Living in Thailand

ข่าวจากหน้าแรก

 
start page living live in            

ปฏิรูปตำรวจ

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นเงินเดือนตำรวจ 2 เท่า แล้วตำรวจยังจะรีดไถอีกมั้ย จะทุจริตต่อหน้าที่อีกมั้ย
คำตอบก็คือ ก็ยังรีดไถอีก และก็ยังทุจริตต่อหน้าที่อีก เพียงแต่ว่า จะน้อยลง
และจะน้อยลงตามลำดับ ตำรวจดีๆ ก็มี ทำงานสุจริตไม่คิดคดโกง แต่ถูกข่าวตำรวจไม่ดี
กลบเกลื่อนข่าวตำรวจดีๆ

การทุจริต หรือว่าโกง หรือขั้โกง มันฝังลึกในตัวบุคคล เศรษฐี มหาเศรษฐี ยังโกง
นับประสาอะไรกับข้าราชการระดับล่างที่ได้รับเงินเดือนไม่พอเลี้ยงครอบครัว

ก็ขอยกตัวอย่างสหรัฐอีกครั้ง
เงินเดือนตำรวจ นครลอสแองเจลีส เมื่อปี ค.ศ. 2015
ในช่วงผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันตำรวจ (Police Academy) ได้รับเงินเดือน เดิอนละ
4,800 เหรียญ หลังจากสำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม จะได้รับตำแหน่งเป็นตำรวจขั้นที่ 1
จะได้รับเงินเดือน เดือนละ 5,248 เหรียญ
ขั้นที่ 2 จะได้รับเงินเดือน 5,625 เหรียญ (ถ้าไม่จบปริญญา)
ถ้าจบปริญญาเกรด AA หรือสูงกว่า จะได้รับ เดือนละ 5,845 เหรียญ

ก็นับว่าอยูในระดับสูงกว่ารายได้ปานกลางโดยเฉลี่ย แต่การทุจริตก็ยังมี แต่มีน้อยมาก

ตำรวจในสหรัฐไม่ใช้ตำรวจแห่งชาติ แต่ละเมืองต้องจ้างตำรวจเอง ตำรวจจะขึ้นอยู่กับ
ส่วนปกครองท้องถิ่น ถิ่นใครถิ่นมันไม่ก้าวก่ายกัน เว้นแต่เมืองเล็กๆ หรือเมืองที่ไม่มีงบประมาณ
เพียงพอที่จะมีสำนักงานตำรวจของตนเอง ก็ต้องว่าจ้างตำรวจจากเมืองใหญ่

เอฟบีไอ มีหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของตำรวจ

สำหรับประเทศไทยคงอีกนานกว่าจะปฏิรูปไปถึงขั้นนั้น ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเดือน
มากขึ้นน่าจะเป็นแนวทางที่ดี เมื่อเงินเดือนดีก็ไม่อยากเสี่ยงกับการถูกไล่ออกหรือติดคุก
แล้วใครจะเลียงครอบครัว

ขั้นต่อไปก็น่าจะลองแยก กรมตำรวจแห่งชาติ เป็น กรมตำรวจภูมิภาค ก็น่าจะดี วิถึการปกครอง
จะได้แตกต่างตามสัดส่วนของพื้นที่

ก็แค่ความคิดเห็นของประชาชนคนหนึ่ง

 
 
 
 
     
     
     
All Rights Reserved admin@livinginthailand.com