังไม่เห็นมีใครช่วบท่านได้

อย่าได้หวังพึ่งภาครัฐเลย เพราะภาครัฐก็ติดกับดักตัวเอง ไม่กล้าขึ้นค่าแรง เพราะเกรงว่า
จะไม่มีใครเข้ามาลงทุน และเกรงว่าโรงงานที่มีอยู่จะย้ายไปประเทศเพื่อนบ้าน
มันเป็นมาอย่างนี้ทุกรัฐบาล

สหภาพแรงงานก็พึ่งยาก เพราะสหภาพแรงงานติดกับดักขีดความสามารถในการนำแรงงาน
ต่อสู้กับระบบ หรือเรียกร้องค่างแรงที่เป็นธรรม

ค่าครองชีพ อาหารการกินแพงขึ้นได้ตามใจชอบรัฐควบคุมไม่อยู่ ข้าวราดแกงจานละ 30 บาท
ก่อนขึ้นค่าแรงเป็น 300 บาทเมื่อ 5ปีก่อน หลังจากนั้นค่าแรงขึ้นมาแค่ 5-10%
ตอนนี้ข้าวราดแกงขึ้นเป็น 40-50 บาทแล้ว ไข่ดาว ไข่ต้มฟองละ 12-15 บาท จากเดิม 10 บาท
ทั้งๆ ที่ราคาไข่เบอร์ 3 ถูกลงฟองละ 1 บาท คือผู้ประกอยการค้าไทยเขาขึ้นราคาตามใจชอบ
โดยเฉพาะตอนนี้ไม่มีใครควบคุม ก็ต้องเรียกว่า ตามใจข้า ขึ้นอยู่กับว่า ข้าต้องการอะไร

แรงงานไทยติดกับดักตัวเอง

ส่วนมากแรงงานไทยจะอยู่แค่ พีงพอใจ ไม่มองหาทางออกที่ดีกว่า - งานดีกว่า ค่าแรงดีกว่า
เจ้านายดีกว่า บ้างก็กลัวว่าจะตกงาน ก็เลยโดนกดขี่ กดหัว ให้ทำงานหนักขึ้นหรืองานมากขึ้น
ทุกครั้งที่มีการเพิ่มค่าแรง มีการจำกัดวันหยุด วันลา และวันพักผ่อน เช่นลาหยุดได้ไม่เกิน 3 วัน
ต่อเนื่องเป็นต้น

แรงงานต้องปฏวัติด้วยตนเอง

เสาะหาโรงงานที่ดีกว่า ผู้บริหารที่ดีกว่า เจ้านายที่ดีกว่า ค่าแรงและสวัสดิการที่ดีกว่า
แต่ก็ไม่ใช่ลาออกที่ทำงานหนึ่งเพื่อไปสมัครงานอีกแห่งหนึ่ง ควรหางานก่อนย้าย
หรือมีเพื่อนที่ทำงานดีกว่า ก็ให้ช่วยพาเข้า หรือใครที่ทำงานดีกว่าก็ควรเป่าประกาศให้แรงงาน
ด้วยกันรับรู้ วิธีนี้เคยทำในกลุ่มแรงงานด้วยกันที่สหรัฐ ทำให้โรงงานหรือบริษัทที่ต้องพึ่งแรงงาน
ต้องเพิ่มค่าแรง หรือต้องเพิ่มสวัสดิการที่ดีกว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนงานไม่ย้ายไปโรงงานอื่น

แต่ก็สุ่มเสี่ยงที่จะสูญแรงงานให้กับแรงงานข้ามชาติ ถ้ารัฐเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ปล่อยให้
แรงงานเถื่อน เข้ามาทำงาน ก็ขอเตือนภาครัฐ ตัวอย่างมีให้เห็นในสหรัญอเมริกาที่ปล่อยปะ
ละเลย ปล่อยให้แรงงานข้ามชาติเข้าทำงานจำนวนมากจนเกิดปัญหาอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้

ไทยแลนด์ 4.0 จะทำให้ประเทศพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางเป็นรายได้ระดับสูง?
ก็แค่แรงงานในระดับทักษะที่กลุ่มทุนและกลุ่มโรงงานต้องการ
แรงงานขั้นต่ำก็ยังอยู่เหมือนเดิม อาจจะได้ค่าแรงเพิ่ม แต่ค่าครองชีพก็เพิ่มเป็นเงา

วันแรงงานไทย ผู้ใช้แรบงานเท่านั้นที่จะปฏิวัติตนเองได้ อย่างอื่นเพียงแค่สีสันสวยงาม

ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเพื่อนแรงงานด้วยกัน

 
 
 
 
     
     
     
All Rights Reserved admin@livinginthailand.com