Living in Thailand

คำสั่งทหารต้องทำ

 
     

       

คำสั่งทหาร ต้องทำ

ที่ผ่านมาหลายรัฐบาล หลายอธิบดีกรมป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ไม่มีการปราบปรามอย่างจริงจัง หรือในบางกรณี คนในรัฐบาล เจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจก็เป็นเสียเอง ก็เลยกลายเป็น "ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่" ต่างคนต่างโกง มือใครยาวสาวได้สาว เอา และก็ยัีงมีกรมที่ดินช่วยจัดให้ รังวัด ออกโฉนด ไม่ว่าที่ไหนก็ออกได้ คือ โยงใยกันจนไม่มีใครกล้าเอาผิดใครเพราะตัวเองก็มีส่วน

บุกรุกที่ดินป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ การใช้ที่ดิน สปก.ผิดวัตถุประสงค์ การได้มา ส.ค. 1 ที่ไม่ถูกต้อง การตัดไม้ทำลายป่า ทุกพื้นที่ กำลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบ ไม่ใช่เพียงแค่ เท่าที่ คสช. รู้ แต่ยังรวมไปถึงการเปิดให้มีการร้องเรียน การแจ้งเบาะแส ทำให้มีข่าว การ เข้ายึดและรื้อถอนที่ดินต่างๆ หลายพื้นที่ รวมทั้งที่ดินที่บุกรุกโดยผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น และผู้มีอำนาจทั้งปัจจุบันและอดีต

ล่าสุดก็เป็นที่ดินของกลุ่มนายพลตำรวจและอาจารย์มหาฝิทยาลับซึ่งซื้อโฉนดมาจากชาวนิคมสร้างตนเองที่เรียกว่า นิคมลำตะคลอง อยู่ในเขต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นโฉนด น.ค.3 มีการสร้างรีสอร์ท สร้างถนน ในบริเวณเนื้อที่บุกรุก 500 - 600 ไร่ ในจำนวนนี้มี ที่ดิน 18 แปลง เนื้อที่ 330 ไร่ ที่มีการรังวัดและออกโฉนดโดยนายเศรษฐวุมิ เพ็งดิษฐ์ (น้องชายนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบ สวนคดีพิเศษ)

นิคมสร้างตนเองลำตะคลอง มาจากการที่มีการสร้างเขื่อนลำตะคลอง ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตลำตะคลองอพยบมายึดพื้นที่บริเวณนี้ ประมาณหมื่นไร่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินเขตทหารที่มีจำนวน 40,000 ไร่ที่ทหารอมเริกันสร้างไว้เป็นที่ฝึกซ้อมรบร่วมกับทหารไทย

โฉนด น.ค.3 ก็คล้าย ๆ กับ น.ส.3 แต่ น.ค.3 มีระยะเวลา 5 ปี ก่อนที่จะได้รับโฉนด

ใครครอบครองที่ดิน สปก. - ส.ค.1 หรือพื้นที่ในเขตป่า ต้องหนาวแน่

หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐบาลที่หมดอำนาจ การสะสางปัญหาต่าง ๆ ที่รัฐบาลก่อน และ ก่อน ๆ หน้านี้ไม่แก้ปัญหา คสช.ก็จัดการทุกอย่างเป็นที่น่าพอใจของประชาชน รวมทั้ง การตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่า และ อุทยานแห่งชาติ ซึ่งพบว่า มีข้าราชการหรืออดีตข้าราชการ นักการเมืองหรืออดีตนักการเมือง หรือผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น นายทุนใหญ่ อยู่เบื่องหลังแทบทั้งสิ้น การเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองไม่ทำให้การบุกรุกที่ดินหรือการยึดครองที่ดินสิ้นสุดลง เหตุเพราะไม่มีการ ปราบปรามอย่างจริงจัง การสืบหาข้อมูลก็พบแต่ ตอ ไม่สามารถล้วงลึกหรือเอาผิดผู้ใดได้ ที่ผ่านมากว่าสองเดือน เห็นว่า คสช.ปราบปรามและยึดคืนได้จำนวนไม่น้อย คสช.มีเวลาอีกประมาณ 1 ปี จะจัดการให้สิ้นซากได้หรือไม่ ต้องบอกว่า "เหนื่อยแน่"

ถ้าใครครอบครองที่ดิน สปก. ส.ค.1 หรือที่ดินในเขตป่า หรืออุทยานแห่งชาติ หรือใกล้เคียง ต้องเสียวแน่ แน่ใจหรือไม่ว่า ที่ดินที่ครอบครอง ที่ดินที่ได้มา ถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ อย่าคิดว่า ได้มาจากผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือมีเส้นใหญ่ เพราะในระยะ อย่างน้อย 1 ปีจากนี้ไป ไม่มีขั้วการเมือง ไม่ขั้วอำนาจ รวมทั้งเส้นสายสีใดก็ตาม คสช.ฟันแน