Living in Thailand

ของฟรีมีที่ไหน

 
start page living live in            

ของฟรีมีที่ไหน

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาษี ภาษี ภาษี

ตัวอย่างที่ดี สหรัฐ และประเทศที่พัฒนาแล้ว

สหรัฐ "It's a Free Country" ฟรีในที่นี้หมายถึง ความเป็นอิสระโดยไม่ผิดกฏหมายหรือตามกฏหมายกำหนด ไม่ใช่ ของฟรี บริการฟรี ที่มีให้ฟรีก็เพราะรัฐนำเงินภาษีไปสร้าง แจก และบริการ ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มาจากเงิน ภาษี ที่เก็บจากประชาชนหรือนิติบุคคลทั้งนั้น ภาษีที่เก็บก็ขึ้นอยู่กับ

  • เพื่อประโยชน์ส่วนไหน
  • เพื่อประโยชน์ของใคร
  • ใครได้ประโยชน์
  • ส่วนไหนที่ทำให้รัฐต้องเพิ่มรายจ่าย

ตัวอยางเช่น

  • ภาษีท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องุิถิ่น
  • ภาษีน้ำมัน เพื่อการสร้างและซ่อมถนนและทางหลวง
  • ภาษีรายได้บุคคลและภาษีประกันตกงาน เพื่อมีรายได้เวลาปลดเกษียณและเวลาตกงาน
  • ภาษีบุหรี่ ภาษีเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ เพื่อสารธารณสุขและโรงพยาบาล

จะเห็นได้ว่า ส่วนไหนที่ทำให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่าย รัฐก็เก็บภาษีส่วนนั้น เรียกว่าเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน ไม่ใช่นำเงินส่วนกลางไปใช้ทุกอย่าง อย่างนี้ไม่น่าจะเป็นธรรม

ตัวอย่างเช่น รัฐเอางบส่วนกลางไปใช้บำบัดผู้ป่วยเป็นโรคปอดเพราะสูบบุหรี่ หรือใช้บำบัดผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง อย่างนี้ไม่น่าเป็นธรรมกับคนที่ไม่สูบบุหรี้หรือดื่มเหล้า

ก็พอดีเจอข่าวผู้ช่วยพยาบาลไทยเตรียมนัดหยุดงานเหตุเพราะรัฐไม่บรรจุเป็นข้าราชการประจำ เหตุผลหลักที่รัฐบาลไม่บรรจุก็เพราะว่า รัฐเต็มพิกัดเรื่องข้าราชการ เยอะมาก ๆ

ต้องบอกว่าเห็นใจผู้ช่วยพยาบาลไทย ทำงานเหนื่อยมาก รวมทั้งพยาบาลประจำและคุณหมอด้วย ถ้าอยากรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องไปแอบดูที่โรงพยาบาลของรัฐ ทั้งหมอทั้งพยาบาลและผู้ช่วยทำงานน่าเหนื่อย และน่าเบื่อ กับจำนวนคนไข้ล้นโรงพยาบาล

ถ้ารัฐจัดเก็บภาษีอย่างที่สหรัฐอเมริกา เก็บภาษีส่วนที่ทำให้ประชาชนป่วย เช่นภาษีบุหรี้และภาษีเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ แล้วนำภาษีส่วนนี้มาใช้บรรจุผู้ช่วยพยาบาลและค่ารักษาผู้ป่วยก็น่าจะเป็นธรรม

อีกเรื่องที่เพิ่งอ่านเจอ จากผู้จัดการออนไลน์

http://manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9600000047943

ผู้เชี่ยวชาญออสเตรเลียชี้ “ดื่มกระทิงแดงวันละ 2 กระป๋อง” เสี่ยงหัวใจล้มเหลวเกือบ 1 ใน 5 ของคนที่ไม่เคยตรวจ
เอเจนซีส์ – การศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญชื่อดังประจำโรงพยาบาล เดอะ รอแยล พรินซ์ อัลเฟรด และสถาบันเซนเทนารีของออสเตรเลียล่าสุดเตือน “ดื่มกระทิงแดง” 2 กระป๋องหรือเครื่องดื่มให้พลังงานแค่ 500 มล.เท่านั้น สามารถเพิ่มความเสี่ยงวูบด้วยหัวใจล้มเหลวกับคนที่ไม่เคยมีประวัติตรวจโรคหัวใจมาก่อน ได้ถึงเกือบถึง 1 ใน 5

ไม่ใช่แค่ กระทิงแดง แต่รวมไปถึงเครื่องดื่มที่เรียกกันว่า เครื่องดื่มชูกำลัง สำหรับไทยก็มี กระทิงแดง คาราบาวแดง ลิโพวิตัน และ M-150

ดูจากส่วนผสมของพวกนี้มีแต่สารกระตุ้นหัวใจและระบบปราสาท

รัฐควรจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มประเภทนี้ไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วย

 
 
 
 
     
     
     
All Rights Reserved admin@livinginthailand.com