Living in Thailand  

จังหวัดบึงกาฬ

     
              April 15, 2018

 

 

แนะนำ

ที่เที่ยว - ที่พัก - ที่กิน

ติดต่อ samlee@livinginthailand.com

 

บึงกาฬ จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย

จังหวัดยึงกาฬ ตั้งอยู่เหนือสุดของภาคอีสาน

 

   
 
 
 
   
   

 

 

 

 

ข้อมูล
จังหวัดบึงกาฬ
  • พื้นที่ทั้งหมด
  • ประชากร
สถิติอุณหภูมิ

สถิติอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 2494 - 2559 (จังหวัดหนองคาย)

  • 8.8 C วันที่ 29 พ.ย.2526
  • 4.9 C วันที่ 24 ธ.ค. 2542
  • 5.2 C วันที่ 2 ม.ค. 2517
  • 9.1 C วันที่ 8 ก.พ. 2559

สถิติอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2494 - 2555

  • 39.1C วันที่ 25 ก.พ. 2552
  • 42.8C วันที่ 31 มี.ค. 2548
  • 43.3C วันที่ 12 เม.ย. 2548
  • 42.8C วันที่ 9 พ.ค. 2535

ข้อมูล - กรมอุตุนิยมวิทยา

     
All Rights Reserved