สภาปฏิรูปแห่งขาติ  

     
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช)

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช) มีจำนวนทั้งสิ้น 250 คน มาจากการคัดเลือกจากการเสนอชื่อของจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน (รวม 77 คน) มาจากการคัดเลือกการเสนอชื่อของนิติบุคคลจากหลากหลายวิชาชีพ (รวม 173 คน)

ที่มาของการให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ส่วนหนึ่งของเหตุผล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา - หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ)

"ปัญหาที่ผ่านมาเกิดจากการใช้อำนาจ มันมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงหลายอย่างทำให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรง วันนี้ที่เราต้อง อพยพคนมาจากลิเบียเสียงบประมาณมหาศาล ผมถามว่าเราต้องการอย่างนั้นหรือ ถ้าต้องการอย่างนั้น ท่านก็เผชิญหน้ากันต่อไปเลย แต่ถ้าไม่ต้องการอย่างนั้น เราก็ต้องแก้ไข ในสถานการณ์ที่ปกติทหารมีกฎระเบียบในเรื่อง ของการใช้กำลัง ผมเดินตามกติกามาตลอด จนสุดท้ายมันไม่ได้ ท่านก็รู้ดีว่ามันไปไม่ได้ การพัฒนาประเทศไปไม่ได้ ทุกด้าน รัฐบาลขับเคลื่อนประเทศไม่ได้ นี่คือปัญหาทั้งสิ้น ปัญหาการทุจริตก็ต้องให้ต่างฝ่ายตรวจสอบและตัดสินต่อสู้ กันไป ผมเชื่อว่าทุกคนที่ทำงานขณะนี้มีความตั้งใจแต่อาจจะติดปัญหาบางประการ เราก็จะลดแรงกดดัน"       

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) เปิดรับสมัครผู้รับการสรรหาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2557

มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 7,370 คน (มาจากนิติบุคคล 4,585 คน จากจังหวัด 2,785 คน) จากการตรวจสอบคุณสมบัติพบว่า มีเพียง 30 คนที่ขาดคุณสมบัติ

คัดเลือกให้เหลือ 250 คนโดยประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ แล้วเสนอให้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทูลเกล้าทวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อลงพระปรมาพิทัยแต่งตั้ง

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557

 

 
   

 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาต

สมาชิกสภาปฏิรฏิรูปแห่งชาติ 250 คน

     
All rights reserved    
livinginthailand.com